Prijava nastanitve in plačilo turistične takse

Photo galerija

  • V skladu z Zakonom o gibanju in bivanju tujcev, je vsak tujec ob prihodu v Republiko Hrvaško dolžan v roku 48 ur prijaviti svoje prebivališče. Tekom 24 ur je tujca dolžna prijaviti  vsaka fizična ali pravna oseba, ki tujcu nudi storitve namestitev.
  • Z Zakonom o gostinstvu je prepovedano postavljanje šotorov, kamp prikolic, vikendov in druge opreme za kampiranje izven kampa!
  • Za večje količine denarja, nakita in druge dragocene predmete Vam priporočamo, da jih shranite na recepcijah hotelov in drugih turističnih objektov!
  • Vsi gosti, tako iz Hrvaške, kot tudi tuji državljani, ki bivajo izven kraja svojega stalnega prebivališča v enem od turističnih objektov (hotel, motel, penzion, turistični apartma, zasebne sobe, zdravilišče, planinski dom, privez v marinah (navtični turizem), počitniški domovi in podobno), so dolžni plačati turistično takso.

Turistično takso so dolžni plačati tudi:

  • Lastnik hiše za bivanje ali počitniške hiše, ki se nahaja v turističnem kraju, pa tudi vse ostale osebe, ki bivajo v hiši;
  • Lastnik plovila, pa tudi vse ostale osebe, ki bivajo na plovilu, ki je na privezu v marini.
  • Turistična taksa se plača na osebo za vsak dan bivanja. Plačila turistične takse so oproščeni otroci do 12. leta starosti; 70-odstotni (in več) invalidi v spremstvu z enim spremljevalcem; udeleženci šolskih paketov aranžmajev (pavšalnih potovanj), odobrenih s strani šolske ustanove; sezonski delavci; ožji družinski člani prebivalcev turistične občine ali mesta; potniki na potniški ladji v mednarodnem pomorskem prometu, kadar se ladja nahaja na privezu v pristanišču; lastniki počitniških hiš in člani njihovih družin, v kolikor je počitniška hiša avtohtona stara družinska hiša, ki je bila pridobljena preko družinske zapuščine oziroma sorodnika, čigar zadnje prebivališče je bilo v turistični občini ali mestu, kadar preživijo noč v tej hiši; osebe, ki storitev nočitve koristijo v okviru izvajanja programa socialnega varstva; študenti in dijaki, ki nimajo prebivališča v občini ali mestu, v katerem se šolajo.
  • 50-odstotno turistično takso plačajo osebe, stare od 12 do 18 let; osebe do 29. leta starosti, ki so člani mednarodnih mladinskih organizacij in ki koristijo storitve nočitve v mladinskih nastanitvenih objektih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih namestitvenih objektov.
  • Potniki, ki koristijo storitev nočitve na plovnem objektu navtičnega, plačajo turistično takso na vsako realizirano nočitev. Kot plovni objekt navtičnega turizma se smatrajo plovni objekti za počitek in rekreacijo in plovni objekti za večdnevna križarjenja, na katerih ponujajo storitve navtičnega turizma (charter, cruising) v skladu s predpisi o nudenju storitev v turizmu.
  • Lastnik ali uporabnik plovila zase in za vse osebe, ki na tem plovilu preživijo noč, plača pavšalni znesek turistične takse. Pavšalni znesek turistične takse lahko navtičarji plačajo za časovna obdobja 8, 15, 30, 90 dni in 1 leto. Ob plačilu turistične takse prejmete pordilo. Kot plovilo se smatra vsako plovilo, daljše od 5 m z vgrajenimi ležišči, ki se uporablja za počitniške namene, rekreacijo ali križarjenje in ki ni plovni objekt navtičnega turizma.