Nova odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

fotogallerij

12.11.2021

Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno obratio se dopisom privatnim iznajmljivačima sa područja Grada Rovinja-Rovigno u vezi izrade nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno. Dopis prenosimo u cijelosti.

PREDMET: Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno

Poštovani iznajmljivači,

Svjestan kako vas novi Zakon o gospodarenju otpadom stavlja u nepovoljan položaj, želja mi je ovim putem vam pobliže predstaviti mjere i rješenja kojima smo izbjegli da vas se na prekomjeran i neujednačen način tereti.
Turistički sektor čiji ste dio važan je segment lokalnog i državnog gospodarstva. Mišljenja sam kako ste upravo vi, manji iznajmljivači, ključni učesnici te uspješne priče. Vjerujem kako investicije u podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta te ostali troškovi iznajmljivanja istih iziskuju nemala odricanja s Vaše strane, a kriza s koronavirusom stavila je na Vaša leđa dodatan teret.

Stupanjem na snagu novog Zakona o gospodarenju bili smo primorani uskladiti svoje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Mi smo trenutno prvi grad u Hrvatskoj koji se uskladio sa Zakonom, no ista sudbina čeka i sve ostale Gradove i Općine.

I dok se do sada cijena usluge prikupljanja otpada računala na način da se na fiksnu cijenu volumena spremnika dodavao trošak pojedinog odvoza, novi Zakon nalaže donošenje jedinstvene cijene za sve korisnike. To bi značilo da korisnici spremnika od 60 l plaćaju istu fiksnu cijenu kao i korisnici spremnika od, primjerice, 120 l. Takvo pravilo u suštini vrijedi za stanare, kao i za gospodarstvenike, odnosno za Vas iznajmljivače.

Razmatrajući nepravdu takvog sustava odlučili smo stoga na tu cijenu računati popuste, odnosno umanjenja. U prijevodu, iznajmljivačima koji imaju manje smještajnih kapaciteta biti će dodijeljen spremnik manjeg volumena te će njima fiksna cijena biti umanjena u većoj mjeri u odnosu na iznajmljivače koji imaju veći broj smještajnih kapaciteta.
Smatram kako je takav način izračuna pravedan jer je time izbjegnuto da svi iznajmljivači plate istu cijenu odvoza otpada bez obzira na broj smještajnih jedinica koje iznajmljuju i količinu proizvedenog otpada.

Novi cjenik usluge odvoza otpada nije još donesen jer Zakon nalaže da se isti i ne može donijeti prije usvajanja nove Odluke, no prema projekcijama jasno je vidljivo kako neće doći do poskupljenja većeg od oko 20 kuna mjesečno za privatne iznajmljivače.

Novom odlukom se prvenstveno potiče korisnike javne usluge da generiraju manje količine miješanog komunalnog otpada te da predaju otpad, odvojeno po vrstama kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno, smanjio udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te izbjegli plaćanje tzv. „poticajne naknade“ – kazne sukladno propisanim uvjetima Europske Direktive i Zakona o gospodarenju otpadom RH.

Ovim putem koristim priliku i da Vas pozovem da se u što većem broju svojim primjedbama i prijedlozima priključite Javnom savjetovanju koje traje do 3. prosinca 2021. putem obrasca dostupnim na mrežnim stranicama Grada.


S poštovanjem,

Gradonačelnik
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.