Rovinjska batana – maketa broda

Foto galerija

Batana je najrasprostranjenije tradicionalno plovilo u Rovinju: ona zrcali kontinuitet lokalne materijalne i nematerijalne pomorske ribarske baštine, ali i kontinuitet svakodnevnog života domaćeg stanovništva.
Karakteristika batane je ravno dno koje je blago zakrivljeno prema pramcu i krmi. Maketa broda Rovinjske batane ručno je izrađeni drveni suvenir veličine 35x15x42 cm. Brodica je izrađena od drva dok je njeno jedro od platna.

Svi zainteresirani mogu kupiti maketu broda u suvenirnici Udruge Kuća o batani - Obala Alda Rismonda 2, tel. +385(0)52 812593, info@batana.org