Moeras Palud

fotogallerij

Dit brakke moeras aan de zuidkant van Rovinj omvat 219 ha en heeft een fascinerende flora, met enkele zeldzame soorten. De vegetatie kent een zeer gevarieerde vogelpopulatie, vooral moerasvogels in het broedseizoen. Zowel trekvogels als vogels die er overwinteren strijken er neer. Tot op heden zijn er 220 vogelsoorten genoteerd. Het gebied werd in 2001 uitgeroepen tot ornitologisch reservaat.