eVisitor Algemene informatie

De Kroatische Nationale Dienst voor Toerisme heeft samen met haar lokale Bureaus voor Toerisme en andere participanten het informatie-systeem eVisitor opgezet met als doel het vereenvoudigingen van het proces van  de aan- en afmelding van toeristen en het toezicht houden over het betalen van toeristenbelasting. In de Kroatische Staatscourant  „Narodne novine“ nr. 126/15 is het Reglement gepubliceerd voor de Registratie van Toeristen en de Vorm en Inhoud van het Registratieformulier voor Toeristen aan het Bureau voor Toerisme. Daarmee is het eVisitor-systeem de voorgeschreven lokatie geworden voor de aan- en afmelding van toeristen, het betalen van toeristenbelasting en het beheer van statistische gegevens van verplichte personen en toeristen. Het Reglement treedt in werking op 01 januari 2016, waardoor het gebruik van het systeem verplicht wordt voor alle aan- en afmeldingsverplichte personen en voor de Bureaus voor Toerisme. Na genoemde datum vervalt de geldigheid van alle alternatieve aan- en afmeldingsmethodes. Met het  van kracht gaan van genoemd Reglement (NN 126/15) wordt het Reglement voor de aan- en afmeldingsprocedure van toeristen en de Registratie (NN 113/09) ingetrokken. Dat betekent dat vanaf 01 januari 2016 de aanmelding via web pagina www.prijavaturista.com of via gedrukte aan- en afmeldingsformulieren – Obrazac 1 en Obrazac 8a, of enige  andere alternatieve manier niet  meer mogelijk is. Slechts aan- en afmelding via het eVisitor- systeem is mogelijk (Artikel 4, Lid 2, Reglement NN 126/15).       

Hieronder volgt meer informatie over het eVisitor systeem:

eVisitor – Informatiesysteem voor de aan- en afmelding van toeristen

Het Informatiesysteem voor de aan- en afmelding van toeristen is een exclusief informatiesysteem dat functioneel alle lokale Bureaus voor Toerisme in de Republiek Kroatië verenigt en dat toegankelijk zal zijn via internet zonder dat een speciale installering op de computer nodig is. Via dit systeem wordt elementaire toeristische informatie van alle lokale Bureaus voor Toerisme alsmede ongeveer 60.000 aanbieders van overnachtingscapaciteit samengebracht en onderling gedeeld; een bepaald Bureau voor Toerisme zal inzicht kunnen krijgen in alle verzamelde data over de aanbieders van overnachtingen en hun verblijfsobjecten, en de bewegingen van toeristen in hun gebied. Voor het gebruik van dit informatiesysteem is een internetverbinding met een browser voldoende. De eindgebruikers zullen om veiligheidsredenen een speciaal wachtwoord krijgen voor de toegang tot dit systeem. Hiermee wordt het verzamelen en bewerken van gegevens van de lokale Bureaus voor Toerisme beter afgestemd op de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens.  

Waartoe dient het informatiesysteem voor de aan- en afmelding van toeristen?

