Prijava boravka i plaćanje boravišne pristojbe

Foto galerija

 • Prema Zakonu o kretanju i boravku stranaca, nakon ulaska u Republiku Hrvatsku svaki je stranac dužan prijaviti svoje boravište u roku od 48 sata. Tijekom 24 sata stranca je dužna prijaviti  fizička ili pravna osoba koja mu pruža usluge smještaja.
 • Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, zabranjeno je postavljanje šatora, kamp-prikolica, kamp-kućica i druge opreme za kampiranje izvan kampa.
 • Veće količine novca, nakita i druge vrijedne predmete preporučljivo je deponirati na recepcijama hotela i drugih turističkih objekata.
 • Svi gosti, kako iz Hrvatske, tako i strani državljani, koji borave izvan mjesta svog stalnog prebivališta u jednom od turističkih objekata (hotel, motel, pansion, turistički apartman, sobe za izdavanje, lječilište, planinarski dom, vez u marinama nautičkog turizma, domovi odmora i sl.) dužni su plaćati boravišnu pristojbu.
 • Boravišnu pristojbu dužni su plaćati i:
  - vlasnici kuće za stanovanje ili odmor u turističkom mjestu, kao i sve osobe koje u kući borave;
  - vlasnici plovila, kao i sve druge osobe koje borave na plovilu na vezu u marini.
 • Boravišna pristojba plaća se po osobi za svaki dan boravka. Boravišnu pristojbu ne plaćaju djeca do 12 godina starosti; osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jednim pratiteljem; sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenim od strane školske ustanove; sezonski radnici; članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada; putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci; vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu kada noće u toj kući; osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi; studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.
 • Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti; osobe do 29 godina starosti koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.
 • Putnici koji koriste usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma plaćaju boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju. Plovnim objektom nautičkog turizma smatraju se plovni objekti za odmor i rekreaciju i plovni objekti za višednevna krstarenja na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu (charter, cruising) sukladno propisima o pružanju usluga u turizmu.
 • Vlasnik ili korisnik plovila za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu boravišnu pristojbu plaća u paušalnom iznosu. Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari mogu platiti za vremenska razdoblja od 8 dana, 15 dana, 30 dana, 90 dana i 1 godinu. Za plaćenu boravišnu pristojbu izdaje se potvrda. Plovilom smatra se svako plovilo duže od 5 m s ugrađenim ležajevima, koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje, a koje nije plovni objekt nautičkog turizma.