Turističke ambulante

Turistička ambulanta radi pri hitnoj pomoći ambulante Rovinj (Istarska ulica bb), Tel. 00385/52/840-702.

Strani turisti ne plaćaju liječničke troškove ako je između Hrvatske i zemlje iz koje dolaze potpisana konvencija o medicinskoj zaštiti. Troškovi liječničkih usluga za turiste iz zemalja s kojima takva konvencija nije potpisana plaćaju se na licu mjesta prema utvrđenom cjeniku. Bolnice i klinike su u svim većim gradovima, a ambulante, kao i ljekarne, u svim manjim mjestima. Za pacijente u životnoj opasnosti postoji hitan helikopterski transport. Podrobnije informacije na Tel. 00385/52/813-195, Fax. 00385/52/816-619.

Privatna turistička ambulanta, Trg na lokvi 1, tel. 00385/99/4095-466, ordinacija.dr.berkaric@gmail.com.