Ostale cerkve v Rovinju

Photo galerija

Cerkev Milostne Matere Božje  
Nahaja se v Carduccijevi ulici – točen datum izgradnje ni znan, a je znan datum njene posvetitve, in sicer leto 1487, iz napisa, ki glasi: “Scip. Benz. P. 1584.” – Scipione Benzon Podesta 1584 - s plemiškim grbom, leta 1584 pa je bila preurejena. V cerkvici so posebno dragocene poznobaročne izrezljane lesene klopi in številna darila zaprisege, obešena na zidove cerkve, ki so pomembna za zgodovino pomorstva v Rovinju. V tej cerkvici je po podatkih na nagrobni plošči na tleh 13. decembra 1762 leta pokopana grofica Elisabetta Angelini-Califfi, poznana tudi kot  “mati ubožnih”.

Cerkev svetega Benedikta
Cerkvica se nahaja na malem trgu, obkrožena z visokimi hišami. To sta Trg in Ulica pod oboki, takoj v bližini pa so tudi Vrata Sv. Benedikta, danes Vrata na obali. Cerkev je zgrajena v 14. stoletju, sem pa so prihajali redovniki iz samostana na otoku sv. Katarine. Bogoslužje se opravlja enkrat na leto, in sicer na praznik sv. Benedikta.

Cerkev svetega Križa
Ta mala cerkvica iz 14. stoletja se nahaja v Ulici Sv. Križa v neposredni bližini mestnih vrat “Sv. Križa”. Na podboju vhodnih vrat je vtisnjena letnica 1592. Takrat je bila zgrajena lopa in postavljeno pročelje. Legenda pravi, da naj bi se v neposredni bližini zaustavil sarkofag s telesom sv. Evfemije o čemer priča tudi napis na stolpu pod cerkvico, ki so ga zgradili na steni ob morju.

Cerkvica sv. Toma Apostola
Cerkvica sv. Toma Apostola, čudovit spomenik srednjeveške arhitekture, se omenja v XIV. stoletju, leta 1723 pa so jo razširili oziroma obokali ulični prostor, na katerem se nahaja freska s podobo razpela. Zgrajena leta 1388 in zelo zanimiva zgradba: do vhoda v cerkvico se pride po stopnicah, deloma je bila zgrajena na istoimenskem loku – vratih, na vrhu pa ima tudi majhen zvonik. Pripadala je bratstvu sv. Franje.

Cerkvica Gospe dobrega zdravja
Pri koncu Švalbine ulice se na levi strani nahaja cerkvica Gospe dobrega zdravja, ki je nastala leta 1779. V cerkvi se nahaja veliko dragocenih slik na platnu, oltarna slika pa je kopija slike iz znane cerkve Matere Božje dobrega zdravja v Benetkah.

Cerkev sv. Kristofora
Nahaja se en kilometer vzhodno od Valalte, na robu plodnega polja, ki se mu reče Basilika. To je objekt pravokotnega tlorisa, s polkrožno in izbočeno apsido, ki je malo ožja od širine centralne  ladje. Z zunanje strani zidov se nahajajo plitvi podporniki, ki so z zgornje strani povezani z loki. Zidovi so grajeni precej rustikalno, kar kaže na dejstvo, da jo je gradil mojster, ki ni bil ravno najbolj spreten v svojem delu. Zidovi so ometnai z zunanje in notranje strani. Streha cerkvice je sestavljena iz lesene konstrukcije, prekrite s kanali, medtem ko je streha apside prekrita s skrilavcem. S takimi značilnostmi jo lahko uvrstimo v obdobje romanike.

Cerkev sv. Tome
Nahaja se 4 km severno od mesta Rovinj, tik ob tračnicah stare železniške proge Rovinj – Kanfanar. To je zgradba s križnim tlorisom in s kasneje dograjenim zvonikom na severni strani. V XVI. stoletju so na cerkvi opravili radikalne gradbene posege, s katerimi so v popolnosti spremenili njeno prvotno obliko. Bočne loke so zazidali na tak način, da je zgradba postala enoladijska. Zahodni del zgradbe je opazno skrajšan in zgrajeno je novo pročelje z dvema kvadratnima oknoma. Tekom najnovejših raziskav cerkve so odkrili več desetin majhnih delčkov predromanske arhitektonske plastike in deli cerkvenega pohištva – delčki tranzena, reliefov, stebrov oltarnih pregrad, stolpi s kapitlji … Na osnovi dosedanjih spoznanj o cerkvi lahko trdimo, da je bila cerkev zgrajena konec VIII. ali na začetku IX. stoletja. Cerkev sv. Tome je lep primer cerkvene arhitekture karolinškega obdobja v Istri.

Cerkev svetega Damijana
Ta cerkvica se nahaja na pol poti do močvirja Palud, v smeri proti rtu sv. Damijana. Cerkev je v večji meri uničena, tako da le-ta danes izgleda kot zgradba pravokotnega tlorisa brez strehe in pročelja. Glede na stilske značilnosti lahko nastanek te cerkve umestimo v obdobje med XI.-XII. stoletje, torej v obdobje romanike.