Rovinj Koronavirus - Covid 19 Informacije za putnike

1. JE LI SIGURNO PUTOVATI U ROVINJ, ISTRU?    

Pri putovanju u Rovinj potrebno je poštivati važeće zdravstvene i sigurnosne smjernice. Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Interaktivna karta Hrvatske s označenim aktivnim slučajevima zaraze bolešću COVID-19 po regijama može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.croatiacovid19.info/.

Dnevna izvješća za Istru o aktivnim slučajevima zaraze bolešću COVID-19 mogu se preuzeti ovdje: https://www.istra.hr/hr/business-information/tzi/covid-19/dnevna-izvjesca-za-istru.

U Hrvatskoj je u tijeku cijepljenje stanovništva. Dosad je cijepljeno 50% odraslog stanovništva.

2. MOGUĆNOSTI TESTIRANJA NA COVID-19 U ROVINJU I PULI

Građani i gosti u Istarskoj županiji mogu se testirati na SARS-CoV-2 (PCR metoda):  

Rovinj - Gosti grada Rovinja mogu testiranje na COVID-19 obaviti u Rovinju. Za sve upite, informacije i rezervacije kontaktirajte Vašeg domaćina ili Turističku zajednicu grada Rovinja-Rovigno putem emaila: info@rovinj-tourism.hr ili telefona +385 (0)52/811-566.

Pula - Testiranje se provodi u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, www.zzjziz.hr. Moguće je obaviti testiranje PCR metodom ili brzi antigeski test. Cijena PCR metode testiranja je 375.00 HRK. Cijena brzog antigenskog testa je 100,00 HRK. Cijena: 75,00 HRK (brzi antigenski test) za goste koji su ostvarili minimalno 3 noćenja uz potvrdu iz sustava eVisitor. Plaćanje je moguće karticom (VISA, MAESTRO, MASTERCARD) ili gotovinom u HRK. Rezultati su dostupni u roku od 24 sata na e-mail adresu. Nalaz je preveden na engleski jezik. Obavezna je prethodna najava na mail: covidtest@zzjziz.hr ili +385 99 529 8222. Najavu je potrebno izvršiti pravovremeno radi ograničenog broja dnevnih testiranja.  

3. ULAZAK U REPUBLIKU HRVATSKU ZA STRANE DRŽAVLJANE  

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je radi zaštite stanovništva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19 donio Odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. 

Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru,  neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Iznimno, putnicima koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a još ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz: 

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
 • potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz; 
 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Iznimke od primjene posjedovanja važeće i valjane EU digitalne COVID potvrde ili gore navedenih obveza su: 

 • radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;
 • učenici, studenti i stažisti;
 • pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 • putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 • pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Za prethodno navedene osobe, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, na graničnom prijelazu omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Svi ostali putnici moraju predočiti:  

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
 • potvrdu ne stariju od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU  (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz; 
 • potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

Neće se zahtijevati dokazi o testiranju ili potvrde o cijepljenju protiv/preboljenju bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti im se određuje mjera samoizolacije ukoliko se radi o:

 • radnicima ili samozaposlenim osobam koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike;
 • učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo;
 • pomorcima i radnicima u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • diplomatima, osoblju međunarodnih organizacija i osobama koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojno osoblje, policijskim službenicima, osoblju civilne zaštite i humanitarnih djelatnika, pri obavljanju svojih dužnosti;
 • osobama koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 • putnicima u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska;
 • pacijentima koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razlog.

Državljani trećih zemalja  

Državljani trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke I. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja. 

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su: 

 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 • pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
 • osoblje u prometnom sektoru;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 • osobe koje putuju radi školovanja;
 • pomorci, ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz: 
 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
 • potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od  od primitka druge doze ili prve doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka jedne doze;
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz.  
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu; 
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.
 • U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.
 • osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz: 
 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.
 • potvrdu ne starije od 365 dana o primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana o primitku prve doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze; 
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu; 
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.
 • U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana).
 • osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:
 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
 • potvrdu ne stariju od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;   
 • potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar osam mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 365 dana od dolaska na granični prijelaz.  
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu; 
 • ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza;
 • u slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana. 
 • osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Radi pogoršanja epidemiološke situacije u Ujedinjenom Kraljevstvu, Cipru i Ruskoj Federaciji, kao dodatna mjera za sve osobe koje dolaze iz tih zemalja, prije ulaska na teritorij Republike Hrvatske zahtijeva se negativan test na SARS-CoV-2 izveden u matičnoj zemlji, bez obzira na cijepni status ili preboljenje bolesti COVID-19.

