Kvaliteta zraka

Datum:21.04.2024

Ažurirano: 21.4.2024. u 09:00 sati NO2 16.5 µg/m³ O3 54.7 µg/m³ SO2 6.0 µg/m³ PM10 0.3 µg/m³ PM2.5 0.1 µg/m³ EAQI 21.8 °C 26.4 % 51.2 dB
Dobro
Sprejemljivo
Zmerno
Slabo
Zelo slabo
Izredno slabo
EAQI v ozadju
21 ugm3
Temperatura
21.8 °C
Relativna vlažnost
26.4 %
Zračni tlak
101.3 kPa
Hrup
51.22 dB
Dušikov oksid
16.5 µg/m³
Ozon
54.7 µg/m³
Ogljikov monoksid
16.9 µg/m³
Žveplov dioksid
6 µg/m³
Delci 10
0.3 µg/m³
Delci 2,5
0.1 µg/m³
Delci 1
0.1 µg/m³
Dušikov monoksid
3 µg/m³