Ostale crkve u Rovinju

Foto galerija

Crkva Majke Božje od Milosti
Nalazi se u Carduccijevoj ulici. Ne zna se točan datum gradnje ali se zna da je bila posvečena 1487. iz natpisa koji glasi: “Scip. Benz. P. 1584.” – Scipione Benzon Podesta 1584.-s plemičkim grbom, saznaje se da je godine 1584. bila preuređena. U crkvici su posebno vrijedne kasnobarokne izrezbarene drvene klupe i mnogi zavjetni darovi ovješeni o zid crkvice a značajni za povijest pomorstva u Rovinju. U toj je crkvici, prema nadgrobnoj ploči na podu, sahranjena 13. prosinca 1762. grofica Elisabetta Angelini-Califfi, poznata kao “majka siromašnih”.

Crkva sv. Benedikta
Crkvica se nalazi na malom trgu, okružena visokim kućama. To je Trg i Ulica pod lukovima, a odmah su u blizini i Vrata sv.Benedikta, sada Vrata na obali. Crkva je građena u 14.st. i ovamo su dolazili serviti iz samostana na otoku  sv. Katarine. Bogoslužje se služi jednom godišnje, na blagdan sv. Benedikta.

Crkva sv. Križa
Ova malena crkva iz XIV. st. nalazi se u Ulici sv. Križa u neposrednoj blizini gradskih vrata “sv.Križa ”. Na dovratniku ulaznih vrata utisnuta je 1592. godina jer je tada podignuta lopica i postavljeno pročelje. Prema legendi se u neposrednoj blizini zaustavio sarkofag s tijelom sv. Eufemije o čemu govori i natpis na stupu podno crkvice, koji je podignut na stijeni uz more.

Crkvica sv. Toma Apostola
Krasan je spomenik srednjovjekovne arhitekture, spominje se u XIV. stoljeću a 1723. godine je proširena odnosno nadsvođeni je ulični prostor na kojem se nalazi freska s prikazom raspeća. Izgrađena 1388. godine, vrlo je interesantna građevina: do ulaza crkvice dolazi se stepenicama, djelomično je sagrađena na istoimenom luku - vratima i ima mali zvonik na vrhu. Pripadala je bratstvu sv. Franje.

Crkvica Gospe od zdravlja  
Pri kraju Švalbine ulice, s lijeve strane nalazi se crkvica Gospe od zdravlja, podignuta 1779. godine. U crkvi ima vrijednih slika na platnu a oltarna je slika kopija slike iz poznate crkve Majke Božje od Zdravlja u Veneciji.

Crkva sv. Bartola
Nalazi se uz rub polja podno zaljeva Valalta. Riječ je ostacima  romaničke crkve kojoj nedostaje pročelje i krov.

Crkva sv. Kristofora
Nalazi se jedan kilometar istočno od Valalte na rubu plodnog polja zvanog Basilika. To je objekt pačetvorinastog tlocrta s polukružnom i izbačenom apsidom koja je nešto uža od širine centralnog broda. S vanjske strane zidova nalaze se plitke lezene koje su s gornje strane povezane lukovima. Zidovi su građeni dosta rustično, što ukazuje da ju je gradio majstor koji nije bio previše vičan svom poslu, i ožbukani su sa vanjske i unutrašnje strane. Krov crkvice sastoji se od drvene konstrukcije prekrivene kanalicama, dok je krov apside prekriven škriljama. Prema stilskim karakteristikama možemo je smjestiti u romaničko razdoblje. 

Crkva sv. Tome
Nalazi se 4 km sjeverno od grada Rovinja, smještena tik uz tračnice stare željezničke pruge Rovinj - Kanfanar. To je građevina križnog tlocrta s kasnije dograđenim zvonikom na sjevernoj strani. U XVI. stoljeću na crkvi su obavljeni radikalni građevinski zahvati koji u potpunosti mijenjaju njen prvotni oblik. Zazidani su bočni lukovi tako da je građevina postala jednobrodna. Zapadni dio građevine je znatno skraćen i sagrađeno je novo pročelje s dva četvrtasta prozora. Tijekom najnovijih istraživanja crkve nađeno je više desetaka ulomaka predromaničke arhitektonske plastike i dijelovi crkvenog namještaja - ulomci tranzena, pluteja, pilastri oltarne pregrade, stupovi s kapitelima… Na temelju dosadašnjih spoznaja o crkvi, može se tvrditi da je crkva sagrađena krajem VIII. ili početkom IX. stoljeća. Crkva sv. Tome je lijep primjer crkvene arhitekture karolinškog razdoblja u Istri.

Crkva sv. Damijana
Ova se crkvica nalazi na pola puta koji vodi od močvare Palud prema rtu sv. Damijana. Crkva je u većoj mjeri devastirana tako da ona danas izgleda kao zgrada pačetvorinastog tlocrta bez krova i pročelja. Prema stilskim obilježjima nastanak ove crkve možemo smjestiti između XI.-XII. stoljeća, dakle u doba romanike.