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene Popis država za koje se pri dolasku u Republiku Hrvatsku primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice obvezni su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Uklanjanje mjere samoizolacije (unijete na graničnom prijelazu), a po dobivanju negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog

U takvim slučajevima, putnicima će se na graničnom prijelazu uručiti letak s uputom o postupku po prispijeću negativnog nalaza molekularnog PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT (NE priznaju se serološki testovi). Na letku će se nalaziti e-mail adresa graničnog prijelaza na kojem mu je putniku određena mjera samoizolacije, a na koju će poslati negativan nalaz jednog od prethodno navedenih testova, dobivenog od strane zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno testiranje, u cilju uklanjanja (brisanja) unijete mjere. Navedene osobe dužne su se testirati u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, gdje su im osigurani uvjeti za samoizolaciju te tamo čekati negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT. Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad šest (6) mjeseci izuzete su od obveze  testiranja i samoizolacije. Za dokaz da su preboljeli COVID-19 putnici trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT koji je stariji od 11 dana, ali ne stariji od 365 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od liječnika.  Djeca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako su roditelji/skrbnici negativni u PCR ili brzom antigenskom - BAT testu, odnosno  posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19. Od osoba koje posjeduju negativan PCR test ili brzi antigenski test – BAT napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test ili brzi antigenski test – BAT iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

4. ZA ULAZAK U RH POTREBNO JE POPUNITI ON-LINE FORMULAR ENTER CROATIA

S ciljem olakšavanja prelaska granice Republike Hrvatske te kako bi naši gosti bili upoznati s epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Hrvatskoj, stvorena je web stranica https://entercroatia.mup.hr.

Na navedenoj stranici se nalazi online obrazac u kojeg putnici upisuju sve podatke koji su traženi u procesu prelaska granice te uz jednostavno predočenje putovnice ili osobne isprave policajcu na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice se automatski povezuje sa svim unaprijed upisanim podacima online. Na taj način neće biti potrebno dodatno zadržavanje putnika na graničnom prijelazu radi davanja potrebnih podataka, jer će granična policija već imati te podatke u sustavu. Istovremeno, svi oni koji ispune svoje podatke online, na njihovu email adresu će biti poslane upute koje će sadržavati epidemiološke informacije i mjere na snazi u RH za njihov siguran boravak u Hrvatskoj.   

5. BUDITE SIGURNI U ROVINJU I HRVATSKOJ

Sigurnost i zdravlje naših sugrađana i gostiju stavljamo na prvo mjesto. Upoznajte se sa projektom Safe Stay in Croatia, dio projekta Safe travels koju provodi WTTC (World Tourism Travel Council – Svjetsko vijeće za turizam i putovanja). Oznaka Safe Stay in Croatia garantira primjenu zdravstvenih i sigurnosnih protokola u poslovanju na svim razinama turističkih djelatnosti sa ciljem sprečavanja zaraze od COVID-19 bolesti. Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno je ponosni nositelj oznake Safe Stay in Croatia. Više detalja možete pronaći ovdje: www.safestayincroatia.hr.  

Mrežna stranica projekta nudi:

 • pretragu svih turističkih dionika koji nose oznaku Safe stay in Croatia
 • informacije o zdravstvenim i sigurnosnim protokolima u 7 osnovnih kategorija
 • informacije kako postupiti u slučaju sumnje na Covid-19.

6. OBAVEZNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOJIH SE MORATE PRIDRŽAVATI

Obavezne mjere predostrožnosti kojih se tijekom boravka u RH morate pridržavati su slijedeće:

  1. Fizička udaljenost od najmanje 1,5 metara na svim područjima života i rada ljudi:

 • na javnim površinama
 • u trgovinama, javnim ustanovama, turističkim djelatnostima i ostalim objektima javnog okupljanja
 • na otvorenim površinama 

2. Provođenje pojačanih higijenskih mjera u zatvorenim i otvorenim prostorima, osobne higijene te korištenje dezinfekcijskih sredstava  

3. Obavezno nošenje zaštitnih maski:

 • u svim javnim ustanovama 
 • u javnom prijevozu 
 • u tržnim centrima (shopping centri) i trgovinama
 • preporučeno na otvorenim tržnicama  

4. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdalo je Preporuke za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19.

5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdalo je Preporuke za rad kampova i marina tijekom epidemije bolesti COVID-19.

6. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdalo je Preporuke za rad turističkih agencija tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19).

7. Ograničavanje okupljanja i druge nužne epidemiološke mjere i preporuke  

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom odlukom.

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom odlukom su (važeće za područje Istarske županije):

 • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na otvorenom na kojima je prisutno više od 50 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom i neće sudjelovati više od 200 osoba, a za što je nadležni stožer civilne zaštite lokalne samouprave dao suglasnost;
 • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na zatvorenom na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom i neće sudjelovati više od 100 osoba, a za što je nadležni stožer civilne zaštite lokalne samouprave dao suglasnost;
 • javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24,00 sata;
 • na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera;
 • ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24,00 sata;
 • zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 24,00 sata do 6,00 sati;
 • ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji goste mogu usluživati na otvorenom, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6,00 do 24,00 sata
 • održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 20 osoba, a ako na privatnoj svečanosti svi prisutni posjeduju EU digitalne COVID potvrde, onda na takvoj svečanosti može biti prisutno do 50 osoba;
 • strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness centrima; 
 • strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenim prostorima obustava održavanja svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima;
 • obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih i turističkih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima;
 • sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i škole stranih jezika obavezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera;
 • preporuka da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte. 
Poslodavci su obvezni:
 • zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah;
 • smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće; uvesti rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla;
 • uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguće;
 • organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće;
 • smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru;
 • redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.  

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

Pročišćeni tekst Odluke   

7. POSTUPAK KOD SUMNJE NA BOLEST COVID 19

Kod pojave simptoma na bolest COVID-19 molimo Vas da postupite kako slijedi:

1. Ostati u smještajnoj jedinici.

2. Obavijestiti telefonom o bolesti odgovornu ili ovlaštenu osobu smještajne jedinice.

3. Ukoliko se ne može stupiti u kontakt s odgovornom osobom smještajne jedinice, nazvati epidemiologa - tel: +385(0)995294455.

Vlasnik smještaja kod kojeg boravite, kod pojave sumnje na bolest COVID 19 dužan je:

1. Obavijestiti epidemiologa - tel: +385(0)995294455.

2. Obavijestiti gosta da ostane u smještajnoj jedinici do liječničkog pregleda i dobivanja daljnjih uputa.

3. Osigurati gostu zaštitnu masku i papirnate maramice.

4. Za vrijeme čekanja rezultata testiranja na COVID-19 informirati gosta o mogućnosti dostave gotovog jela, bez kontakta.

5. Informirati gosta da za vrijeme čekanja rezultata testiranja na COVID-19 sam održava higijenu prostora.

6. Odrediti jednu osobu koja će komunicirati s gostom, ali bez ulaženja u smještajnu jedinicu, uz obavezno nošenje zaštitne maske i zaštitnih rukavica te održavanje fizičke udaljenosti.

7. Nakon korištenja zaštitne opreme (maske, rukavice) odložiti ih u kantu za otpatke s poklopcem u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad te nakon toga oprati i dezinficirati ruke.

8. Informirati kontakte gosta sa sumnjom na COVID-19 da i oni ostaju u smještajnoj jedinici do saznanja nalaza testiranja.

9. U slučaju da je test na COVID-19 kod gosta pozitivan o daljnjem postupanju odlučuje nadležni epidemiolog (mob. +385(0)995294455).  

8. POPIS EPIDEMIOLOŠKIH MJERA KOJIH SE PUTNICI KOJI DOLAZE IZ REPUBLIKE HRVATSKE TREBAJU PRIDRŽAVATI PRILIKOM PRELASKA DRŽAVNIH GRANICA SLJEDEĆIH ZEMALJA  

Austrija

Od 19. svibnja 2021. osobe koje su cijepljene ili su preboljele COVID-19, mogu ući u Austriju bez obvezujuće karantene. Potvrde o cijepljenju ili izliječenoj bolesti moraju biti na njemačkom ili engleskom jeziku. Kod osoba koje su cijepljene, od prve doze cjepiva ili jednokratnog cjepiva mora proći najmanje 22 dana, do najviše 3 mjeseca, a nakon druge doze maksimalno 9 mjeseci. Ako se prva doza primila 21. dan nakon preboljenja, moguće je odmah putovati nakon prve doze. Kod oporavljenih je potreban dokaz da infekcija preboljela u posljednjih 6 mjeseci ili nalaz antitijela ne stariji od 3 mjeseca. Za ostale putnike vrijedi obveza karantene, koja se može prekinuti negativnim testom 5. dan nakon ulaska u Austriju, a za ulazak Austriju potreban je i PCR (ne stariji od 72 sata) ili antigenski brzi test (ne stariji od 48 sati). Ukoliko se prilikom ulaska ne može predočiti test, potrebno se testirati u Austriji u roku od 24 sata. Više informacija dostupno je na poveznici.   

Bosna i Hercegovina

Državljani Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom i ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2 kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz Hrvatske, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja. Više informacija potražite na sljedećim poveznicama.
BiH granice su otvorene za sve strane državljane, pod uvjetom da imaju:
 • negativan PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati ako dolaze iz EU, a ako dolaze iz trećih zemalja 72 sata do dolaska na granični prijelaz BiH ili
 • negativan antigen test ne stariji od 48 sati ako dolaze iz EU, a ako dolaze iz trećih zemalja 72 sata do dolaska na granični prijelaz BiH, ili
 • potvrdu o cijepljenju s dvije doze cjepiva (ili jednom dozom cjepiva koje se prima u jednoj dozi) prije 14 dana i više od dolaska na granični prijelaz BiH, ili
 • potvrdu liječnika o preboljenju bolesti COVID-19 u razdoblju od 14 do 180 dana prije dolaska na granični prijelaz BiH. 
FBiH - poveznica i poveznica
Republika Srpska - poveznica i poveznica

Crna Gora

Državljani Republike Hrvatske u Crnu Goru mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicomi i pri ulasku ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2. Nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom obavezno je na cijelom teritoriju Crne Gore za sve osobe i djecu stariju od 5 godina. Više informacija pročitajte na poveznici.

Češka

Izvanredno stanje u Češkoj ukinuto je od 12. travnja 2021. Nadalje je na snazi zabrana okupljanja.

Od 12. travnja 2021., svi koji dolaze iz Hrvatske u Češku, osobe u tranzitu kopnenim putem u maksimalnom trajanju od 12 sati, dužni su prije putovanja ispuniti online obrazac www.prijezdovyformular.cz te pri ulasku posjedovati negativan rezultat antigenskog testa na koronavirus, napravljen u akreditiranom laboratoriju u državi članici EU maksimalno 24 sati prije početka putovanja, ili negativan rezultat PCR testa na koronavirus, napravljen u akreditiranom laboratoriju u državi članici EU maksimalno 72 sati prije početka putovanja. Svi osim putnika u tranzitu dužni su zatim najranije 5. dan i najkasnije 14. dan od ulaska u Češku obaviti o vlastitom trošku PCR testiranje i rezultat testa dostaviti nadležnoj županijskoj higijenskoj postaji prema mjestu boravka u Češkoj (u Pragu se test dostavlja na adresu: covid-hc@hygpraha.cz) i vrijeme od ulaska do primitka negativnog rezultata PCR testa provesti u samoizolaciji. Adrese na kojima je moguće napraviti test o vlastitom trošku nalaze se ovdje (samo mjesta označena crvenom i plavom bojom).

Francuska

Svi državljani Republike Hrvatske, kao i ostalih zemalja tzv. „zelene zone“, a  koji su primili jedno od cjepiva protiv virusa COVID-19 koje je odobrila Europska agencija za lijekove– Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson - od 9. lipnja mogu bez ograničenja putovati u Francusku Republiku i to dva tjedna nakon primitka druge doze cjepiva za cjepiva koja su dvofazna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), četiri tjedna nakon primitka jednofaznog cjepiva (Johnson&Johnson) te dva tjedna nakon primitka jedne doze cjepiva za osobe koje su razvile antitijela i potrebna im je samo jedna doza cjepiva, a uz predočavanje odgovarajuće potvrde o cijepljenju. Za osobe koje nisu cijepljene, ostaje na snazi obaveza predočavanja negativnog rezultata PCR testa ili antigenskog testiranja, ne stariji od 72 sata. Nošenje zaštitnih maski obavezno je i na otvorenom i u svim javnim zatvorenim prostorima, te u cjelokupnom javnom gradskom i međugradskom prijevozu. Preporuka je putovati samo u slučajevima nužde.  Više informacija potražite na poveznici.

Italija

Slijedom Uredbe od 14. prosinca 2021. u razdoblju od 16.12. do 31.01.2022. svi putnici iz država članica EU i država Schengenskog sporazuma mogu ući u Italiju bez obveze samoizolacije odnosno karantene, ukoliko predoče digitalnu ili papirnatu Covid EU potvrdu kojom se potvrđuje jedan od sljedećih uvjeta:

 1. da je putnik završio ciklus cijepljenja protiv virusa SARS-CoV-2 ili
 2. da je osoba ozdravila od COVID-19

Uz gore navedene uvjete osoba mora predočiti i negativan molekularni test (ne stariji od 48 sati) ili antigenski test (ne stariji od 24 sata) na COVID 19.

Od 21. lipnja 2021. godine svi putnici iz Država članica EU, država Schengenskog sporazuma, Izraela, Kanade, Japana i SAD-a ulaze u Italiju bez obveza samoizolacije odnosno karantene pod sljedećim uvjetima potvrde: negativnom test na COVID- 19 (brzi antigentski test ili PCR test) koji nije stariji od 48 od trenutka uzimanja uzoraka i to za putnike starije od 6 godina; potvrda o primljenoj drugoj dozi cjepiva, 14 dana prije ulaska u Italiju; potvrda o ozdravljenju od virusa COVID-19. Protek vremena od ozdravljenja ne smije biti dulji od 6 mjeseci.

Od 24. svibnja 2021. godine, svatko tko ulazi u Italiju na bilo koji period, bilo kojim prijevoznim sredstvom, prije nego što uđe na nacionalni teritorij, dužan ispuniti Digitalni obrazac za lociranje putnika koji je dostupan na sljedećoj poveznici: http://app.euplf.eu/#/. U iznimnim slučajevima, odnosno isključivo u slučaju tehničkih poteškoća, moguće je ispuniti obrazac u papirnatom obliku koji se može preuzeti na poveznici. Prije polaska na putovanje preporuča se provjeriti sve dodatne odredbe odredišnih regija, izravnim kontaktiranjem ili putem službenih stranica regija koje možete pronaći na poveznici i ovdje

Mađarska

Uredbom Vlade Mađarske od 23. lipnja 2021. ukinuta su sva ograničenja za ulazak u Mađarsku iz Republike Hrvatske, Republike Austrije, Rumunjske, Republike Srbije, Slovačke Republike i Republike Slovenije, osim u slučajevima putovanja civilnim zrakoplovom. Detaljne informacije o uvjetima ulaska u Mađarsku dostupne su na web stranicama mađarske nacionalne policije.

Njemačka

Svi putnici stariji od 12 godina dužni su prilikom ulaska u SR Njemačku, neovisno o načinu dolaska i području iz kojeg dolaze, predočiti potvrdu o potpunom cijepljenju, dokaz o preboljenju koranavirusa ili negativan rezultat PCR testa ili antigenskog testa. Negativan rezultat PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata (računajući od trenutka uzimanja brisa), odnosno ne stariji od 48 sati ukoliko je riječ o rezultatu  antigenskog testa za izravno dokazivanje koronavirusa SARS-CoV-2 (napravljenog u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi te ispisanog na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku).

Od 24.10.2021 RH nalazi se na listi visokorizičnih zemalja. Za sve putnike koji dolaze iz visoko rizičnih područja razdoblje samoizolacije (karantene) u načelu traje 10 dana, s tim da su od obveze samoizolacije (karantene) oslobođeni putnici koji uz dokaz o digitalnoj najavi ulaska elektronski ili u papirnatom obliku posjeduju slijedeće potvrde:

 • potvrdu o potpunom cijepljenju (osobe koje su cijepljene s dvije doze cjepiva uz napomenu da je od drugog cijepljenja prošlo više od 14 dana (cjepiva moraju biti na popisu Paul-Ehrlich-Instituta, dostupno na poveznici https://bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3 Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/KRO MB.pdf – dokaz o cijepljenju je liječnička potvrda na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi, ili
 • potvrdu o cijepljenju s jednom dozom cjepiva (cjepivo koje se prima u samo jednoj dozi) uz napomenu da je od cijepljenja prošlo više od 14 dana (cjepiva moraju biti na popisu Paul-Ehrlich-Instituta, dostupno na poveznici https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=CD8A58E36EE326551ACEFD0A6EE08F23.intranet211?nn=221086&cms_pos=3 – dokaz o cijepljenju je  liječnička potvrda na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi, ili
 • potvrdu o izlječenju – osobe koje su preboljele bolest COVID-19 - liječničku potvrdu na  njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi s kojom se dokazuje da je od prestanka bolesti prošlo minimalno 28 dana, a ne više od 6 mjeseci.
Poljska

Putnici koji u Poljsku stižu zrakoplovom, autobusom ili drugim sredstvima javnog prijevoza, moraju u desetodnevnu karantenu računajući od dana koji slijedi nakon dana ulaska. Od 23. siječnja 2021. putnici s negativnim rezultatom testa na SARS-CoV-2 ne podliježu obveznoj karanteni. Test ne smije biti stariji od 48 sati od ulaska u Poljsku. Putnici koji su cijepljeni protiv COVID-19 izuzeti su od obvezne karantene (potrebna je potvrda o cijepljenju).

Slovenija

Od 15. srpnja 2021. nema više zelenih, narančastih i crvenih listi država i administrativnih jedinica već se ulazak u Republiku Sloveniju bez upućivanja u karantenu dozvoljava osobi koja predoči:

 • Negativan rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sata od uzimanja brisa;
 • Negativan rezultat brzog antigenskog testa koji nije stariji od 24 sati od uzimanja brisa;
 • Dokaz o pozitivnom rezultatu testa PCR koji je stariji od deset dana osim ako liječnik odluči drugačije, ali nije stariji od šest mjeseci, ili potvrda liječnika da je osoba preboljela COVID-19 i od početka simptoma nije proteklo više od šest mjeseci;
 • Dokaz o cijepljenju protiv COVID-19 kojim se dokazuje da je:
 1. od druge doze cjepiva Comirnaty proizvođača Biontech/Pfizier prošlo najmanje sedam dana;
 2. od druge doze cjepiva COVID-19 proizvođača Moderna prošlo najmanje 14 dana;
 3. od prve doze cjepiva Vaxzevria proizvođača AstraZeneca prošlo najmanje 21 dan;
 4. od cjepiva COVID-19 Janssen proizvođača Johnson i Johnson/Janseen-Cilag prošlo najmanje 14 dana;
 5. od prve doze cjepiva Covishield proizvođača Serum Institute of India/AstraZeneca prošlo najmanje 21 dan;
 6. od druge doze cjepiva Sputnik V proizvođača Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology prošlo najmanje 14 dana;
 7. od druge doze cjepiva CoronaVac proizvođača Sinovac Biotech prošlo najmanje 14 dana;
 8. od druge doze cjepiva COVID-19 Vaccine proizvođača Sinopharm prošlo najmanje 14 dana;
 • Potvrdu o preboljenoj bolesti i dokaz da je u razdoblju od najviše osam mjeseci od pozitivnog rezultata testa PCR, odnosno od početka simptoma cijepljenja jednom dozom cjepiva iz prethodne točke pri čemu se zaštita uspostavlja danom cijepljenja (u daljem tekstu: potvrdu o cijepljenju za osobe koje su preboljele COVID-19);
 • Europsku digitalnu COVID potvrdu u digitalnom ili papirnatom obliku, koja sadrži QR kod s podacima o negativnom rezultatu PCR ili brzog antigenskog testa, potvrdom o cijepljenju, potvrdom o preboljenoj bolesti ili potvrdom o cijepljenju za osobe koje su preboljele COVID-19 (u nastavku EU DCP);
 • Digitalnu COVID potvrdu treće države u digitalnom ili papirnatom obliku koja sadrži QR kod s istim podacima kao i EU DCP i koju je nadležno zdravstveno tijelo treće države izdalo u engleskom jeziku (u nastavku DCP treće države);

Osoba koja ne predoči jedan od navedenih dokaza bit će upućena u karantenu kod kuće u trajanju od deset dana. Karantena se može prekinuti testiranjem PCR testom na SARS-CoV-2 ako je rezultat testa negativan. Testiranje se može napraviti najranije peti dan od upućivanja u karantenu kod kuće. Osobi koja putuje u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napušta Republiku Sloveniju najkasnije 12 sati nakon ulaska odobrit će se ulazak bez predočenja gore navedenih.  Dodatne informacije o putovanjima u Sloveniju dostupne su na poveznici.

Srbija

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritorij Republike Srbije, od 14. siječnja 2021. godine, osobe koja dolaze u Republiku Srbiju iz svih država svijeta, uz neke izuzetke, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako posjeduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati, izdan od strane provjerenog laboratorija države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju. Više informacija pročitajte na poveznici

Švicarska

Hrvatska se od 3.6.2021. ne nalazi na švicarskom popisu zemalja s visokim rizikom od zaraze korona virusom, pa sve osobe koje u Švicarsku dolaze iz Hrvatske ne trebaju u karantenu. Sve osobe koje dolaze u Švicarsku Konfederaciju iz Republike Hrvatske, autobusom, vlakom, brodom ili zrakoplovom dužne su ispuniti online obrazac koji je dostupan na poveznici. Sve osobe koje u Švicarsku dolaze zrakoplovom obavezne su prilikom ukrcaja mora predočiti negativan PCR test ne stariji od 72 sata.
Izuzeća:

 • djeca do 16 godina starosti
 • osobe koje su potpuno cijepljene sukladno preporukama švicarskog Saveznog ureda za javno zdravstvo ili zemlje dolaska, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije  (vrijedi do 6 mjeseci nakon primljenog cjepiva)
 • osobe koje su unazad 6 mjeseci (računajući od 11. dana prvog pozitivnog rezultata korona testa) preboljele COVID-19 (uz predočenje odgovarajuće dokumentacije)

Detaljne informacije dostupne su na poveznici.   

Ujedinjeno Kraljevstvo

Od 19.07.2021. u 4 sata ujutro Hrvatska je na tzv. zelenoj listi, što podrazumijeva obavezan negativan PCR test najkasnije 72 sata prije putovanja i obvezno testiranje 2 dana po ulasku u UK te ispunjavanje tzv „locator form-a“. Testiranje je obavezno za sve, neovisno o tome jesu li cijepljeni. Savjetujemo da prije putovanja detaljno proučite stranice britanske Vlade. Prije putovanja potrebno je odraditi sljedeće korake: (1) obaviti testiranje na COVID-19 u periodu od tri dana prije puta i dobiti negativan rezultat, što je preduvjet za polazak na put (informacije o prihvatljivim testovima i certifikatima dostupne su na gore spomenutom linku (2) naručiti i platiti PCR test za drugi dan; (3) ispuniti tzv. passenger locator form. Dodatne informacije moguće je pronaći na stranicama britanske Vlade. Škotska, Wales i Sjeverna Irska imaju vlastita pravila vezano uz putovanja, te upućujemo sve osobe koje putuju u te regije da detaljno prouče informacije na njihovim službenim stranicama.

Dodatne informacije možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Reopen Europa.