Wifi točke

U Rovinju je na nekoliko lokacija moguće besplatno se spojiti na WiFi mrežu Hotspot Croatia. Pri tome se otvara portal Turističke zajednice Istre koji nudi informacije o regiji, događanjima, smještaju i turističkim sadržajima. Uz besplatan pristup internetu i uslugama (web, mail, društvene mreže...), putem svojih pametnih telefona, tableta, laptopa i sličnih uređaja može se bezbrižno surfati.

Pregled lokacija: