Turistične ambulante

Turistična ambulanta dela tik ob nujni medicinski pomoči ambulante Rovinj (Istarska ulica bb), Tel. 00385/52/840-702.

Tujim turistom ni potrebno plačati zdravniških stroškov, v kolikor je med Hrvaško in državo, iz katere turist prihaja, podpisana konvencija o zdravstvenem zavarovanju. V nasprotnem primeru stroške zdravstvenih storitev plača uporabnik sam, na licu mesta, v skladu s cenikom. Bolnice in klinike se nahajajo v vseh večjih mestih, ambulatne in lekarne pa tudi v vseh manjših mestih. Pacientom, ki se nahajajo v smrtni nevarnosti, je na voljo nujen helikopterski prevoz. Podrobne informacije na Tel. 00385/52/813-195, Fax. 000385/52/816-619.

Privatna turistična ambulanta, Trg na lokvi 1, tel. 00385/99/4095-466, ordinacija.dr.berkaric@gmail.com