  • Het verzamelen en verwerken van gegevens van aanbieders van overnachtingen en hun verblijfsobjecten in de Republiek Kroatië – in het informatiesysteem voor de aan- en afmelding van toeristen worden alle relevante gegevens ingevoerd over de aanbieders van overnachtingen (voor- en achternaam, OIB-identiteitsnummer, adres) en hun verblijfsobjecten (soort, categorie, lokatie, overnachtingscapaciteit), die beschikbaar zijn via de vergunning die is verstrekt door de provinciale  overheden  resp. het Ministerie van Toerisme. 
  • Aan- en afmelding van gasten door aanbieders van verblijfsaccommodatie via internet – eindgebruikers van het informatiesysteem voor de aan- en afmelding van toeristen (fysieke en rechtspersonen die optreden als aanbieders van verblijfsaccommodatie) zullen via het informatiesysteem op ieder gewenst moment zelfstandig hun aan- of afmelding van gasten kunnen uitvoeren, hetgeen zal resulteren in een automatische registratielijst van gasten voor iedere individuele verblijfsaccommodatie resp. voor de individuele aanbieder van overmachtingscapaciteit. 
  • Verrekening en controle van de betaling van toeristenbelasting – op grond van de aan- en afmelding van gasten en gegevens over individuele verblijfsobjecten zal het informatiesysteem voor de aan- en afmelding van toeristen automatisch (via parameters als toeristische plaats, seizoensduur en andere elementen die voor de verrekening van belang zijn)  een verrekening kunnen doorvoeren van de toeristenbelasting per specifiek verblijfsobject resp. individuele aanbieder van overnachtingscapaciteit en uitgevoerde betalingen te verrekenen met het verschuldigde bedrag, zodat de betalingsverplichting per moment kan worden berekend.
  • Verwerking, analyse en rapportage ter wille van statistieken – het zal mogelijk worden toeristen vrijwel op de voet te volgen, met een tijdsafstand van niet meer dan 24 uur op een of meer van de criteria: duur van het bezoek, lokatie, leeftijd, geslacht, land en woonplaats e.a. Dit zal  de Bureaus van Toerisme helpen een pro-actief marketingbeleid op te zetten en het kan het publiek voorzien van actuele gegevens over de bewegingsstromen van toeristen. Een deel van de gegevens zal gratis toegankelijk zijn via internet, waardoor betrokkenen (publiek en alle economische participanten die toeristische diensten aanbieden) om deze data te gebruiken teneinde het eigen aanbod te verbeteren. Zo wordt voor de promotie van het Kroatisch toerisme een synergetische effectiviteit bereikt van alle participanten in het toerisme en kan eenieder die gegevens aanwenden om een concurrerend aanbod te creëren.  Door toegang tot de data base zullen ook het Nationaal Bureau voor Statistiek en wetenschappelijke onderzoeksinstituten beter in staat zijn complexe statistische en andere analyses betreffende de toeristische sector uit te voeren.
  • Onderlinge samenwerking van de publieke organen ter wille van de uitvoering van hun wettelijke taken – via de toegang op afstand tot de date base, zal het informatiesysteem voor de aan- en afmelding van toeristen het alle geïnteresseerde publieke organen, zoals de douane, het Ministerie van Toerisme (MINT), het Ministerie van Binnenlandse Zaken (MUP), het Openbaar Ministerie (DORH),  e.a. mogelijk maken om data te verzamelen waarmee zij hun wettelijk voorgeschreven taken kunnen vervullen zonder extra administratieve vereisten of barrières.  

 

 

Voor alle aanbieders van overnachtingsaccommodatie zal er niet veel veranderen aan het zakelijk proces. Er treden slechts veranderingen op in de wijze van bezorging van gegevens, die vanaf nu alleen electronisch mogelijk is. Daardoor is het nodig:

  • de bestaande informatie-systemen van aan- en afmelding van toeristen aan te passen om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Meer informatie vindt u via link: https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/(X(1)S(f403b0qzidl35k1sxpkt44fd))/Javno.Web-API.ashx;
  • Voor gebruikers die niet over een eigen electronisch systeem voor de bezoekersregistratie beschikken is eVisitor ontworpen als web-applicatie zonder dat er een extra installatie hoeft te worden aangebracht. Het is gratis voor alle gebruikers. De enige voorwaarde is om voor 01 januari 2016 of voor het moment van aankomst van de eerste gasten de gebruikersgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, TAN- nummers lijst) op het Bureau voor Toerisme op te halen.
  • Voor gebruikers die niet beschikken over de elementaire informatievoorzieningen (computer, smart phone of tablet) voorziet het Reglement in de installatie van een terminal in het Bureau voor Toerisme, waar de aan- en afmelding van toeristen met behulp van de medewerkers van het Bureau voor Toerisme kan worden uitgevoerd.   

De gebruiker dient slechts eenmaal persoonlijk naar het bevoegde Bureau voor Toerisme te komen, namelijk bij het overdracht van de gegevens, waarbij het verplicht is een identiteitsbewijs mee te nemen. In het geval de gebruiker de eigenaar van het appartement of vakantiehuis en/of bewoner van de gemeente of de stad is, dient hij het bewijs van eigendom van het onroerend goed mee te nemen.

De gebruiksaanwijzing ter vergemakkelijking van het gebruik van het systeem kunt u overnemen via link:

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor.

Nadat u  in het eVisitor systeem gaat inloggen, ziet u  in de rechterbovenhoek van het scherm een vraagteken waarmee u toegang tot de inhoud van helpmenu kunt krijgen (wiki ). Op deze pagina staat alle belangrijke informatie over het systeem, alsmede de benodigde documentatie om met  andere systemen in verbinding te komen. Hier kunt u ook de antwoorden op de meest gestelde vragen vinden.