Turističke ambulante

Tijekom ljetnih mjeseci otvorene su:

Privatna turistička ambulanta Ordinacija Dr. Berkarić - Trg na lokvi 1, t. 00385(0)994095466 / 00385(0)989522889, ordinacija.dr.berkaric@gmail.com, radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja 8-16 h.

Turistička ambulanta Terra Medica - Kamp Polari, Polari 1, t. 00385(0)98410680 / 00385(0)98212104, info@terramedica.eu, radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja 8-21 h.

Turistička ambulanta Terra Medica - Kamp Amarin, Monsena 1, t. +385(0)98410680 / +385(0)98212104; info@terramedica.eu, radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja 8-21 h.

Turistička ambulanta Terra Medica - Kućni posjet liječnika, t. 00385(0)98410680 / 00385(0)98212104, info@terramedica.eu, radno vrijeme: ponedjeljak-nedjelja 8-21 h.

Turistička ambulanta Rovinj - FKK Valalta (samo za goste kampa Valalta, TN Valalta i kampa Val Saline), t. 00385(0)913120861, info@medicus.hr, radno vrijeme: svaki dan 00-24 h.

Gosti mogu zatražiti liječničku pomoć pri rovinjskom Domu zdravlja svakim danom od 8 do 20 sati, a od 20 do 8 sati i vikendom pri Hitnoj medicinskoj službi.

Testiranje na COVID-19 brzim antigenskim testom vrši se tokom cijele godine:

- u Ljekarni Rovinj (Matteo Benussi 6, t. 00385(0)52813589, ljekarna.rovinj@idz.hr). Cijena testiranja iznosi 10,62 €.

- u privatnoj ordianciji dentalne medicine Dr. Melita Mamužić Barbača (Vičani 8, Rovinjsko Selo, t. 00385(0)915389518). Cijena testiranja iznosi 20 €. Obavezna najava testiranja na telefon.

Strani turisti ne plaćaju liječničke troškove ako je između Hrvatske i zemlje iz koje dolaze potpisana konvencija o medicinskoj zaštiti. Troškovi liječničkih usluga za turiste iz zemalja s kojima takva konvencija nije potpisana plaćaju se na licu mjesta prema utvrđenom cjeniku.

Zdravstvene usluge turistima - Ljeto 2024