Uporabne telefonske številke

112 Državna uprava za zaščito in reševanje (Edinstvena evropska številka za interventne službe)

192 Policija

193 Gasilci

194 Nujna pomoč

195 Služba iskanja in reševanja na morju

1987 HAK Pomoč na cesti

072 777 777 Razmere na cestah (za klice iz tujine +38514640800)

060 616 666 Vreme - razmere in napovedi

18981 Splošne informacije

11888 Telefonski imenik (podatki o lokalnih in medkrajevnih telefonskih številkah)

11802 Mednarodne informacije