Turističke ambulante

Tijekom ljetnih mjeseci otvorene su:

Turistička ambulanta pri hitnoj pomoći ambulante Rovinj (Matteo Benussi 6), tel. 00385(0)992668942, e-mail: turisticka.rovinj@idz.hr. U turističkoj ambulanti moguće je testiranje na COVID-19 brzim antigenskim testom. Cijena testiranja iznosi 150,00 HRK.

Privatna turistička ambulanta - Trg na lokvi 1, tel. 00385(0)994095466, ordinacija.dr.berkaric@gmail.com.

Testiranje na COVID-19 brzim antigenskim testom vrši se tokom cijele godine:

- u Ljekarni Rovinj (Matteo Benussi 6, 00385(0)52813589, ljekarna.rovinj@idz.hr). Cijena testiranja iznosi 100,00 HRK.

- u privatnoj ordianciji dentalne medicine Dr. Melita Mamužić Barbača (Vičani 8, Rovinjsko Selo, tel. 00385(0)915389518). Cijena testiranja iznosi 120,00 HRK. Obavezna najava testiranja na telefon.

Strani turisti ne plaćaju liječničke troškove ako je između Hrvatske i zemlje iz koje dolaze potpisana konvencija o medicinskoj zaštiti. Troškovi liječničkih usluga za turiste iz zemalja s kojima takva konvencija nije potpisana plaćaju se na licu mjesta prema utvrđenom cjeniku.