Kamnolom Fantazija

Photo galerija

Kamnolom, ki se nahaja 1,5 km od mesta, v območju Monfiorenzo (toponim) ob cesti Rovinj-Bale, je edinstven primer sedimentologije apnenca in eden najbolj zanimivih na svetu. Na navpičnih in vodoravnih presekih so vidni sloji genetsko različinh tipov dolomitov z ohranjenimi podrobnostmi v teksturi, strukturi diagenetskih in genetskih značilnosti. Stene iz tega kamnoloma so več kot 130 milijonov let stare in pomagajo pri znanstvenih razlagah podobnih sten na svetu.