Za lastnike počitniških hiš ali stanovanj

Spoštovani lastniki počitniških hiš ali stanovanj v Rovinju,

prijazno bi vas želeli spomniti, da ste dolžni samostojno prek sistema e-Visitor (edinstven nacionalni spletni informacijski sistem) prijaviti lastno bivanje in bivanje drugih oseb v Vašem stanovanju. Če tega še niste storili, vas vljudno prosimo, da se osebno oglasite v naši pisarni ter predložite lastniški list, OIB in osebno izkaznico, nato lahko prevzamete pristopne podatke za prijavo v sistem eVisitor. Če nimate možnosti, da bi se osebno oglasili, lahko pristopne podatke v vašem imenu prevzame pooblaščena oseba s pooblastilom, overjenim pri notarju. Pooblaščena oseba mora za prevzetje podatkov predložiti lastniški list, OIB, overjeno polnomoč, kopijo osebnega identifikacijskega dokumenta lastnika in original svojega osebnega identifikacijskega dokumenta. Če je lastnik stanovanja podjetje oz. trgovska družba, je treba poleg vsega navedenega dostaviti tudi kopijo izpisa iz sodnega registra oz. poslovnega registra.

Prek eVisitorja se bo opravila tudi samodejna prijava ministrstvu za notranje zadeve za osebe, ki so se dolžne prijaviti na omenjenem ministrstvu (državljani držav, ki niso članice EU in EGP).

Želeli bi vas spomniti, da ste skladno z Zakonom o turistični taksi (NN 52/19, 32/20 in 42/20) dolžni sebe in vse osebe, ki bivajo v hiši ali stanovanju, prijaviti v roku 24 ur. Sistem eVisitor Vam bo omogočil tudi izdelavo in popis plačilnega naloga, prek katerega boste opravili plačilo za obstoječe obdobje.

Opomnik:

Kot počitniška hiša ali stanovanje se obravnava vsaka stavba ali stanovanje, ki se uporablja občasno ali sezonsko, vendar ne sodi v kategorijo turističnega namestitvenega objekta, lastniki te pa nimajo prijavljeno prebivališče v Rovinju.

V obdobju med 15. junijem in 15. septembrom lastnik in člani njegove ožje družine plačajo turistično takso, zmanjšano za 70% oz. 0,40 EUR (3,00 HRK) po dnevu in osebi. Turistično takso je možno plačati v letnem pavšalnem znesku, ki znaša 26,54 EUR (200,00 HRK) za prva dva člana (na osebo) ter 19,91 EUR (150,00 HRK) za vsako naslednjo osebo, a ne pozneje kot 15. julija. Navedeno velja za hrvaške državljane in državljane drugih držav pogodbenic Pogodbe o Evropskem gospodarskem prostoru in Švicarske konfederacije.

Državljani, ki nimajo navedenih državljanstev, turistično takso v obdobju med 15. junijem in 15. septembrom plačajo v polnem znesku v višini 1,33 EUR (10,00 HRK) po dnevu in osebi. Za bivanje pred 15. junijem oz. po 15. septembru je plačanje turistične takse neobvezno.  

Prosimo vas, da upoštevate navedena navodila. Če bo med nadzorom Državnega inšpektorata ugotovljeno da niste prijavili ali odjavili bivanja in plačali turistično takso v določenem roku, bodo sledile denarne kazni od 66,36 EUR do 796,34 EUR (od 500,00 do 6.000,00 HRK), skladno z Zakonom o turistični taksi NN 52/19, 32/20 in 42/20.

Za vse dodatne informacije vas prosimo, da se obrnete na nas,

Turistična skupnost mesta Rovinj-Rovigno