Andere kerken in Rovinj

fotogallerij

Kerk van de Moeder Gods van Genade  
Deze bevindt zich in de straat Carduccijeva ulica –het is niet bekend wanneer het precies is gebouwd, maar men weet dat het in 1487 werd ingewijd, volgens het opschrift dat luidt “Scip. Benz. P. 1584.” – Scipione Benzon Podesta 1584.-met adelijk wapen. Ook is bekend dat het in 1584 werd gerenoveerd. In het kerkje staan bijzonder waardevolle laatbarokke houten banken met houtsnijwerk en vele geschenken uit geloften hangen aan de muur van het kerkje, die tezamen een belangwekkende bijdrage vormen aan de geschiedenis van de zeevaart in Rovinj. In dat kerkje werd volgens een grafopschrift op de vloer op 13 december gravin Elisabetta Angelini-Califfi begraven, bekend als “moeder der armen”.

Kerk van de Heilige Benedictus
Dit kerkje bevindt zich op een klein plein, omringd door hoge huizen. Het ligt onder de boogkoepels, in de onmiddellijke nabijheid van de Poort van St. Benedictus, nu Poort aan de Oever. De kerk werd in de 14e eeuw gebouwd en hier kwam men vanuit het klooster op het eiland sv. Katarina om de mis te houden. De mis wordt eenmaal per jaar gehouden, op de naamdag van St. Benedictus.

Kerk van het Heilige Kruis  
Dit kleine kerkje uit de 14e eeuw bevindt zich in de straat Ulica sv. Križa, vlakbij de stadspoort “het Heilige Kruis”. Hier is het jaar 1592 ingebeiteld, want toen werd de fasade voltooid. Volgens de legende werd hier de sarcofaag met het lichaam van St. Euphema neergezet na een lange reis. Dit vermeldt ook het opschrift op een pilaar van het kerkje, dat werd opgericht op de rotsen boven de zee.

Kerkje Sv. Toma Apostola
Het kerkje Sv. Tome Apostola is een prachtig monument van middeleeuwse architectuur. Het werd in 1723 uitgebouwd, dwz. de ramen die op de straat uitkeken, waar fresco's met afbeeldingen van de kruisiging staan werden overdekt.
Het werd in 1388 gebouwd en is zeer interessant. Je komt het kerkje binnen via een trap en het is uitgebouwd tot met een prachtige boogpoort, waar een kleine klokkentoren boven hangt. Het is in eigendom van de franciscanen.

Kerkje Moeder Gods van de Gezondheid
Aan het eind van de straat Švalba, aan de linkerkant, staat een kerkje dat in 1779 werd opgetrokken. Dit kerkje, De Heilige Maagd van de Gezondheid, heeft waardevolle schilderijen en het altaarschilderij is een kopie van een werk in de bekende Venetiaanse kerk Moeder Gods van de Gezondheid.

Kerk Sv. Bartol
Ligt aan de rand van de baai Valalta. Het zijn ruines van een Romaanse kerk, waarvan het voorfront en het dak ontbreken.

Kerk Sv. Kristofor
Ligt een km ten oosten van Valalta, aan de rand van een vruchtbaar veld, Basilika genaamd. Het object is een lappendeken met een halfronde en holle abside, die iets smaller is dan de breedte van het centrale schip. Aan de buitenmuren staan ondiepe steunpilaren, die aan de bovenkant opgaan in bogen. De muren zijn rustiek gebouwd, wat erop wijst dat de bouwmeester niet zo bekwaam was. Het dak wordt gevormd door een houten constructie. Het is een Romaanse kerk.

Kerk Sv. Toma
Ligt 4 km ten noorden van Rovinj, direct aan de oude spoorlijn Rovinj - Kanfanar. Het gebouw heeft een kruisvorm met een later bijgebouwde klokkentoren aan de noordkant. In de 16e eeuw werd de kerk drastisch verbouwd, waardoor haar vorm volledig veranderd is. Er werden zijbogen ingemetseld, zodat het bouwsel eenscheeps werd. Het westelijke deel is aanzienlijk ingekort en er werd een nieuwe fasade met twee vierkante ramen gebouwd. Bij nieuwe onderzoekingen zijn tientallen brokken gevonden van voorromaanse bouwsels, alsmede delen van kerkelijk meubilair – stukken van de transeen, altaarpilaren, kapiteelzuilen... Men veronderstelt nu dat de kerk eind 8ste, begin 9e eeuw werd gebouwd. De kerk vormt een mooi voorbeeld van Karolingisch bouwen in Istrie.

Kerk Sv. Damijan
Deze kerk ligt halverwege de weg die leidt van het moeras Palud naar de kaap Sv. Damijana. De kerk is grotendeels verwoest en het gebouw lijkt vandaag de dag meer op een plattegrond zonder daken en muren. Naar zijn stijlkenmerken moet deze kerk zijn gebouwd in de elfde of twaalfde eeuw, in de Romaanse stijl dus.