eVisitor – opće informacije

eVisitor – opće informacije

Hrvaška turistična skupnost je skupaj s sistemom turističnih skupnosti in ostalimi deležniki pripravila informacijski sistem eVisitor z namenom poenostavitve samega procesa prijav in odjav turistov ter nadzora nad plačevanjem turistične takse. V Narodnih novinah št. 126/15 je objavljen Pravilnik o načinu vodenja seznama turistov ter o obliki in vsebini obrazcev za prijavo turistov turistični skupnosti, za katere je sistem eVisitor predpisan kot centralno mesto prijav in odjav turistov, glede plačila turistične takse in statističnega upravljanja podatkov o zavezancih ter turistih. Obveznost uporabe sistema s strani zavezancev za prijave in odjave ter s strani turističnih skupnosti prične veljati 01. januarja 2016. Po tem datumu se ukinjajo vse druge možnosti prijave in odjave. S pričetkom veljavnosti navedenega Pravilnika o načinu vodenja seznama turistov ter o obliki in vsebini obrazcev za prijavo turistov turistični skupnosti (NN 126/15) preneha veljati Pravilnik o postopku prijave in odjave turistov ter o načinu vodenja seznama turistov (NN 113/09). Navedeno pomeni, da od 01. januarja 2016 prijava preko spletne strani www.prijavaturista.com ne bo možna več, kot tudi ne prijava z natisnjenimi  prijavnicami– Obrazec 1 in Obrazec 8a ali kakršna koli druga oblika prijave. Prijava bo možna izključno preko sistema eVisitor (2.odstavek, 4.člen Pravilnika NN 126/15).

V nadaljevanju teksta sledi več informacij o sistemu eVisitor:

eVisitor - Informacijski sistem za prijavo in odjavo turistov

Informacijski sistem za prijavo in odjavo turistov je edinstveni informacijski sistem, ki funkcionalno povezuje vse turistične skupnosti v Republiki Hrvaški. Na voljo bo preko interneta in ne bo potrebna kakšna posebna namestitev na računalnik. Preko omenjenega sistema se bodo povezale in medsebojno delile osnovne turistične informacije svsehvih turističnih skupnosti in okoli 60.000 ponudnikov namestitvenih storitev, posamezna skupnost pa bo imela tako vpogled v vse zbrane podatke o ponudnikih namestitvenih storitev in njihovih namestitvenih objektih ter tudi o gibanju turistov na svojem področju. Za uporabo navedenega informacijskega sistema zadostuje internetni brskalnik in internetna povezava, končni uporabniki pa bodo zaradi varnostnih razlogov prejeli posebna gesla za dostop do sistema in tako bo zbiranje in obdelava podatkov iz delovnega območja turističnih skupnosti usklajeno s predpisi o zaščiti osebnih podatkov.

Čemu bo služil informacijski sistem za prijavo in odjavo turistov?

