WiFi točke

Foto galerija

U Rovinju je na nekoliko lokacija moguće besplatno se spojiti na WiFi. Uz besplatan pristup internetu i uslugama (web, mail, društvene mreže...), putem svojih pametnih telefona, tableta, laptopa i sličnih uređaja može se bezbrižno surfati.

Pregled lokacija:

  • Muzej Grada Rovinja-Rovigno
  • Plaža Val de Lesso / Borik
  • Plaža u sklopu Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat"
  • Kino Gandusio / Tržnica
  • Parking Valdibora
  • Bazen Delfin
  • Dvorana Gimnasium
  • Dvorana Valbruna