Batana-bootjes en bitinada-liedjes

fotogallerij

Rovinj is van oudsher op de zee gericht. De eeuwenoude visserstradities zijn tot de dag vandaag bewaard gebleven. En het batana-bootje is uitgegroeid tot het symbool van het harmonische samenleven van de bewoners van dit oude stadje met Adriatische kustlandschap. Een batana is een houten bootje met een platte bodem, 4-6 meter lang, en het meest gebruikt in Rovinj. De batana weerspiegelt de volksgewoontes, tradities, spraak, mentaliteit en geestelijke sfeer van Rovinj en zijn bewoners.

Tijdens de zomermaanden kunnen de gasten en bewoners in het echt zien hoe een batana wordt gebouwd. In de avonduren in het centrum van de stad, op het plateau voor het museum Kuća o batani, bouwt een kalafat (bouwmeester) een batana, die in de zomermaanden te water wordt gelaten. Een paar keer per week kunnen de gasten meevaren met een batanaparade onder lantaarntjes en daarna gaan dineren in een spacio.

De batanaoptocht begint met een rondleiding door het eco-museum Kuća o batani, gaat verder met de bootjes om de oude stad heen en eindigt met een gezellig diner, begeleid door bitinada, vissersliedjes, in een traditionale Rovinjse taverne – spacio Matika.


De traditie van het batanabootje is niet te scheiden van de muzikale traditie van Rovinj – de bitinada, een originele uiting van Rovinjs volksliederen. Volgens de overlevering is de bitinada ontstaan bij de vissers, die urenlang in hun bootjes zaten te vissen en netten te boeten.
Omdat ze geen vrije handen hadden om instrumenten te spelen, ontwikkelden ze eigen manieren om met hun stemmen als een heel orkest voortreffelijke liederen uit te voeren. De zang werd begeleid door het imiteren van muziekinstrumenten bij ieder lied dat de zanger wilde zingen. Als een solist of een duo de intonatie voor het gekozen lied geeft, zetten de „bitinaduri“ al hun kunde aan het werk om de geluiden van een hypotetisch orkest te imiteren. Een aparte uitvoering is in de meeste gevalen niet meer te herhalen, omdat het gaat om de improvisatie van vijftien of meerdere „bitinaduri“.

Eco-museum Kuća o batani, gewijd aan de traditie van dit houten vaartuig is opgenomen in het UNESCO Register van de beste bewaarpraktijken van immaterieel cultureel erfgoed.