Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr. Martin Horvat”

Ova ustanova stoljetne tradicije ima sve suvremene uređaje za fizikalnu terapiju, tri zatvorena bazena s morskom vodom, sportske terene i uređene plaže za hidroterapiju. Tu se obavlja rehabilitacija nepokretnih,djelomično ili potpuno oduzetih, liječenje oštećenja centralnog i perifernog živčanog sustava, te degenerativnih, distrofičnih i reumatskih oboljenja. U odjelu fzikalne terapije obavljaju se sve fzioterapeutske procedure iz kinezi, elektro i hidroterapije, a u ljetnim mjesecima na operativnom dijelu plaže provodi se hidroterapija morskom vodom. Sportski tereni uređeni su za tjelesne invalide. Tel. 00385/52/811-011.