  • Zbiranju in obdelovanju podatkov o ponudnikih namestitvenih storitev in njihovih namestitvenih objektih na področju Republike Hrvaške - v informacijski sistem za prijavo in odjavo turistov se vnašajo vsi pomembni podatki o ponudnikih namestitvenih storitev (ime/naziv, identifikacijska št., naslov) in o njihovih namestitvenih objektih (vrsta, kategorija, lokacija, namestitvena kapaciteta) , ki so na voljo v sklepih, ki jih sprejmejo pisarne državne uprave v županijah oziroma Ministrstvo za turizem. Iz navedenega razloga lahko informacijski sistem za prijavo in odjavo turistov uporabimo kot edinstveno in lahko pregledno bazo vseh ponudnikov namestitvenih storitev oziroma edinstvena baza vseh namestitvenih objektov, ki poslujejo na območju RH. Končna želja je, da bi eVisitor nadomestil dosedanje posamezne registre, ki jih ločeno vodijo posamezne županije oziroma Ministrstvo za turizem. 
  • Izvajanje prijav in odjav gostov s strani ponudnika namestitvenih storitev preko interneta - končni uporabniki informacijskega sistema za prijavo in odjavo turista (fizične in pravne osebe, ki poslujejo kot ponudnik namestitev) bodo lahko preko informacijskega sistema kadarkoli samostojno izvajali prijavo in odjavo gostov, ki bivajo v njihovih objektih, kar bo pripeljalo do avtomatiziranega popisa (knjiga) gostov na nivoju vsakega posameznega objekta oziroma posameznega ponudnika namestitvenih storitev.
  • Obračunu in kontroli plačevanja tursitične takse - na podlagi izvršenih prijav in odjav gostov ter podatkov o posameznem namestitvenem objektu bo informacijski sistem za prijavo in odjavo turistov avtomatično, upoštevajoč parametre, ki se nanašajo na kategorijo turističnega kraja, trajanja sezone in drugih elementov, ki so pomembni za obračun, izvajal obračun turistične takse na posamezen namestitveni objekt in na posameznega ponudnika namestitvenih storitev ter opravljena plačila povezoval z dolgovi in tako izračunaval trenutne obveznosti.
  • Obdelavi in analizi podatkov za poročanje v statistične namene - navedeno bo omogočilo spremljanje gibanja turistov v skoraj realnem času, z največ 24-urnim odmikom, po enem ali več kriterijih, kot so trajanje obiska, lokacija, spol, starost, država ali kraj prebivanja ter drugo, kar bo sistemu turističnih skupnosti omogočilo izvajanje aktivne marketinške politike, javnosti pa nudilo aktualne podatke o gibanju turistov. Glede na to, da bo tel teh podatkov brezplačno dostopen preko internetnih strani, jih bodo lahko uporabljali tudi vsi gospodarski subjekti, ki nudijo turistične storitve z namenom prilagajanja svoje ponudbe, s čimer bodo dosegli sinergijo med vsemi turističnimi deležniki, kar bo vplivalo na promocijo hrvaškega turizma in pripomoglo pri doseganju konkurenčnih ponudb. S pristopom do baze podatkov se bo Državnemu zavodu za statistiko in znanstveno-raziskovalnim insitucijam omogočilo izvajanje nadaljnjih in bolj kompleksnih statističnih ter drugih analiz glede  turističnega sektorja.
  • Medsebojnemu sodelovanju javnih organov pri izvrševanju zakonskih nalog – preko oddaljenega pristopa do baz podatkov bo informacijski sistem za prijavo in odjavo turistov omogočil vsem zainteresiranim javnim organom (Carinska uprava, MINT, MUP, DORH, idr.), da bodo zbrane podatke uporabljali za realizacijo z zakonom predpisanih nalog brez dodatnih administrativnih zahtev ali ovir.

Za ponudnike namestitve se sam poslovni proces ne spreminja veliko, razen v delu, ki se tiče dostavljanja podatkov, ki bo od sedaj možno samo po elektronski poti. Zaradi tega je potrebno:

  • prilagoditi obstoječe informacijske sisteme za prijavo in odjavo turistov, saj se bo tako pdoatke lahko delilo. Več podatkov lahko najdete na povezavi: https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/(X(1)S(f403b0qzidl35k1sxpkt44fd))/Javno.Web-API.ashx;
  • za vse tiste, ki nimajo lastnih informacijskih receptorskih sistemov, je eVisitor ustvarjen kot spletna aplikacija, ki ne potrebuje nadaljnjega dodatnega nameščanja na računalnik in je ustvarjen za vse uporabnike. Predpogoj je, do 01. januarja 2016 ali do prihoda prvih gostov v Turistični skupnosti prevzamete uporabniške podatke (uporabniško ime, geslo, TAN seznam);
  • za vse, ki imajo osnovno informacijsko opremo (računalnik, pameten telefon ali tablico) je s Pravilnikom predvidena namestitev terminala v turistični skupnosti, na katerem se bo na takšen način izvajala prijava in odjava ob pomoči zaposlenih v turistični skupnosti.

Zavezanec bo samo prvič prišel osebno v pristojno turistično skupnost in pri prevzemu podatkov obvezno predložiti identifikacijski dokument. Če je zavezanec lastnik stanovanja ali počitniške hiše in/ali prebivalec občine mora predložiti dokazilo o lastništvu nepremičnine.

Materiale, ki vam bodo olajšali uporabo sistema, si lahko naložite na povezavi: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor.

Pri uporabi same aplikacije eVisitor oziroma pri prijavi v sistem eVisitor, se v zgornjem desnem kotu ekrana pojavi ikona, ki je označena z vprašajem, preko katere se dostopa do vsebin za pomoč (wiki vsebine). Navedena stran vsebuje vse pomembne informacije o sistemu in pa tudi dokumentacijo za povezovanje z ostalimi sistemi. Poleg tega lahko tu najdete najpogostejša vprašanja z odgovori.