Rovinj Koronavirus - Covid 19 Informacije za putnike

1. JE LI SIGURNO PUTOVATI U ROVINJ, ISTRU?    

Pri putovanju u Rovinj potrebno je poštivati važeće zdravstvene i sigurnosne smjernice. Prilikom boravka u Republici Hrvatskoj svi putnici, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni su se pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Interaktivna karta Hrvatske s označenim aktivnim slučajevima zaraze bolešću COVID-19 po regijama može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.croatiacovid19.info/. Istra je grupirana sa regijom Kvarner (Northern Coast).  

Dnevna izvješća za Istru o aktivnim slučajevima zaraze bolešću COVID-19 mogu se preuzeti ovdje: https://www.istra.hr/hr/business-information/tzi/covid-19/dnevna-izvjesca-za-istru.

U Hrvatskoj je u tijeku cijepljenje stanovništva: korisnici domova za starije i nemoćne osobe, zdravstveni djelatnici, osobe starije od 65 godina i kronični bolesnici. Cijepljenje opće populacije kreće uskoro.  

2. MOGUĆNOSTI TESTIRANJA NA COVID-19 U ROVINJU I PULI

Građani i gosti u Istarskoj županiji mogu se testirati na SARS-CoV-2 (PCR metoda):  

Rovinj - Gosti grada Rovinja mogu testiranje na COVID-19 obaviti i u Rovinju. Za sve upite, informacije i rezervacije kontaktirajte Vašeg domaćina ili Turističku zajednicu grada Rovinja-Rovigno putem emaila: info@rovinj-tourism.hr ili telefona +385 (0)52/811-566.

Pula - Testiranje se provodi u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, www.zzjziz.hr. Moguće je obaviti testiranje PCR metodom ili brzi antigeski test. Cijena PCR metode testiranja je 750 kn. Cijena brzog antigenskog testa je 200,00 HRK. Plaćanje je moguće karticom (VISA, MAESTRO, MASTERCARD) ili gotovinom u HRK. Rezultati su dostupni u roku od 24 sata na e-mail adresu. Nalaz je preveden na engleski jezik. Testiranje se vrši svakodnevno, osim nedjelje, u vremenu od 12,00 do 13,00 radnim danom, te od 08 do 09,00 subotom. Obavezna je prethodna najava na mail: covidtest@zzjziz.hr ili +385 99 529 8222. Najavu je potrebno izvršiti pravovremeno radi ograničenog broja dnevnih testiranja.  

3. BUDITE SIGURNI U ROVINJU I HRVATSKOJ

Sigurnost i zdravlje naših sugrađana i gostiju stavljamo na prvo mjesto. Upoznajte se sa projektom Safe Stay in Croatia, dio projekta Safe travels koju provodi WTTC (World Tourism Travel Council – Svjetsko vijeće za turizam i putovanja). Oznaka Safe Stay in Croatia garantira primjenu zdravstvenih i sigurnosnih protokola u poslovanju na svim razinama turističkih djelatnosti sa ciljem sprečavanja zaraze od COVID-19 bolesti. Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno je ponosni nositelj oznake Safe Stay in Croatia. Više detalja možete pronaći ovdje: www.safestayincroatia.hr.  

Mrežna stranica projekta nudi:

 • pretragu svih turističkih dionika koji nose oznaku Safe stay in Croatia
 • informacije o zdravstvenim i sigurnosnim protokolima u 7 osnovnih kategorija
 • informacije kako postupiti u slučaju sumnje na Covid-19.

4. ULAZAK U REPUBLIKU HRVATSKU ZA STRANE DRŽAVLJANE  

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je 31. ožujka 2021. godine radi zaštite stanovništva  Republike Hrvatske od bolesti COVID-19 donio Odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Odluka se primjenjuje do 30. travnja 2021. godine.

Putnici koji putuju u RH iz jedne od država članica EU/EGP i državljani država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku neovisno o državljanstvu, moraju predočiti:  

 • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa;
 • potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
 • predočiti potvrdu kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;
 • ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.  

Sukladno smjernicama nadležnih tijela određeni su izuzetci kako slijedi:

4.1. Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica EU/EGP (bez obzira na državljanstvo)

Dokaz o testiranju ili potvrde o cijepljenju protiv/preboljenju bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2PCR test na SARS-CoV-2 ne moraju imati slijedeće kategorije putnika koji putuju iz država/regija članica EU/EGP iako dolaze s područja zemalja koje ne pripadaju zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti:

 • radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 • putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 • pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.

Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi). Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se trenutno nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19  ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom. Ako su prethodno navedene osobe do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati dokazi o testiranju ili potvrde o cijepljenju protiv/preboljenju bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti im se određuje mjera samoizolacije. Grafički prikaz država prema bojama sukladno riziku od bolesti COVID-19, moguće je naći na web stranicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).

4.2. Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP

Za prethodno navedene osobe, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, na graničnom prijelazu neće se zahtijevati dokazi o testiranju ili potvrde o cijepljenju protiv/preboljenju bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti im se određuje mjera samoizolacije ukoliko se radi o:

 • radnicima ili samozaposlenim osobam koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike;
 • učenici, studenti i stažisti koji svakodnevno putuju u inozemstvo;
 • pomorcima i radnicima u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
 • diplomatima, osoblju međunarodnih organizacija i osobama koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija te vojno osoblje, policijskim službenicima, osoblju civilne zaštite i humanitarnih djelatnika, pri obavljanju svojih dužnosti;
 • osobama koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
 • putnicima u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od ulaska;
 • pacijentima koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razlog.

4.3. Državljani trećih zemalja  

Državljani trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke I. ove Odluke, ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja. 

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su: 

 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
 • pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
 • osoblje u prometnom sektoru;
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
 • putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
 • osobe koje putuju radi školovanja;
 • pomorci, ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;  ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);
 • osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;  ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);
 • osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje: negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa; predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice; potvrde kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa;  ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana);
 • osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela, temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene Popis država za koje se pri dolasku u Republiku Hrvatsku primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice obvezni su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

4.4. Uklanjanje mjere samoizolacije (unijete na graničnom prijelazu), a po dobivanju negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog

U takvim slučajevima, putnicima će se na graničnom prijelazu uručiti letak s uputom o postupku po prispijeću negativnog nalaza molekularnog PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT (NE priznaju se serološki testovi). Na letku će se nalaziti e-mail adresa graničnog prijelaza na kojem mu je putniku određena mjera samoizolacije, a na koju će poslati negativan nalaz jednog od prethodno navedenih testova, dobivenog od strane zdravstvene ustanove u kojoj je obavljeno testiranje, u cilju uklanjanja (brisanja) unijete mjere. Navedene osobe dužne su se testirati u mjestu boravišta, odnosno prebivališta, gdje su im osigurani uvjeti za samoizolaciju te tamo čekati negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT. Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad šest (6) mjeseci izuzete su od obveze  testiranja i samoizolacije. Za dokaz da su preboljeli COVID-19 putnici trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili brzog antigenskog testa – BAT koji je stariji od 11 dana, ali ne stariji od 180 dana od trenutka uzimanja uzorka ili potvrdu da su preboljeli COVID-19 izdanu od liječnika. Osobe koje su prije više od 14 dana primile drugu dozu cjepiva (za cjepivo Johnson&Johnson prvu i jedinu dozu) protiv COVID-19 koje apliciraju države članice izuzete su od obveze testiranja i samoizolacije. Djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako su roditelji/skrbnici negativni u PCR ili brzom antigenskom - BAT testu, odnosno  posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19. Od osoba koje posjeduju negativan PCR test ili brzi antigenski test – BAT napravljen u Republici Hrvatskoj zbog kratkotrajnog putovanja u nama susjednu ili neku drugu državu i vraćaju se u Republiku Hrvatsku u roku manjem od 48 sati od dana izvršenog testiranja, odnosno u roku važenja testa, neće se zahtijevati novi PCR test ili brzi antigenski test – BAT iz zemlje u kojoj su kratkotrajno boravili, već će im se ulazak omogućiti uz predočenje testa napravljenog u Republici Hrvatskoj.

5. ZA ULAZAK U RH POTREBNO JE POPUNITI ON-LINE FORMULAR ENTER CROATIA

S ciljem olakšavanja prelaska granice Republike Hrvatske te kako bi naši gosti bili upoznati s epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Hrvatskoj, stvorena je web stranica https://entercroatia.mup.hr.

Na navedenoj stranici se nalazi online obrazac u kojeg putnici upisuju sve podatke koji su traženi u procesu prelaska granice te uz jednostavno predočenje putovnice ili osobne isprave policajcu na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice se automatski povezuje sa svim unaprijed upisanim podacima online. Na taj način neće biti potrebno dodatno zadržavanje putnika na graničnom prijelazu radi davanja potrebnih podataka, jer će granična policija već imati te podatke u sustavu. Istovremeno, svi oni koji ispune svoje podatke online, na njihovu email adresu će biti poslane upute koje će sadržavati epidemiološke informacije i mjere na snazi u RH za njihov siguran boravak u Hrvatskoj.   

6. OBAVEZNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOJIH SE MORATE PRIDRŽAVATI

Obavezne mjere predostrožnosti kojih se tijekom boravka u RH morate pridržavati su slijedeće:

  1. Fizička udaljenost od najmanje 1,5 metara na svim područjima života i rada ljudi:

 • na javnim površinama
 • u trgovinama, javnim ustanovama, turističkim djelatnostima i ostalim objektima javnog okupljanja
 • na otvorenim površinama 

2. Provođenje pojačanih higijenskih mjera u zatvorenim i otvorenim prostorima, osobne higijene te korištenje dezinfekcijskih sredstava  

3. Obavezno nošenje zaštitnih maski:

 • u svim javnim ustanovama 
 • u javnom prijevozu 
 • u tržnim centrima (shopping centri) i trgovinama
 • preporučeno na otvorenim tržnicama  

4. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdalo je Preporuke za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19.

5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdalo je Preporuke za rad kampova i marina tijekom epidemije bolesti COVID-19.

6. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdalo je Preporuke za rad turističkih agencija tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19).

7. POSTUPAK KOD SUMNJE NA BOLEST COVID 19

Kod pojave simptoma na bolest COVID-19 molimo Vas da postupite kako slijedi:

1. Ostati u smještajnoj jedinici.

2. Obavijestiti telefonom o bolesti odgovornu ili ovlaštenu osobu smještajne jedinice.

3. Ukoliko se ne može stupiti u kontakt s odgovornom osobom smještajne jedinice, nazvati liječnika na broj telefona Call centra Istarskih domova zdravlja IDZ - tel: +385 953256006

Vlasnik smještaja kod kojeg boravite, kod pojave sumnje na bolest COVID 19 dužan je:

1. Obavijestiti nadležnog liječnika na broj telefona Call centra Istarskih domova zdravlja IDZ - tel: +385 953256006

2. Obavijestiti gosta da ostane u smještajnoj jedinici do liječničkog pregleda i dobivanja daljnjih uputa.

3. Osigurati gostu zaštitnu masku i papirnate maramice.

4. Za vrijeme čekanja rezultata testiranja na COVID-19 informirati gosta o mogućnosti dostave gotovog jela, bez kontakta.

5. Informirati gosta da za vrijeme čekanja rezultata testiranja na COVID-19 sam održava higijenu prostora.

6. Odrediti jednu osobu koja će komunicirati s gostom, ali bez ulaženja u smještajnu jedinicu, uz obavezno nošenje zaštitne maske i zaštitnih rukavica te održavanje fizičke udaljenosti.

7. Nakon korištenja zaštitne opreme (maske, rukavice) odložiti ih u kantu za otpatke s poklopcem u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad te nakon toga oprati i dezinficirati ruke.

8. Informirati kontakte gosta sa sumnjom na COVID-19 da i oni ostaju u smještajnoj jedinici do saznanja nalaza testiranja.

9. U slučaju da je test na COVID-19 kod gosta pozitivan o daljnjem postupanju odlučuju nadležni liječnici (mob. +385 95 3256006) i epidemiolog (mob. +385 99 5294455).  

8. POPIS EPIDEMIOLOŠKIH MJERA KOJIH SE PUTNICI KOJI DOLAZE IZ REPUBLIKE HRVATSKE TREBAJU PRIDRŽAVATI PRILIKOM PRELASKA DRŽAVNIH GRANICA SLJEDEĆIH ZEMALJA  

Austrija

Uz obvezu karantene, koja se može prekinuti negativnim testom 5. dan nakon ulaska u Austriju, za ulazak Austriju potreban je PCR test ili antigenski test ne stariji od 72 sata. Ako se prilikom ulaska ne može predočiti test, potrebno je testirati se u Austriji u roku od 24 sata. Putovanje u pokrajinu Tirol ograničeno je samo na nužna putovanja. Od 12. veljače sve osobe moraju uz sebe imati negativni test na COVID-19 (ne stariji od 48 sati) pri napuštanju Tirola. Primjenjuju se izuzeća za djecu mlađu od 10 godina, tranzitna putovanja i putovanja do Istočnog Tirola, Jungholza i doline Rißtal. Više informacija dostupno je na poveznici.   

Bosna i Hercegovina

Državljani Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom i ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2 kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz Hrvatske, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja. Više informacija potražite na sljedećim poveznicama.

Crna Gora

Državljani Republike Hrvatske u Crnu Goru mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicomi i pri ulasku ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2. Preko graničnih prijelaza Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin i Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče moguć je izlazak putnika iz Crne Gore u terminu 7:00-19:00 sati. Svi ostali granični prijelazi su otvoreni. Nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom obavezno je na cijelom teritoriju Crne Gore za sve osobe i djecu stariju od 5 godina. Više informacija pročitajte na poveznici.

Češka

Putovanje u Češku u svrhu turizma ili u posjet prijateljima nije moguće, već je putovanje moguće isključivo iz bitnih/nužnih razloga. Zabrana ne utječe na prekogranične radnike. Prije ulaska u Češku, osobe koje su u posljednjih 14 dana provele duže od 12 sati na teritoriju klasificiranom kao „crveni“ (Hrvatska je u toj skupini, a najteža skupina zemalja je tamnocrvena) moraju pokazati negativni test antigena ne stariji od 24 sata ili PCR test ne stariji od 72 sata. Nakon ulaska na teritorij Češke Republike (5 dana od dolaska), sve osobe se moraju ponovno o svom trošku testirati (PCR test). Obavezna izolacija sve do prispijeća negativnih rezultata. Tijekom 10 dana nakon ulaska u Češku obavezno je nošenje maski za lice (FFP2, KN95, N95, P2, DS ili kiruršku). Prije ulaska potrebno je ispuniti formular.

Francuska

Preporuka je putovati samo u slučajevima nužde. Za putnike starije od 11 godina koji dolaze (zračnim, morskim ili kopnenim putem) na teritorij Francuske Republike iz Republike Hrvatske na snazi je obaveza predočavanja negativnog PCR nalaza ne starijeg od 72h. Za sve putnike koji dolaze iz EU na snazi je i obaveza ispunjavanja tzv. ”Izjave” koja se nalazi na web stranici (na francuskom i engleskom jeziku), a kojom se izjavljuje da osoba nema simptome COVID-19, te da u zadnjih 14 dana koja su prethodila putovanju nije bila u kontaktu s osobom pozitivnom na COVID-19. Maske se moraju nositi u svim vozilima javnog prijevoza. Više informacija potražite na poveznici.

Italija

Prema odluci Vlade Talijanske Republike, koja je stupila na snagu 8. listopada 2020. godine, produljena je odluka o izvanrednom kriznom stanju na nacionalnom teritoriju Italije do 30. travnja 2021. Hrvatski državljani i sve osobe koje dolaze u Italiju moraju predočiti negativan PCR test ili antigenski test ne stariji od 48 sati. Iznimke od ovih pravila odnose se na kretanja opravdana neodgodivim poslom, neodgodivim zdravstvenim potrebama ili vraćanjem u mjesto prebivališta odnosno boravišta, tranzitom do 72 sata, neophodnim ulaskom do 120 sati. Obavezno ispuniti obrazac koji se sastoji od izjave da osoba nije zaražena koronavirusom, podataka o putovanju i kontakta. Više informacija o obrascu nalazi se na poveznici. Na snazi je obveza nošenja maske na otvorenom te zabrane kretanja na cijelom nacionalnom teritoriju od 22 sata do 5 sati ujutro. Obaveza nošenja zaštitne maske odnosi se na otvorene i zatvorene prostore, uz neke iznimke. Skijaške piste, bazeni, kina i kazališta ostaju zatvorena. Prije polaska na putovanje preporuča se provjeriti sve dodatne odredbe odredišnih regija, izravnim kontaktiranjem ili putem službenih stranica regija koje možete pronaći na poveznici

