Informatie met betrekking tot Covid-19

1. IS KROATIЁ EEN VEILIGE BESTEMMING? 

Op weg naar Rovinj dient u de geldende medische-  en veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Tijdens het verblijf in Republiek Kroatië dienen alle reizigers, ongeacht uit welk land ze komen en met welk doel dan ook, de algemene en speciale adviezen en instructies van het Kroatische instituut voor volksgezondheid op te volgen.

De interactieve kaart van Kroatië met actieve COVID-19 gevallen per regio is op  https://www.croatiacovid19.info/ te vinden. Istrië staat op de kaart in de regio Kvarner (Northern Coast). 

Dagelijkse rapporten voor Istrië over actieve gevallen kunt u via deze link downloaden: https://www.istra.hr/en/business-information/itb/covid19/daily-reports-for-istria.

In Kroatië vindt op dit moment de vaccinatie van de bevolking plaats: ouderen in verzorgingstehuizen, medisch personeel, personen ouder dan 65 en chronische zieken. De vaccinatie van de algemene bevolking begint binnenkort.

2. MOGELIJKHEID VAN TESTEN OP COVID-19

Op de volgende locaties kunnen burgers en bezoekers van de regio Istrië zich laten testen op SARS-CoV-2 (PCR-methode):

Rovinj– Gasten van de stad Rovinj kunnen ook de COVID-19-test in Rovinj afleggen. Neem voor alle vragen, informatie en reserveringen contact op met uw gastheer of het Bureau voor toerisme van Rovinj-Rovigno per e-mail: info@rovinj-tourism.hr of telefonisch +385 (0)52/811-566.

Pula - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije (Instituut voor volksgezondheid Istrië),adres: Nazorova 23, www.zzjziz.hr
Het is mogelijk om PCR-testen of een snelle antigeentest uit te voeren. De prijs van de PCR-testmethode is HRK 750,00. De prijs van een snelle antigeentest is 200,00 HRK. Er kan betaald worden met een credit card (VISA, MAESTRO, MASTERCARD) of contant in kuna's. De resultaten zijn binnen 24 uur beschikbaar op uw e-mailadres. Het resultaat is in het Engels vertaald. Er wordt dagelijks getest (behalve op zondag) van 12.00 tot 13.00 uur op werkdagen en van 8.00 tot 9.00 uur op zaterdagen. Vooraf aanmelden is verplicht op het e-mailadres: covidtest@zzjziz.hr of telefonisch +385 99 529 8222. Aanmelding moet tijdig worden gedaan wegens het beperkte aantal dagelijkse testen.

3. VEILIG VERBLIJF IN ROVINJ EN KROATIЁ

De veiligheid en gezondheid van onze medeburgers en onze gasten staat voorop.
Maak kennis met het project SafeStay in Croatia. Het maakt deel uit van het project Safetravels van de WTTS (World Tourism Travel Council –de Wereld Reis-en Toerisme Raad). Het label SafeStay in Croatia staat borg voor de toepassing van alle gezondheids-en veiligheidsprotocolen op alle niveaus van toeristische activiteiten om besmetting met COVID-19 te voorkomen. Het Bureau voor toerisme van de stad Rovinj-Rovigno is een trotse houder van het label SafeStay in Croatia. Meer daarover: www.safestayincroatia.hr.

Met de webpagina van het project kunt u het volgende te weten komen:

 • wie zijn de deelnemers in het toerisme met het label Safestay in Croatia
 • wat zijn de gezondheid-en veiligheidsprotocollen in 7 basiscategorieën
 • wat te doen in geval van een COVID-19 besmetting.

4. HOE KOM JE KROATIЁ BINNEN ALS BUITENLANDER

Het comité voor burgerbescherming van de Republiek Kroatië heeft op 31 maart 2021 omwille van de bescherming van de bevolking van de Republiek Kroatië tegen COVID-19 het volgende Besluit inzake een tijdelijk verbod en een tijdelijke beperking inzake het overschrijden van de grensovergang van de Republiek Kroatië genomen. Het Besluit is van toepassing van 15 mai 2021.

Reizigers die naar Kroatië reizen vanuit een lidstaat van de EU/EER en staatsburgers van lidstaten van de Europese Unie (waaronder Kroatische staatsburgers), resp. lidstaten van de Schengenzone en staten die zich daarbij aangesloten hebben, alsmede hun familieleden, en staatsburgers van derde landen die een langdurige verblijfsvergunning hebben op grond van de Richtlijn 2003/109 EG van de Raad en die uit derde landen komen, moeten bij de toegang tot de Republiek Kroatië, ongeacht hun staatsburgerschap, de volgende documenten kunnen laten zien:

 • een negatieve PCR-test of een snelle antigeentest – BAT voor SARS-CoV-2 die niet ouder is dan 48 uur (vanaf het moment van het afnemen van een uitstrijkje tot aankomst bij de grens) en, voor zover het gaat om een snelle antigeentest en een verblijf langer dan tien dagen, vanaf de datum van afname van die test;
 • verklaring van inenting van personen bij wie meer dan 14 dagen eerder de tweede dosis tegen COVID-19 is toegediend. Bij wijze van uitzondering: voor zover het gaat om een inenting waarvoor slechts één dosis wordt ontvangen, een bevestiging van ontvangst van die ene dosis, voor zover de dosis meer dan 14 dagen vóór overschrijding van de staatsgrens is ontvangen;
 • een verklaring waarin wordt bevestigd dat de eigenaar is hersteld van een besmetting met het virus SARS-COV-2, nadat deze persoon eerder een positieve PCR- of snelle antigeentest had, met dien verstande dat die verklaring minimaal elf dagen vanaf het ingaan van de positieve test, en maximaal 180 dagen vanaf de eerste positieve test geldig is;
 • of een PCR-test of snelle antigeentest-BAT op SARS-CoV-2 afnemen, direct na aankomst in de Republiek Kroatië (voor eigen kosten), met verplichte quarantaine totdat een negatief resultaat wordt afgegeven. Indien er geen test kan worden afgenomen, is een quarantaine van kracht van tien (10) dagen.    

Overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde autoriteiten zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

4.1. Reizigers die de Republiek Kroatië binnenkomen uit een lidstaat van de EU/EER (ongeacht hun nationaliteit)

De volgende categorieën reizigers hoeven geen PCR-test voor SARS-CoV-2 te hebben, indien zij reizen vanuit landen/regio's van de EU/EER, ook als zij uit een gebied komen dat niet op de groene lijst staat van het het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding:

 • werknemers of zelfstandige ondernemers die essentiële taken uitvoeren, waaronder medisch personeel, werknemers in een grensstreek, gedetacheerd personeel en seizoenswerkers leerlingen, studenten en stagiaires die dagelijks naar het buitenland reizen zeevaarders en medewerkers in de sector verkeer en vervoer, waaronder vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren die zijn bestemd voor gebruik op het grondgebied van de staat zelf, alsmede uitsluitend voor transit;
 • diplomaten, medewerkers van internationale organisaties en personen die een oproep hebben gekregen van internationale organisaties en wiens fysieke aanwezigheid nodig is voor het functioneren van die organisaties, militair personeel, politiebeambten, humanitaire werkers en personeel van de burgerbescherming voor het verrichten van hun werkzaamheden;
 • personen die reizen om noodzakelijke familiale of zakelijke redenen, waaronder journalisten voor het uitvoeren van hun opdrachten; reizigers in transit onder de verplichting binnen 12 uur vanaf hun binnenkomst Kroatië te verlaten;
 • patiënten die om noodzakelijke medische redenen reizen.

De bepalingen over werknemers in grensstreken zijn op een adequate manier ook van toepassing op andere categorieën reizigers die dankzij de aard van hun werkzaamheden of beroep regelmatig de grens moeten oversteken (bv. sporters die spelen bij een club in een buurland). Reizigers die direct uit de lidstaten en/of regio's van de Europese Unie komen, of de landen en/of regio's die deel uitmaken van de Schengenzone of aan Schengen aaneengesloten landen en die op dit moment op de zgn. groene lijst van het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding staan, mogen ongeacht hun nationaliteit de Republiek Kroatië binnenkomen onder dezelfde voorwaarden als vóór de COVID-19 pandemie, mits ze geen symptomen van de ziekte hebben en niet in contact met een besmette persoon zijn geweest. Als bovengenoemde personen naar de grensovergang van Republiek Kroatië zonder oponthoud door een transit via andere landen/regio's zijn gekomen, moeten zij aan de grens bewijzen dat ze in de transitlanden geen stop hebben gemaakt. In dat geval wordt van hen geen PCR-testresultaat op SARS-CoV-2 niet ouder dan 48 uur, of verblijf in quarantaine geëist. Een grafische weergave in kleuren van de landen naar de risico's op COVID-19 is op de webpagina's van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

4.2. Burgers van EU/EER lidstaten en hun familieleden die vanuit derde landen naar de Republiek Kroatië reizen, resp. vanuit landen die geen lidstaat van EU/EER zijn

Voor deze personen geldt het volgende: bij aankomst aan de grens van de Republiek Kroatië wordt van hen geen negatief PCR-testresultaat op SARS-CoV-2 gevraagd, noch een bewijs van inenting tegen/ genezen zijn van een ziekte veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, noch wordt er een quarantaine opgelegd indien het om werknemers of zelfstandige ondernemers die essentiële taken uitvoeren, waaronder medisch personeel, werknemers in een grensstreek, gedetacheerd personeel en seizoenswerkers; leerlingen, studenten en stagiaires die dagelijks naar het buitenland reizen; zeevaarders en medewerkers in de sector verkeer en vervoer, waaronder vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren die zijn bestemd voor gebruik op het grondgebied van de staat zelf, alsmede uitsluitend voor transit; diplomaten, medewerkers van internationale organisaties en personen die een oproep hebben gekregen van internationale organisaties en wiens fysieke aanwezigheid nodig is voor het functioneren van die organisaties, militair personeel, politiebeambten, humanitaire werkers en personeel van de burgerbescherming voor het verrichten van hun werkzaamheden; personen die reizen om noodzakelijke familile of zakelijke redenen, waaronder journalisten voor het uitvoeren van hun opdrachten; reizigers in transit onder de verplichting binnen 12 uur vanaf hun binnenkomst Kroatië te verlaten; patiënten die om noodzakelijke medische redenen reizen.      

4.3. Staatsburgers van derde landen

Staatsburgers van derde landen die geen familieleden zijn van staatsburgers van staten in de Schengenzone en staten die daarbij aangesloten zijn, evenals personen met langdurig verblijf op grond van Richtlijn van de Raad 2003/109 EG van 25 november 2003 over de status van staatsburgers van derde landen met langdurig verblijf en personen met recht op een verblijf op grond van andere richtlijnen van de EU of het nationale recht of die nationale langdurige visa hebben, uitgezonderd de personen van punt I van het Besluit hierboven, krijgen alleen toestemming voor toegang tot de Republiek Kroatië in geval van een noodzakelijke reis.  

Uitzonderingen op bovenstaande noodzakelijke reizen zijn: 

 • medisch personeel, onderzoekers in geneeskunde of werknemers in de ouderenzorg;
 • werknemers in grensstreken (ook sporters binnen de EU/EER die onder de  uitzonderingen zijn genoemd);
 • medewerkers in de verkeerssector;
 • diplomaten, personeel van internationale organisaties en door de internationale organisaties opgeroepen medewerkers wiens aanwezigheid noodzakelijk voor het functioneren van deze organisaties is, militairen en politieambtenaren, humanitaire medewerkers en personeel van burgerbescherming voor het uitvoeren van hun taken;
 • transitreizigers onder de verplichting om de Republiek Kroatië binnen 12 uur na binnenkomst te verlaten; personen die wegens opleiding reizen;
 • zeevaarders (die van plan zijn langer dan 12 uur  in de Republiek Kroatië te verblijven, geldt dat ze Kroatië mogen binnenkomen met een negatief PCR-testresultaat of een snelle antigeentest – BAT op SARS-CoV-2 die niet ouder is dan 48 uur (ingaand vanaf het moment van afname van het uitstrijkje tot aankomst bij de grens), en indien het gaat om een snelle antigeentest of een verblijf in de Republiek Kroatië langer dan 10 dagen, moet deze zich opnieuw laten testen vóór de tiende dag vanaf de dag van uitgifte van die test; bewijs van inenting tonen voor personen bij wie meer dan 14 dagen daarvoor de tweede dosis tegen COVID-19 is toegediend. Bij wijze van uitzondering, indien het gaat om een inenting met slechts één dosis, een verklaring van de ontvangst van die ene dosis indien deze dosis meer dan 14 dagen is gekregen voorafgaand aan binnenkomst in het land; een verklaring waarin de eigenaar bevestigt dat hij/zij is hersteld van de infectie met het SARS-COV-2 virus, nadat hij/zij eerder een positieve PCR-test of snelle antigeentest had, waarbij die verklaring geldig is vanaf de elfde dag na de dag van ontvangst van de positieve test en maximaal 180 dagen na de dag van de eerste positieve test; of hij/zij is verplicht een PCR-test of snelle antigeentest – BAT te laten afnemen voor SARS-CoV-2 direct na aankomst in de Republiek Kroatië (voor eigen kosten), met quarantaine totdat een negatief testresultaat is verkregen. Indien testen niet mogelijk is, wordt een quarantaine opgelegd voor de duur van tien (10) dagen);
 • personen die om toeristische redenen reizen en een verklaring hebben van een betaald verblijf in een hotel, camping, bij particulieren, op een gehuurde boot of in een ander toeristisch verblijf, of als zij eigenaar zijn van een huis of vaartuig in de Republiek Kroatië, wordt toegang tot de Republiek Kroatië mogelijk gemaakt als zij een negatieve PCR-test of snelle antigeentest – BAT kunnen laten zien  voor SARS-CoV-2 die niet ouder is dan 48 uur (ingaand op het moment van afname van het uitstrijkje tot aankomst bij de grens) en, indien het gaat om een snelle antigeentest en een verblijf langer dan tien dagen in de Republiek Kroatië, moet er opnieuw getest worden vóór de tiende dag gerekend vanaf de dag van uitgifte van die test; een verklaring tonen van inenting voor personen bij wie meer dan 14 dagen daarvoor de tweede dosis ontvingen tegen COVID-19 is toegediend. Bij wijze van uitzondering, indien het gaat om een eenmalige dosis, een verklaring van de ontvangst van die ene dosis, indien de dosis is ontvangen meer dan 14 dagen vóór binnenkomst in het land; een verklaring waarin wordt bevestigd dat de eigenaar is hersteld van een besmetting met het virus SARS-COV-2, nadat deze persoon eerder een positieve PCR- of snelle antigeentest had, met dien verstande dat die verklaring minimaal elf dagen vanaf het ingaan van de positieve test, en maximaal 180 dagen vanaf de eerste positieve test geldig is; of een PCR-test of snelle antigeentest-BAT op SARS-CoV-2 afnemen, direct na aankomst in de Republiek Kroatië (voor eigen kosten), met verplichte quarantaine totdat een negatief resultaat wordt afgegeven. Indien er geen test kan worden afgenomen, is een quarantaine van kracht van tien (10);
 • voor personen die reizen wegen onuitstelbare persoonlijke/familiale redenen, zakelijke redenen of met andere economische belangen  (indien zij van plan zijn langer dan 12 uur te verblijven in de Republiek Kroatië, is toegang tot de Republiek Kroatië mogelijk als zij de volgende documenten kunnen laten zien: negatieve PCR- of snelle antigeentest - BAT voor SARS-CoV-2 die niet ouder is dan  48 uur (ingaand vanaf het moment van afname van het uitstrijkje tot aankomst bij de grens) en, indien het gaat om een snelle antigeentest en een verblijf in de Republiek Kroatië van langer dan 10 dagen, moet opnieuw worden getest vóór de tiende dag vanaf de datum van uitgifte van die test; tonen van een verklaring van inenting voor personen bij wie langer dan 14 dagen geleden de tweede dosis tegen COVID-19 is toegediend. Bij wijze van uitzondering voor zover het gaat om een inenting waarvoor slechts één dosis wordt ontvangen, een bevestiging van ontvangst van die ene dosis, voor zover de dosis meer dan 14 dagen vóór overschrijding van de staatsgrens is ontvangen; een verklaring waarin wordt bevestigd dat de eigenaar is hersteld van een besmetting met het virus SARS-COV-2, nadat deze persoon eerder een positieve PCR- of snelle antigeentest had, met dien verstande dat die verklaring minimaal elf dagen vanaf het ingaan van de positieve test, en maximaal 180 dagen vanaf de eerste positieve test geldig is; of een PCR-test of snelle antigeentest-BAT op SARS-CoV-2 afnemen, direct na aankomst in de Republiek Kroatië (voor eigen kosten), met verplichte quarantaine totdat een negatief resultaat wordt afgegeven. Indien er geen test kan worden afgenomen, is een quarantaine van kracht van tien (10) dagen.
 • personen voor wie een positief besluit is genomen door de bevoegde autoriteiten op grond van hun verzoek voor verblijf/werk, waaronder van digitale nomaden.

Reizigers uit een van de bovenvermelde categorieën waarvoor een uitzondering van toepassing is, moeten bij aankomst in de Republiek Kroatië geloofwaardige documentatie kunnen laten zien waarmee de reden wordt bewezen van de vrijstelling van een van de verplichte testen/quarantainemaatregelen.

Reizigers uit landen die staan op de lijst van landen van het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid waarvoor bijzondere epidemiologische maatregelen van toepassing zijn zijn verplicht een negatief PCR-testresultaat te laten zien dat niet ouder is dan 48 uur, en hen wordt een verplichte quarantaine opgelegd van 14 dagen. Deze periode kan worden verkort als de persoon op z'n vroegst op de zevende dag van de quarantaine op eigen kosten een PCR-test op SARS-CoV-2 laat afnemen in een hiervoor bevoegd instituut en het testresultaat negatief is.

4.4. Opheffing van de quarantainemaatregel (die aan de grens was opgelegd) na verkrijgen van een negatief resultaat van een PCR- of snelle antigeentest

In die gevallen wordt aan reizigers bij de grens een folder uitgedeeld met instructies over de procedure na het verkrijgen van het negatieve resultaat van een PCR- of snelle antigeen – BAT-test (serologische testen worden NIET erkend). Op de folder staat het e-mailadres van de douane bij de grensovergang waar de reiziger de quarantaine opgelegd heeft gekregen. Naar dit adres stuurt hij het negatieve resultaat van een van bovengenoemde testen, verkregen van het medische instituut waar de test is afgenomen, met als doel het opheffen (schrappen) van de opgelegde maatregel. Deze personen zijn verplicht zich te laten testen in hun woon- of verblijfplaats, waar de quarantaine kan worden uitgevoerd, zodat daar kan worden gewacht op een negatief resultaat van een PCR- of snelle antigeen – BAT-test. Personen die in de afgelopen zes (6) maanden zijn genezen van COVID-19 zijn uitgezonderd van een verplichte test en verplichte quarantaine. Als bewijs dat zij zijn genezen van COVID-19, moeten deze reizigers beschikken over een positief resultaat van een PCR- of snelle antigeen – BAT-test, maar niet ouder dan 180 dagen vanaf het moment van afname van een uitstrijkje of de verklaring van een arts dat zij zijn genezen van COVID-19. Personen bij wie meer dan 14 dagen eerder de tweede dosis tegen COVID-19  is toegediend (voor de inenting van  Johnson&Johnson de eerste en enige dosis) van vaccinaties die de lidstaten gebruiken, zijn vrijgesteld van een verplichte test en verplichte quarantaine. Kinderen jonger dan zeven jaar die met hun ouders/verzorgers reizen zijn uitgezonderd van de verplichting een negatief testresultaat te laten zien of van quarantaine, indien de ouders/verzorgers een negatief resultaat hebben van een PCR- of snelle antigeen – BAT-test, of een verklaring hebben van inenting of van het genezen zijn van COVID-19. Voor personen die een negatief PCR- of snelle antigeen- BAT-testresultaat hebben die is afgenomen in de Republiek Kroatië wegens een korte reis naar een buurland of een ander land, en die binnen 48 uur na de afgenomen test in de Republiek Kroatië terugkeren, resp. binnen de geldigheidstermijn van de test, hoeven geen nieuwe PCR-test of snelle antigeentest – BAT te laten afnemen in het land waar ze kortstondig verbleven. Toegang wordt mogelijk door de test te laten zien die is afgenomen in de Republiek Kroatië.  

 

5. OM KROATIË IN TE VOEREN IS HET NODIG OM HET ONLINE FORMULIER IN KROATIË IN TE VULLEN

Om het overschrijden van de grens met de Republiek Kroatië te vergemakkelijken en onze gasten bewust te maken van de epidemiologische maatregelen die in Kroatië van kracht zijn, is een website https://entercroatia.mup.hr gemaakt.

Op deze pagina is er een online formulier waarin passagiers alle informatie invoeren die nodig is tijdens het overschrijden van de grens en met een eenvoudige presentatie van een paspoort of identiteitsbewijs aan een politieagent aan de grens, nummer of code van ID-kaart of paspoort wordt automatisch online gekoppeld aan alle vooraf ingevoerde gegevens. Op deze manier is het niet nodig om passagiers bij de grensovergang verder vast te houden om de nodige informatie te verstrekken, omdat de grenspolitie deze informatie al in het systeem heeft. Tegelijkertijd zullen al degenen die hun gegevens online invullen, naar hun e-mailadres worden gestuurd met instructies met epidemiologische informatie en maatregelen die van kracht zijn in de Republiek Kroatië voor hun veilige verblijf in Kroatië.

6. VERPLICHTE VOORZORGSMAATREGELEN WAARAAN U ZICH MOET HOUDEN

De verplichte voorzorgsmaatregelen tijdens uw verblijf in de Republiek Kroatië zijn als volgt: 

1. Fysieke afstand van minstens 1,5 meter in alle situaties waar mensen verblijven of werken:

 • publieke ruimtes
 • winkels, publieke instituten, toeristische faciliteiten en andere objecten waar mensen samenkomen
 • in de openlucht

2. Doorvoeren van strengere hygiënische maatregelen in gesloten en open ruimten, betreffende persoonlijke hygiëne en gebruik van desinfectiemiddelen

3. Verplicht mondkapje: 

 • in alle publieke instituten
 • in het openbaar vervoer
 • in winkelcentra en winkels
 • aanbevolen op de markten in de openlucht

4. Het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid heeft uitgegeven Aanbevelingen voor de bedrijfsvoering van hotels en verhuurders tijdens de COVID-19 epidemie

5. Het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid heeft uitgegeven Aanbevelingen voor de bedrijfsvoering van campings en jachthavens gedurende de COVID-19 epidemie

6. Het Kroatische Instituut voor Volksgezondheid heeft uitgegeven Aanbevelingen voor het werk van reisbureaus tijdens de epidemie van het coronavirus (COVID-19)

7. PROCEDURE BIJ HET TWIJFEL AAN MOGELIJKE COVID 19

Indien u symptomen van COVID-19 hebt, verzoeken wij om het volgende te doen:  

 1. Blijf in uweigen accommodatieruimte
 2. Informeer de verantwoordelijke of bevoegde persoon van de accommodatie  telefonisch hierover
 3. Als u niet in contact kunt komen met de verantwoordelijke persoon voor uw accommodatie, bel een arts via het telefoonnummer van het call-centrum van de Istrische medische centra IDZ – tel: +385 953256006

De eigenaar van de accommodatie waarin u verblijft, dient bij twijfel aan de mogelijkheid van COVID- 19 als volgt te handelen: 

 1. Informeer de bevoegde arts via het telefoonnnummer van het call-center van de Istrische Medische centra  - tel: +385 953256006
 2. Informeer de gast dat deze in diens accommodatieruimte blijft tot het medische onderzoek en het verkrijgen van nadere instructies.
 3. Zorg ervoor dat de gast een mondkapje draagt en papieren tissues gebruikt. 
 4. Voor de wachtperiode totdat de testresultaten binnen zijn – informeer de gast over de mogelijkheid van contactloze bezorging van kant-en-klare maaltijden.
 5. Informeer de gast dat deze totdat het testresultaat voor COVID-19 bekend is, zelf de ruimte hygiënisch dient te houden.
 6. Wijs een persoon aan die contact met de gast zal onderhouden zonder daar binnen te komen, en die verplicht een mondkapje en beschermende handschoenen draagt en fysieke afstand in acht neemt.
 7. Gooi de beschermende uitrusting (mondkapje, handschoenen) na gebruik in een afvalemmer met deksel, waarin twee plastic afvalzakken zijn geplaatst, en was en desinfecteer daarna de handen.
 8. Informeer contacten van de gast van de mogelijkheid van COVID-19 en dat ook zij in hun eigen accommodatieruimte blijven tot het testresultaat bekend is. 
 9. Indien een test op COVID-19 voor een gast positief is, worden verdere besluiten genomen door  bevoegde artsen  (mob. +385 95 3256006) en de epidemioloog (mob. +385 99 5294455).

 

8. LIJST VAN EPIDEMIOLOGISCHE MAATREGELEN DIE REIZIGERS DE REPUBLIEK KROATIЁ VERLATEN, DIENEN TE RESPECTEREN BIJ DE GRENSOVERGANG NAAR DE VOLGENDE LANDEN

Oostenrijk

Behalve de quarantaineplicht, die door een negatieve testuitslag op de vijfde dag nadat de reiziger in Oostenrijk is aangekomen kan worden opgeheven, is er een PCR-test of een antigeentest niet ouder dan 72 uur nodig. Als er bij aankomst in Oostenrijk geen test kan worden getoond, dient de reiziger binnen 24 uur een test te laten afnemen in Oostenrijk. Reizen naar de regio Tirol is beperkt en slechts toegestaan voor noodzakelijke doelen. Vanaf 12 februari moet iedere persoon een negatieve testuitslag voor COVID-19 (niet ouder dan 48 uur) bij zich hebben als hij/zij Tirol verlaat. Er zijn uitzonderingen voor kinderen jonger dan 10 jaar, transitreizen en reizen naar Oost Tirol, Jungholz en Rißtal van toepassing. Meer informatie kunt u krijgen via de volgende link.

Bosnië en Herzegovina

Staatsburgers van de Republiek Kroatië kunnen Bosnië en Herzegovina met een geldig paspoort of een identiteitskaart binnenkomen en hoeven geen negatieve PCR-testuitslag voor SARS-CoV-2 te laten zien als ze direct uit Kroatië komen. Hetzelfde geldt voor hun minderjarige kinderen en echtgenoten die de staatsburgers van andere landen zijn. Meer informatie kunt u via de volgende links vinden.

Federatie Bosnië en Herzegovina - link en link 

Republiek Servië -  link and link.

Montenegro

Staatsburgers van de Republiek Kroatië kunnen Montenegro met een geldig paspoort of een identiteitskaart binnenkomen en hoeven geen negatieve PCR-testuitslag voor SARS-CoV-2 te laten zien. Via de grensovergang Vuča op de doorgangsweg Rožaje – Tutin en grensovergang Metaljka op de doorgangsweg Pljevlja – Čajniče kunnen reizigers uit Montenegro het land verlaten tussen 7:00-19:00 uur. Alle andere grensovergangen zijn open. Op het hele grondgebied van Montenegro is het verplicht beschermende mondkapjes te dragen, zowel in de buitenlucht als in gesloten ruimtes. Meer informatie kunt u krijgen via volgende link.

Tsjechië

Het is niet mogelijk als toerist te reizen naar Tsjechië of om vrienden te bezoeken.Reizen naar Tsjechië is uitsluitend toegestaan als er een belangrijke/noodzakelijke reden bestaat. Het verbod is niet van toepassing op grensoverschrijdend woon-werk verkeer. Personen die in de afgelopen 14 dagen langer dan 12 uur in een gebied dat is gemarkeerd als „rood“ verbleven, moeten een negatieve antigeentest tonen die niet ouder is dan 24 uur of een PCR niet ouder dan 72 uur (Kroatië staat gemarkeeerd als „rood“en de zwaarst getroffen landen staan aangegeven in donker rood). Na aankomst in Tsjechië moet iedereen (5 dagen na aankomst) op eigen kosten opnieuw een PCR-test ondergaan. Tot een negatief resultaat is  thuisquarantaine verplicht. Gedurende 10 dagen na aankomst in Tsjechië is het verplicht mondkapjes te dragen (FFP2, KN95, N95, P2, DS of chirurgisch mondkapje). Voor  aankomst in Tsjechië dient iedereen een formulier in te vullen.

Frankrijk

Het wordt aanbevolen slechts naar Frankrijk te reizen als er hiervoor een noodzakelijke reden bestaat. Voor reizigers ouder dan 11 jaar die (door de lucht, over het water of over land) in Frankrijk vanuit Republiek Kroatië zijn aangekomen, geldt de verplichting een negatieve PCR-testuitslag die niet ouder is dan 72 uur, over te kunnen leggen. Voor alle reizigers die uit EU-landen komen, geldt de plicht om een zgn. „Verklaring“ in te vullen die op de webpagina(in het Frans en Engels) is te vinden. Met deze Verklaring zal de reiziger verklaren dat hij geen symptomen van COVID-19 heeft en dat hij in de afgelopen 14 dagen voor zijn reis niet in contact is geweest met een  COVID-19  positieve persoon. Mondkapjes zijn overal in het openbaar vervoer verplicht. Meer informatie kunt u via de volgende link vinden.

Italië

In overeenstemming met het Besluit van de Italiaanse regering dat op 8 oktober 2020 in werking is getreden, is het besluit tot uitroepen van een buitengewone crisistoestand op het grondgebied van Italië tot 30 april 2021 verlengd. Kroatische burgers en alle andere personen die naar Italië reizen, dienen een negatieve uitslag van hun PCR-test of hun antigeentest, niet ouder dan 48 uur, te laten zien. Uitzonderingen op deze regel gelden voor verkeer om dringende zaken, urgente medische behoeften of terugkomst naar de vaste verblijfplaats, transitverkeer tot 72 uur, noodzakelijke binnenkomst tot 120 uur. Het is verplicht een formulier in te vullen dat bestaat uit een verklaring van de persoon dat die niet met coronavirus is besmet, reisgegevens en contactgegevens. Meer informatie over het formulier kunt u via de volgende link vinden. Het wordt aanbevolen voor de reis alle aanvullende bepalingen per bestemmingregio's op te zoeken, door hen te contacteren of via de officiële webpagina's van de regio's die u via de volgende link kunt vinden. In Italië is het verplicht in het openbaar mondkapjes te dragen. Verder geldt voor het hele land een avondklok van 22 uur s'avonds tot 5 uur s'ochtends. De verplichting om mondkapjes te dragen geldt voor open en afgesloten ruimten, met enige uitzonderingen. Skibanen, zwembaden, bioscopen en theaters blijven gesloten. 

Hongarije

Door een verordening van de Hongaarse regering van 1 september 2020 is binnenkomst van buitenlanders in Hongarije verboden. Deze regel geldt ook voor de Kroaten die geen vast of tijdelijk verblijf in Hongarije hebben. Buitenlandse staatsburgers met een gereguleerd verblijf in Hongarije moeten in geval van een terugkeer uit het buitenland 10 dagen in thuisquarantaine zitten. De quarantaine kan ingetrokken worden indien er twee negatieve testuitslagen voor SARS-COV-2 PCR zijn uitgevoerd in Hongarije, op eigen kosten en binnen een termijn van vijf dagen met een tussenperiode van minstens 48 uur. Staatsburgers van de Republiek Kroatië die binnen 30 km van de Hongaarse grens wonen, mogen het grondgebied van Hongarije binnenkomen, als het om een eenmalig verblijf van maximaal 24 uur gaat. Meer informatie kunt u krijgen via de volgende link.

Duitsland

Vanaf 8 november 2020 moeten alle reizigers die in de 10 dagen voor aankomst in de Bondsrepubliek Duitsland verbleven in Kroatië of een ander land dat door het Robert Koch Instituut en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Duitsland is geclassificeerd als een risicoland, verplicht direct na aankomst in Duitsland en zonder uitstel 10 dagen in thuisquarantaine verblijven en zich bij een bevoegde medische instantie in Duitsland aanmelden.  Vóór de reis naar Duitsland dient men het digitale aangifteformulier bij aankomst in Duitsland (beschikbaar ook in Kroatisch) in te vullen.Als een persoon een negatieve testuitslag voor SARS-CoV-2 heeft gekregen, mag hij/zij op zijn vroegst de vijfde dag na aankomst in Duitsland  de quarantaine verlaten. Tevens is het belangrijk te weten dat de Duitse regio's individueel regelingen treffen, zodat er wat betreft de inhoud daarvan  verschillen kunnen optreden. Meer informatie kunt u krijgen via de volgende link. Overeenkomstig het besluit van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland van 30 maart 2021 moeten alle reizigers die via een luchthaven het land binnenkomen, ongeacht of ze uit risicovolle gebieden,  hoog risicovolle gebieden, of gebieden met een gemuteerde variant van het COVID-19 virus komen, dan wel gebieden die niet zijn geclassificeerd als risicovol, voordat ze aan boord gaan van een vliegtuig een negatieve PCR-, LAMP-, TMA- of antigeentest kunnen laten zien die niet ouder is dan 48 uur (vanaf het moment van het nemen van het uitstrijkje). Uitgezonderd van deze verplichting zijn kinderen tot zes (6) jaar oud. Deze maatregel is van kracht tot 12 mei 2021.   

Polen

Reizigers die naar Polen komen per vliegtuig, bus of ander openbaar vervoermiddel moeten in tiendaagse quarantaine gaan vanaf de eerste dag na de aankomst. Vanaf 23 januari 2021 hoeven de reizigers met een negatieve testuitslag voor SARS-CoV-2 niet in de verplichte quarantaine. De test mag niet ouder dan 48 uur zijn vanaf de aankomst in Polen. Reizigers die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 zijn uitgzonderd van verplichte quarantaine (bewijs van de vaccinatie is nodig).

Slowakije

Alle reizigers die Slowakije over land of met een vliegtuig binnenkomen moeten na aankomst in quarantaine voor de duur van 14 dagen. Als de reiziger een negatieve testuitslag op COVID-19 krijgt, mag hij de quarantaine op zijn vroegst na de achtste dag verlaten. Kinderen jonger dan 10 jaar moeten in quarantaine blijven zolang de personen met wie ze in een gezamenlijk huishouden zijn, ook in quarantaine zijn. Uitzonderingen op de quarantaineregel zijn van toepassing op reizigers die in de buurlanden werken, studenten, verzorgers, mensen die in culturele sector, media enz. werken, alsmede personeel van diplomatische missies en internationale organisaties die diplomatieke immuniteit genieten. Alle bovengenoemde groepen dienen,iedere keer als ze Slowakije binnenkomen, een negatieve antigeen- of PCR-testuitslag te hebben die niet ouder dan 7 dagen is.

Slovenië

Door een Besluit van de Sloveense regering dat op 6 maart 2021 in werking is getreden, wordt voor personen die naar Slovenië komen vanuit de landen of regio's die op de rode lijst staan een quarantaineplicht opgelegd voor de duur van 10 dagen. Tijdens de quarantaine kan een persoon een test laten uitvoeren op zijn vroegst op de vijfde dag na het begin van de quarantaine. Als het testresultaat negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven. De quarantaine wordt niet opgelegd indien de persoon aan de grensovergang het volgende laat zien:

 • negatieve PCR-testuitslag voor SARS-CoV-2 (COVID-19), niet ouder dan 48 uur vanaf het nemen van het uitstrijkje;
 • bewijs van een positieve PCR-testuitslag voor SARS-CoV-2 (COVID-19), ouder dan 21 dagen, maar niet ouder dan 6 maanden of een medische verklaring dat de persoon van COVID-19 is hersteld en dat er vanaf het begin van de symptomen niet meer dan 6 maanden is voorbijgegaan;
 • vaccinatieverklaring voor COVID-19 waarmee wordt bewezen dat vanaf de tweede dosis van het vaccin van de producent Biontech/Pfizer minstens 7 dagen voorbij zijn gegaan, van MODERNA 14 dagen en  AstraZeneca 21 dagen.

Servië

Wegens bescherming tegen besmettelijke ziektes is vanaf 14 januari 2021 aankomst in de Republiek Servië uit alle landen van de wereld slechts toegestaan met een negatieve RT-PCR testuitslag voor SARS-CoV-2, niet ouder dan 48 uur en uitgegeven door een erkend laboratorium van het land waar het is afgenomen, of het land waarvanuit de reizigers Servië binnenkomen. In geval van een vertraging bij aankomst in de Republiek Servië waarvoor de reiziger niet verantwoordelijk is, maar als gevolg van een gebeurtenis die niet was te verwachten,  ontwijken of vermijden (vertraging/uitstel van de vlucht, vertrek van de bus enz.), mag de test bij aankomst niet ouder dan 72 uur  zijn. Meer informatie daarover kunt u via de volgende link lezen.

Zwitserland

Kroatië staat vanaf 21 januari 2021 niet meer op de Zwitserse lijst van de landen met een hoogrisico wegens corona, zodat er geen quarantaineplicht meer geldt voor mensen die vanuit Kroatië naar Zwitserland reizen. Aanvullend geldt dat voor de aankomst in Zwitserland geen negatieve PCR-testuitslag meer nodig is, behalve voor reizigers die met het vliegtuig komen. Vanaf 8 februari 2021 moeten alle reizigers die met het vliegtuig naar Zwitserland komen, zelfs uit landen die niet op de Zwitserse lijst van hoogrisicovolle landen staan, een negatieve PCR-testuitslag laten zien bij het aan boord gaan die niet ouder is dan 72 uur. Alle personen die in Zwitserland met het vliegtuig, de bus, de trein of een schip aankomen dienen een online formulier in te vullen. Voor het formulier, klik hier.

Verenigd Koninkrijk

Reizigers die vanuit Kroatië Engeland binnenkomen moeten (1) een COVID-19test laten afnemen in de drie dagen vóór hun reis en een negatief testresultaat krijgen-dat is de voorwaarde om te mogen reizen;(2) een zgn. travel test package bestellen en betalen (prijs: 210 GBP) met twee COVID-19 tests erin die tijdens de quarantaine moeten afgenomen worden; (3) een  zgn. passenger locator form invullen, waarin o.a.de adresgegevens staan van de locatie waar de persoon zijn tien dagen in quarantaine zal blijven, alsmede het referentienummer voor de gekochte travel test package; (4) naar de locatie van quarantaine gaan en één COVID-19 test op de tweede dag van de quarantaine af te nemen (of eerder), en op de achste dag van de quarantaine (of daarna). Schotland, Wales en Noord-Ierland hebben eigen regels betreffende reizen. Daarom verwijzen wij iedereen die naar deze regio's reizen naar de officiële pagina's van deze regio's en de informatie aldaar grondig te bestuderen.    

 

Aanvullende informatie kunt u krijgen via de webpagina's van het Kroatische Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken en Reopen Europa