Voor eigenaren van huizen en vakantie-appartementen

Geachte eigenaar van een vakantiehuis of –appartement in Rovinj,

Wij herinneren u eraan dat uw eigen verblijf en het verblijf van de personen die in uw woning verblijven verplicht en zelf dient uit te voeren via het eVisitor-systeem (het nationale online informatiesysteem). Voor zover u dat nog niet hebt gedaan, roepen wij u op om persoonlijk naar ons kantoor te komen, uw eigendomsbewijs, uw OIB-identiteitsnummer en identiteitsbewijs over te leggen en de inloggegevens voor het eVisitor-systeem in ontvangst te nemen. Indien u niet persoonlijk kunt komen, kan een gevolmachtigde uw inloggegevens in uw naam overnemen met een volmacht, die is gelegaliseerd door een notaris. Bij het in ontvangst nemen van de inloggegevens dient de gevolmachtigde de volgende stukken in: uw eigendomsbewijs, uw OIB-identiteitsnummer, de gelegaliseerde volmacht, een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar en het origineel van het identiteitsbewijs van de gevolmachtigde zelf. Indien de eigenaar van de woning een firma resp. een vennootschap is, dient naast al het bovengenoemde ook een kopie uit het Uittreksel uit het handelsregister van de handelsrechtbank te worden bezorgd.

Via het eVisitor-systeem wordt de aanmelding automatisch uitgevoerd bij de politie (Ministerie van Binnenlandse Zaken) voor personen, voor wie de aanmelding bij de politie nodig is (staatsburgers van landen die geen lid zijn van de EU of de Europese Economische Ruimte).  

Wij herinneren u eraan dat u conform de Wet op toeristenbelastingen (NN 52/19, 32/20 en 42/20) uzelf en alle personen die in uw huis of appartement verblijven, verplicht binnen 24 uur dient aan te melden. Het eVisitor-systeem zal het u ook mogelijk maken een acceptgiro op te stellen en uit te schrijven, waarmee u aan uw betaalplicht kunt voldoen voor de periode waarvoor die plicht geldt.   

Een geheugensteuntje:

Als vakantiehuis of –appartement geldt ieder gebouw of ieder appartement, dat tijdelijk of in een specifiek seizoen wordt gebruikt, maar niet valt onder de categorie 'Object voor toeristische accommodatie', en de eigenaars zijn niet ingeschreven in de woonplaats Rovinj. In de periode van 15 juni tot 15 september betalen de eigenaar en zijn gezinsleden een toeristenbelasting dat met 70% is verminderd, ofwel 0,40 EUR (3,00 HRK) per dag/persoon. De toeristenbelasting kan worden betaald als jaarlijks pausaal bedrag, hetgeen 26,54 EUR (200,00 HRK) voor de eerste twee personen bedraagt en 19,91 EUR (150,00 HRK) voor iedere volgende persoon, te betalen vóór 15 juli. Het bovenstaande is van toepassing op Kroatische burgers en burgers van andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte en de Zwitserse Bondsstaat.

Burgers die niet over de gespecificeerde nationaliteiten beschikken, betalen in de periode van 15 juni tot 15 september toeristenbelasting ter hoogte van 1,33 EUR (10,00 HRK) per dag/persoon. Voor een verblijf buiten de periode van 15 juni – 15 september bestaat geen verplichte betaling van toeristenbelasting.

Wij verzoeken U om de gegeven instructies te volgen. Als door de Algemene inspectiedienst wordt vastgesteld dat u het verblijf van toeristen niet heeft aangemeld of afgemeld of geen toeristenbelasting hebt betaald binnen de vastgestelde termijn, kan aan u een wettelijke geldboete worden opgelegd van 66,36 EUR tot 796,34 EUR (van 500,00 tot 6.000,00 HRK) volgens de bepalingen van de Wet op toeristenbelasting NN 52/19, 32/20 en 42/20.

Voor meer informatie staan wij u graag te woord,

Bureau voor toerisme Rovinj-Rovigno