Izgubite se u labirintu uličica

Foto galerija

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno objavila je brošuru pod nazivom Kulturno-povijesni itinerari Rovinja, u kojoj je među  mnogobrojnim, predstavljeno 8 ruta obilaska kulturno povijesnih znamenitosti grada sa naglaskom na starogradsku jezgru, njeno okruženje i širu gradsku okolicu. Svaka opisana ruta popraćena je i pripadajućim grafičkim prikazom na karti.

U prvom dijelu brošure pod nazivom „Itinereri kroz nekadašnje otočno naselje“ predstavljene su 4 moguće rute  obilaska  znamenitosti koje se nalaze u starogradskoj jezgri, u drugom dijelu pod nazivom „Itinerari s druge strane nekadašnjeg kanala“ predložena  je moguća ruta obilaska starog dijela grada nasuprot starogradskoj jezgri, u trećem dijelu pod nazivom „Povijesno-kulturne znamenitosti uže i šire okolice grada Rovinja“ predstavljene su 2 rute obilaska znamenitosti i to u sjevernom dijelu grada koji obuhvaća područje do Limskog kanala te na jugoistoku grada koji obuhvaća područje do ornitološkog rezervata Palud. Četvrti dio brošure čini poglavlje „Rovinjsko otočje“ u kojem su predstavljeni rovinjski otoci.

Autor teksta je povjesničar Marino Budicin,  prema čijem su prijedlogu definirane opisane rute. Sve znamenitosti označene u itinerarima sadrže kratki opis sa pripadajućim informacijama, a uz svaki itinerar navedene su brojne zanimljivosti koje karakteriziraju bogatu rovinjsku povijest, kulturu i tradiciju.

Brošura je namijenjena svima onima koji putem predloženih itinerara  žele upoznati dio rovinjskog bogatog kulturnog, povijesnog i tradicijskog nasljeđa, tiskana je na hrvatskom, talijanskom, njemačkom i engleskom jeziku, a zainteresirani je mogu dobiti u uredu Turističke zajednice.

Besplatno preuzmite Kulturno povijesni itinerari   

Mobilna aplikacija kulturno povijesnih itinerara može se preuzeti putem App Storea za iOS te Google Playa za Android uređaj, pod nazivom Rovinj – Cultural and Historical Itineraries: