Kamenolom Fantazija

Foto galerija

Kamenolom koji se nalazi 1,5 km od grada u predjelu Monfiorenzo (toponim) uz cestu Rovinj-Bale, predstavlja jedinstven primjer sedimentologije vapnenca i jedan od najinteresantnijih u svijetu. Geološki je spomenik prirode od 1987. godine (Akt o proglašenju – Odluka o proglašenju kamenoloma «Cave di Monfiorenzo» geološkim spomenikom prirode (SN općine Rovinj 9/87)). Njegova je površina – 4,05 ha i pravi je prirodni fenomen. Lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije karbonatnih stijena, jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta. Vidljivi su slojevi genetski različitih tipova dolomita s očuvanim detaljima teksture, strukture dijagenetskih i genetskih karakteristika, koji ukazuju na procese djelatnosti modrozelenih algi, okamenjivanja šupljinica nastalih truljenjem algi, oscilacija morske razine, izmjenu plime i oseke, uzastopna vlaženja taloga morskom vodom i njegova isušavanja. Stijene iz ovog kamenoloma služe za znanstveno objašnjenje postanka sličnih stijena u svijetu, koje sadrže samo neke, a ne kao Fantazija sve dokaze i pokazatelje takvog tipa postanka. To znači da je kamenolom Fantazija etalon ili standard za sva ostala nalazišta stijena takvog tipa postanka.

Posjetiteljski centar može se posjetiti uz prethodnu najavu: info@natura-histrica.hr. Ulaz je slobodan.