Kulturno-zgodovinski itinerarij

Photo galerija

Turistična skupnost mesta Rovinj-Rovigno je objavila brošuro z naslovom Kulturno-zgodovinski itinerarij Rovinja, v katerem je med drugim predstavljenih osem poti za obisk kulturno zgodovinskih znamenitosti mesta, s poudarkom na starem mestnem jedru, njegovi okolici in širši mestni okolici. Vsaka opisana pot ima tudi ustrezen grafičen prikaz na zemljevidu.

V prvem delu brošure so z naslovom „Itinerariji po nekdanjih otoških naseljih “ predstavljene štiri možne poti do znamenitosti, ki se nahajajo v starem mestnem  jedru, v drugem delu je z naslovom „Itinerarij z druge strani nekdanjega kanala“ predlagan morebiten obisk starega dela mesta nasproti  staromestnega jedra, v tretjem delu pa sta z naslovom „Zgodovinsko-kulturne znamenitosti ožje in širše okolice mesta Rovinj“ predstavljeni dve poti za obisk znamenitosti, in sicer v severnem delu mesta, ki obsega področje do Limskega kanala in na jugovzhodnem delu mesta, ki obsega področje do ornitološkega rezervata Palud.

Četrti del brošure je poglavlje „Rovinjsko otočje“ v katerem so predstavljeni rovinjski otoki.

Avtor teksta je zgodovinar Marino Budicin, ki je predlagal in definiral opisane poti. Vse znamenitosti, ki so označene v itinerarijih, vsebujejo kratek opis s pripadajočimi informacijami, ob vsakem itinerariju pa so navedene številne zanimivosti, ki označujejo bogato rovinjsko zgodovino, kulturo in tradicijo.

Brošura je namenjena vsem, ki si želijo s pomočjo predlaganih itinerarijev spoznati del bogate rovinjske kulturne in zgodovinske dediščine ter tradicije. Natisnjena je v hrvaškem, italijanskem, nemškem in angleškem jeziku in je na voljo v pisarni Turistične skupnosti.

Brezplačno Kulturno povijesni itinerari   

Mobilno aplikacijo lahko prevzamete prek App Store za iOS ter aplikacije Google Play za vse Androide. Poimenovana je kot Rovinj — Cultural and Historical Itineraries.