Turističke ambulante

Turistička ambulanta radi pri hitnoj pomoći ambulante Rovinj (Istarska ulica bb), tel. 00385/95/325-6004, e-mail: turisticka.rovinj@idz.hr. 

Strani turisti ne plaćaju liječničke troškove ako je između Hrvatske i zemlje iz koje dolaze potpisana konvencija o medicinskoj zaštiti. Troškovi liječničkih usluga za turiste iz zemalja s kojima takva konvencija nije potpisana plaćaju se na licu mjesta prema utvrđenom cjeniku. Bolnice i klinike su u svim većim gradovima, a ambulante, kao i ljekarne, u svim manjim mjestima.

 

Privatna turistička ambulanta - Trg na lokvi 1, tel. 00385/99/4095-466, ordinacija.dr.berkaric@gmail.com.