Aanmelding van verblijf en betaling toeristenbelasting

fotogallerij

  • Een buitenlander dient volgens de Wet op Verblijf en Mobiliteit van Buitenlanders zijn  verblijf binnen 48 uur na binnenkomst in de Republiek Kroatië aan te melden. Binnen 24 uur na aankomst op de lokatie moet de buitenlander de fysieke of rechtspersoon aanmelden die hem de verblijfsaccomodatie verschaft!
  • Het is volgens de Wet op Horeca-gelegenheden verboden een tent, caravan of andere voorziening om te camperen buiten een camping op te stellen!
  • Wij raden u aan grotere hoeveelheden geld, sieraden en andere waardevolle objecten bij de receptie van het hotel of de toeristische accommodatie waar u verblijft onder te brengen!
  • Alle gasten, zowel uit Kroatië als uit het buitenland, die buiten hun vaste verblijfsplaats in een toeristische accomodatie (hotel, motel, pension, toeristisch appartement, kamerverhuur, zomerkamp, berghut, aanlegplaats in jachthavens, vakantiecentra etc.) verblijven zijn verplicht verblijfsbelasting te betalen.

Verblijfsbelasting moet ook worden betaald door:

  • huiseigenaars voor bewoning of vakantie in een toeristische plaats alsmede alle personen die in dit huis verblijven;
  •  eigenaars van vaartuigen alsmede alle andere personen die op het vaartuig verblijven die in de jachthaven is aangelegd.
  • De toeristenbelasting wordt per persoon en per verblijfsdag betaald. Vrijgesteld van toeristenbelasting zijn kinderen tot twaalf jaar; personen met een lichamelijke invaliditeit vanaf 70% plus een begeleider; deelnemers aan een schoolreisje (pausale reis) goedgekeurd door het schoolbestuur; seizoensarbeiders; directe familieleden van bewoners van de toeristische gemeente of stad; reizigers op een passagiersschip op een internationale scheepsvaartlijn wanneer het schip aanlegt in de haven; eigenaren van een vakantiehuis en hun familieleden, indien het vakantiehuis een oud familiehuis is dat door erfenis is verkregen van de erflater die het laatst woonachtig was in deze toeristische gemeente of stad als zij overnachten in dat huis; personen die er overnachten in het kader van een sociale zorg programma; studenten en leerlingen die geen verblijfsplaats hebben in de gemeente of stad waar zij scholing volgen.
  • De toeristenbelasting is 50% lager voor personen tussen de 12 en 18 jaar; personen tot 29 jaar die leden zijn van een internationale jeugdorganisatie indien zij overnachten in jeugdherbergen van de internationale organisatie IYHF.
  • Reizigers die op het vaartuig voor nautisch toerisme blijven overnachten dienen toeristenbelasting per overnachting te betalen. Een vaartuig voor nautisch toerisme wordt gedefinieerd als een vaartuig voor vakantie en recreatie en voor meerdaagse cruises en vaartochten met dienstverlening in het nautisch toerisme (charter, cruising) conform de voorschriften voor dienstverlening in het toerisme.
  • De eigenaar of gebruiker van het vaartuig dient voor zichzelf en voor alle personen die op het vaartuig overnachten een pausaal bedrag aan toeristenbelasting te betalen. Nautische gasten kunnen de toeristen belasting ineens betalen voor een periode van 8 dagen, 15 dagen, 30 dagen, 90 dagen en een jaar. Ze krijgen daarvoor een betalingsbewijs. Een vaartuig wordt gedefinieerd als een vaartuig langer dan 5 m met ingebouwde ligplaatsen, die wordt gebruikt voor vakantie, recreatie of cruising en dat geen vaartuig voor nautisch toerisme is.