Močvara Palud

Foto galerija

Ta brakična močvara na jugu rovinjskog teritorija, koja obuhvaća 219 ha, ima zanimljivu floru i vegetaciju, među kojima se ističe nekoliko rijetkih biljaka. Područje se osobito odlikuje raznolikošću i bogatstvom ornitofaune, posebno ptica močvarica u vrijeme gniježđenja, zimovanja i migracijskih kretanja. Do sada je zabilježeno 220 vrsta ptica. Ornitološkim rezervatom proglašen je 2001. godine.