Cjenik gradskih parkirališta

Cijena dnevne parkirne karte iznosi od 80,00 HRK i vrijedi za sva otvorena parkirališta grada Rovinja (ZONA 1,2,3 i 4).  

 

ZONA 1  

- od 01.11. do 31.03. (vrijeme naplate od 06:00 h do 20:00 h, osim nedjelje i u dane državnih praznika): 1,00 HRK do 30 minuta; 3,00 HRK svakih slijedećih 30 minuta  (maksimalno vrijeme trajanja parkiranja je do 180,00 minuta)
- od 01.04 do 31.10. (vrijeme naplate svakodnevno od 06:00 h do 23:00 h): 1,00 HRK do 30 minuta; 3,00 HRK svakih slijedećih 30 minuta (maksimalno vrijeme trajanja parkiranja je do 180,00 minuta)   

ZONA 2 i 3  

- od 01.11. do 31.03. (vrijeme naplate od 06:00 h do 20:00 h, osim nedjelje i u dane državnih praznika): 2,00 HRK/sat
- od 01.04 do 31.05. i 01.10.–31.10. (vrijeme naplate svakodnevno od 06:00 h do 23:00 h): 5,00 HRK/sat.
- od 01.06. do 30.06. i 01.09.-30.09. (vrijeme naplate svakodnevno od 06:00 h do 23:00 h): 7,00 HRK/sat.
- od 01.07. do 31.08. (vrijeme naplate svakodnevno od 06:00 h do 23:00 h): 10,00 HRK/sat
 
ZONA 4
- od 01.05. do 15.10. (vrijeme naplate svakodnevno od 06:00 h do 23:00 h): 5,00 HRK/sat i 30,00 HRK/dan

ZONA 5 (za autobuse, kamione i kampere)

- od 16.10. do 31.03. (vrijeme naplate od 06:00 h do 20:00 h, osim nedjelje i u dane državnih praznika): 5,00 HRK/sat i 30,00 HRK/dan
- od 01.04.-15.10. (vrijeme naplate od 0:00 do 24:00 h): 15,00 HRK/sat i 70,00 HRK/dan  

 

Parkirališta Velika i Mala Valdibora, Boksiti, Concetta i Nova hladnjača (osobni automobili)

- od 01.06. do 30.06. i od 01.09. do 30.09. - od 00:00 do 24:00: 7,00 HRK/sat (Velika i Mala Valdibora, Boksiti)
- od 01.07. do 31.08. - od 00:00 do 24:00: 12,00 HRK /sat (Velika i Mala Valdibora, Boksiti)
- od 01.04. do 31.05 i od 01.10. do 31.10. – od 00:00 do 24:00 5,00 HRK/sat (Velika i Mala Valdibora, Boksiti)
- od 01.11. do 31.03. – od 0:00 do 24:00: 2,00 HRK/sat (Velika Valdibora, Boksiti, Concetta i Nova Hladnjača)
- od 16.10. do 31.03. – od 0:00 do 24:00: 1,00 HRK/sat  (Mala Valdibora)

 

Parkiralište Concetta i Nova hladnjača (za autobuse, kamione, kampere, osobne automobile) 

- od 01.06. do 30.06. i od 01.09.- 30.09. (od 0:00 do 24:00h): 25,00 HRK/sat (autobusi, kamioni, kamperi)
- od 01.06. do 30.06. i od 01.09.- 30.09. (od 0:00 do 24:00h): 7,00 HRK/sat (osobni automobili)
- od 01.07. do 31.08. (od 0:00 do 24:00h): 25,00 HRK/sat (autobusi, kamioni, kamperi)
- od 01.07. do 31.08. (od 0:00 do 24:00h): 10,00 HRK/sat (osobni automobili)
- od 01.04. do 31.05 (od 00:00 h do 24:00 h): 25,00 kn/sat (autobusi, kamioni, kamperi)
- od 01.04. do 31.05 (od 00:00 h do 24:00 h): 5,00 HRK/sat (osobni automobili)
 

Parkiralište garaža Grand Park Hotel Rovinj

- od 01.11. do 31.03. (od 0:00 do 24.00): 10,00 HRK/sat
- od 01.04. do 15.10. (od 0:00 do 24.00): 20,00 HRK/sat