Korisni telefonski brojevi

112 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

192 Policija 

193 Vatrogasci

194 Hitna pomoć

1987 HAK Pomoć na cesti

195 Sea help

060 520 520 Vremenska prognoza i stanje na cestama

11802 Međunarodne informacije

11888 Informacije o telefonskim brojevima unutar RH

18095 Točno vrijeme

1296 Predaja brzojava