Batane i bitinade

Foto galerija

Rovinj je oduvijek bio okrenut moru, a stoljetna tradicija ribarstva sačuvana je do danas, kada je batana postala simbolom skladna suživota stanovništva starinskoga gradića i primorskog jadranskog krajolika. Batana je drveno plovilo ravnog dna dužine 4-6 metara i najrasprostranjenije je plovilo u Rovinju. Batana zrcali običaje, tradicije, jezik, navike, mentalitet i duhovno ozračje Rovinja i njegovih stanovnika.

Tijekom ljetnih mjeseci gosti i građani Rovinja mogu uživo svjedočiti umijeću gradnji batane. Naime, u večernjim satima u centru grada, na platou ispred muzeja Kuća o batani, rovinjski kalafat izrađuje batanu, koja svoje porinuće ima tijekom ljeta. Osim toga, gostima je nekoliko puta tjedno, na raspolaganju vožnja sa batanama u sklopu manifestacije Povorka batana sa feralom i večerom u spaciu.
Povorka počinje obilaskom eko-muzeja Kuća o batani, nastavlja se vožnjom batanama oko starogradske jezgre te završava večerom i zabavom uz slušanje bitinada u tradicionalnoj rovinjskoj konobi - spaciu Matika. 

Tradicija batane neodvojiva je od glazbene tradicije Rovinja koju predstavlja bitinada – originalni izričaj rovinjske narodne pjesme. Prema tradiciji, bitinada je nastala među rovinjskim ribarima, koji su satima boravili u svojim barkama ribareći ili krpajući mreže. Budući da nisu imali slobodne ruke za sviranje instrumenata, dosjetili su se načina kako glasovima postići vrhunske izvedbe poput orkestra. To je originalan način izvođenja vokalne pratnje solista imitiranjem muzičkih instrumenata za bilo koju pjesmu koju pjevač želi otpjevati. Kad solist, ili solisti u duetu, intoniraju odabranu pjesmu, "bitinadùri" (tako se definiraju pjevači toga skupa, koji se sastoji od petnaestak ili više članova) koriste sve svoje vještine u imitiranju zvukova instrumenata hipotetičnog orkestra. Pojedina izvedba je najčešće neponovljiva, jer je u znaku improvizacije. Ekomuzej Kuća o batani, koji je posvećen ovom drvenom plovilu, uvršten je u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine.