Rovinj van de 16e tot de 19e eeuw

fotogallerij

In die tijd vielen de uskok-piraten vaak Venetiaans bezit aan. In 1579 en 1599 drongen ze Rovinj binnen, staken het in brand en verwoestten het.  
Door de Turkse doorbraken vluchtten de bewoners vanuit het Istrische binnenland, Bosnië, Dalmatië en zelfs Griekenland en Albanië naar de Istrische kust. Er kwam ook een migratie uit Noord-Italië op gang. Zo groeide de bevolking van Rovinj flink. In 1595 had de stad 2.800 inwoners, in 1650 ongeveer 5.000, in 1741 7.966 en in 1775 zelfs 13.788. Vandaar de typische bouwstijl in de stad met op elkaar gestapelde huizen, leunend tegen de stadsmuur. In iedere kamer met een eigen schoorsteen woonde een familie.
Rovinj was een belangrijke koopvaardijhaven voor schepen die tussen het Midden-Oosten en Venetië voeren. De zeelui uit Rovinj stonden bekend als moedig en bekwaam. Dat bleek in de zeeslagen die Venetië tegen de Turken voerde in de zestiende eeuw en in de zeeoorlog om Kreta (1648-1669). Loodsen (peoti) uit Rovinj navigeerden koopvaardijschepen door de de noordelijke Adria en de lagune van Venetië. Drie van de twaalf kapiteins uit Rovinj van de oorlogsschepen werden onderscheiden met de Orde van de Ridders van St. Marcus. Naar een van hen werd een van de centrale wegen van het oude stadje Garzotto genoemd.    
Ten tijde van de conflicten met de Turken hielp Venetië met de opbouw van de fortificatie. Er werden twee verdedigingswallen opgetrokken: in 1563 de Porton del Ponte, gevolgd in 1590 door de versterking van de  Portizza (Sotto muro ofwel Onder de Muur).
In 1650 liep de stad gevaar door de aanvallen van de uskok-piraten. Het breidde zich voor het eerst uit buiten het toenmalige eiland, naar het vaste land. Aan de uitlopers van de bergen werd een Franciscaans klooster gebouwd. De nauwe engte tussen het eiland Rovinj en het kleine bruggetje met het vaste land belemmerden een goede communicatie en in 1763 werd de doorgang dichtgegooid, waardoor de stad Rovinj definitief schiereiland werd.
In de zeventiende en achttiende eeuw was Rovinj het centrum van scheepsbouw (een vloot zeilschepen), visserij en zeevaart in Istrië en de belangrijkste locatie voor het verzamelen van de witte en grijze oester.  
Omdat Serenissima alleen schijnbaar de autonomie van de stad respecteerde, maar de stad in feite enorme belastingen en scherpe handelsmaatregelen oplegde, werd Rovinj en van de grootste smokkelaarsnesten en in 1767, 1769, 1774 en 1780 kwamen er opstanden, die door de Venetianen de kop werden ingedrukt.
In die tijd vielen de uskok-piraten vaak Venetiaans bezit aan. In 1579 en 1599 drongen ze Rovinj binnen, staken het in brand en verwoestten het.  
Door de Turkse doorbraken vluchtten de bewoners vanuit het Istrische binnenland, Bosnië, Dalmatië en zelfs Griekenland en Albanië naar de Istrische kust. Er kwam ook een migratie uit Noord-Italië op gang. Zo groeide de bevolking van Rovinj flink. In 1595 had de stad 2.800 inwoners, in 1650 ongeveer 5.000, in 1741 7.966 en in 1775 zelfs 13.788. Vandaar de typische bouwstijl in de stad met op elkaar gestapelde huizen, leunend tegen de stadsmuur. In iedere kamer met een eigen schoorsteen woonde een familie.  .
Rovinj was een belangrijke koopvaardijhaven voor schepen die tussen het Midden-Oosten en Venetië voeren. De zeelui uit Rovinj stonden bekend als moedig en bekwaam. Dat bleek in de zeeslagen die Venetië tegen de Turken voerde in de zestiende eeuw en in de zeeoorlog om Kreta (1648-1669). Loodsen (peoti) uit Rovinj navigeerden koopvaardijschepen door de de noordelijke Adria en de lagune van Venetië. Drie van de twaalf kapiteins uit Rovinj van de oorlogsschepen werden onderscheiden met de Orde van de Ridders van St. Marcus. Naar een van hen werd een van de centrale wegen van het oude stadje Garzotto genoemd.    
Ten tijde van de conflicten met de Turken hielp Venetië met de opbouw van de fortificatie. Er werden twee verdedigingswallen opgetrokken: in 1563 de Porton del Ponte, gevolgd in 1590 door de versterking van de  Portizza (Sotto muro ofwel Onder de Muur).
In 1650 liep de stad gevaar door de aanvallen van de uskok-piraten. Het breidde zich voor het eerst uit buiten het toenmalige eiland, naar het vaste land. Aan de uitlopers van de bergen werd een Franciscaans klooster gebouwd. De nauwe engte tussen het eiland Rovinj en het kleine bruggetje met het vaste land belemmerden een goede communicatie en in 1763 werd de doorgang dichtgegooid, waardoor de stad Rovinj definitief schiereiland werd.
In de zeventiende en achttiende eeuw was Rovinj het centrum van scheepsbouw (een vloot zeilschepen), visserij en zeevaart in Istrië en de belangrijkste locatie voor het verzamelen van de witte en grijze oester.  
Omdat Serenissima alleen schijnbaar de autonomie van de stad respecteerde, maar de stad in feite enorme belastingen en scherpe handelsmaatregelen oplegde, werd Rovinj en van de grootste smokkelaarsnesten en in 1767, 1769, 1774 en 1780 kwamen er opstanden, die door de Venetianen de kop werden ingedrukt.
Als Oostenrijk in 1719 Rijeka en Trieste uitroept tot vrije havens, begint de situatie voor Rovinj zienderogen te verslechteren.
De Grote Raad van Venetië treedt op 12 mei 1797 af, wat het einde van deze republiek betekent. In Rovinj wordt er democratisch een nieuw bewind gekozen, bestaande uit 18 volksvertegenwoordigers. Dat zelfbestuur bleef binnen het Oostenrijkse staatsverband slechts tot 1805 in bedrijf. Toen formeerde Napoleon de Illyrische provincies, die tussen 1809 en 1813 bestonden. In 1813 keren de Oostenrijkers terug en zij schuiven alle napoleontische wetten en instituties opzij. Rovinj verkreeg in 1821 de status van stad en maakte tussen 1825 en 1860 deel uit van het district Istrië. Op 26 februari 1861 werd het per keizerlijk decreet een zelfstandig district met de status van markgraaf met een eigen parlement.
Tijdens de Oostenrijks-Hongaarse heerschappij vindt er in Rovinj een snelle industriële, culturele en maritieme ontwikkeling plaats. Dat komt ook tot uiting in de betere levensomstandigheden in de stad en de bijbouw vanaf de St. Franciscusheuvel helemaal tot aan de huidige tabaksfabriek.