Cjenik gradskih parkirališta

Cijena dnevne parkirne karte iznosi od 110,00 HRK i vrijedi za sva otvorena parkirališta grada Rovinja (ZONA 1, 2, 3 i 4).

ZONA 1

- od 01.11. do 31.03. (vrijeme naplate od 06:00 h do 20:00 h, osim nedjelje i u dane državnih praznika): 4,00 HRK do 30 minuta; 8,00 HRK svakih slijedećih 30 minuta  (maksimalno vrijeme trajanja parkiranja je do 180,00 minuta)
- od 01.04. do 31.10. (vrijeme naplate svakodnevno od 06:00 h do 23:00 h): 4,00 HRK do 30 minuta; 8,00 HRK svakih slijedećih 30 minuta (maksimalno vrijeme trajanja parkiranja je do 180,00 minuta)
 

ZONA 2 i 3

- od 01.11. do 31.03. (vrijeme naplate od 06:00 h do 20:00 h, osim nedjelje i u dane državnih praznika): 4,00 HRK/sat
- od 01.04 do 30.06. i od 01.10. do 31.10. (vrijeme naplate svakodnevno od 06:00 h do 23:00 h): 8,00 HRK/sat
- od 01.07. do 31.08. (vrijeme naplate svakodnevno od 06:00 h do 23:00 h): 15,00 HRK/sat
 
ZONA 4
 
- od 01.05. do 15.10. (vrijeme naplate svakodnevno od 06:00 h do 23:00 h): 8,00 HRK/sat i 55,00 HRK/dan
 

ZONA 5 (za autobuse, kamione i kampere)

- od 01.11. do 31.03. (vrijeme naplate od 00:00 h do 24:00 h, osim nedjelje i u dane državnih praznika): 8,00 HRK/sat i 40,00 HRK/dan
- od 01.04. do 31.10. (vrijeme naplate od 0:00 do 24:00 h): 15,00 HRK/sat i 80,00 HRK/dan
 

Parkirališta Velika i Mala Valdibora, Boksiti, Concetta i Nova hladnjača (osobni automobili)

- od 01.04. do 30.06. i od 01.09. do 31.10. - od 00:00 do 24:00: 8,00 HRK/sat (Velika i Mala Valdibora, Boksiti)
- od 01.07. do 31.08. - od 00:00 do 24:00: 15,00 HRK /sat (Velika i Mala Valdibora, Boksiti)
- od 01.11. do 31.03. – od 0:00 do 24:00: 4,00 HRK/sat (Velika Valdibora, Boksiti, Concetta i Nova Hladnjača)
 

Parkiralište Concetta (za autobuse, kamione, kampere)

- od 01.03. do 30.11. (od 0:00 do 24:00h): 30,00 HRK/sat (autobusi, kamioni, kamperi)
- od 01.12. do 28.(29.).02. (od 0:00 do 24:00h): 15,00 HRK/sat (autobusi, kamioni, kamperi)
 

Parkiralište garaža Grand Park Hotel Rovinj

- od 01.11. do 31.03. (od 0:00 do 24.00): 12,00 HRK/sat
- od 01.04. do 31.10. (od 0:00 do 24.00): 30,00 HRK/sat