Mađarska

Uredbom Vlade od 1. rujna, zabranjuje se ulazak u Mađarsku svim stranim državljanima, pa tako i državljanima Republike Hrvatske, koji nemaju odobren stalni ili privremeni boravak u Mađarskoj. Strani državljani koji imaju regulirani boravak u Mađarskoj prilikom povratka iz inozemstva podliježu obavezi samoizolacije/karantene u trajanju od 10 dana. Ista se može ukinuti u slučaju dva negativna testa SARS-COV-2 PCR, izvršena u Mađarskoj o osobnom trošku, u roku od pet dana, s razmakom od najmanje 48 sati. Državljani Republike Hrvatske koji žive u pograničnom pojasu od 30 km mogu ulaziti na teritorij Mađarske, uz jednokratni boravak od najviše 24 sata. Više informacija potražite na poveznici.

Njemačka

Od dana 8. studenog 2020. svi putnici koji su u vremenskom razdoblju od 10 dana prije ulaska u SR Njemačku boravili u Hrvatskoj, ili nekoj drugoj zemlji koja je prema Robert Koch Institutu i Ministarstvu vanjskih poslova SR Njemačke klasificirana kao rizična zemlja, obavezni su po ulasku u SR Njemačku bez odgađanja otići u samoizolaciju na 10 dana, te se obavezno javiti nadležnom uredu za zdravstvo. Uoči putovanja potrebno je ispuniti digitalnu prijavu ulaska u SR Njemačku koja je dostupna na hrvatskom jeziku. Karantena završava najranije peti dan nakon ulaska u SR Njemačku, ako osoba dobije negativan test na SARS-CoV-2, a testiranje se može provesti najranije peti dan nakon ulaska u SR Njemačku. Od 11.04.2021 svi putnici koji dolaze iz Hrvatske moraju pri ulasku u SR Njemačku predočiti negativan PCR ili antigensti test rezultat na prisutnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 48 sati.

Prema odluci Vlade SR Njemačke od dana 30.03.2021. godine svi putnici koji zračnim putem ulaze u SR Njemačku, bez obzira da li dolaze iz rizičnih područja, visoko rizičnih područja, područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19 ili područja koje nije klasificirano kao rizično, moraju prije ukrcaja na zrakoplov predočiti negativan test PCR, LAMP, TMA ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa). Od ove obaveze su izuzeta djeca do 6 (šest) godina starosti. Ova mjera je na snazi do 12.05.2021. godine.

Također, važno je znati da njemačke savezne zemlje pojedinačno donose uredbe te mogu postojati razlike u sadržaju usvojenih uredbi. Više informacija potražite na poveznici.  

Poljska

Putnici koji u Poljsku stižu zrakoplovom, autobusom ili drugim sredstvima javnog prijevoza, moraju u desetodnevnu karantenu računajući od dana koji slijedi nakon dana ulaska. Od 23. siječnja 2021. putnici s negativnim rezultatom testa na SARS-CoV-2 ne podliježu obveznoj karanteni. Test ne smije biti stariji od 48 sati od ulaska u Poljsku. Putnici koji su cijepljeni protiv COVID-19 izuzeti su od obvezne karantene (potrebna je potvrda o cijepljenju).

Slovačka

Svi putnici koji u Slovačku ulaze kopnom ili zrakoplovom morat će po ulasku u zemlju u karantenu u razdoblju od 14 dana, koja će završiti najranije nakon 8. dana, ako putnik bude negativan na COVID-19. Djeca mlađa od 10 godina morat će ostati u izolaciji sve dok su ostali članovi njihovog zajedničkog kućanstva u karanteni. Iznimke od pravila karantene primjenjuju se na putnike koji rade u susjednim zemljama, studente, njegovatelje, ljude zaposlene u kulturnom sektoru, medije i slično, kao i zaposlenike diplomatskih misija i međunarodnih organizacija koji uživaju diplomatski imunitet. Sve gore navedene skupine moraju imati negativan rezultat antigenskog ili PCR testa, ne stariji od 7 dana, svaki put kad uđu u Slovačku.

Slovenija

Odlukom slovenske Vlade koja je stupila na snagu 6. ožujka 2021., osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu određuje se 10-dnevna karantena. Za vrijeme trajanja karantene može se obaviti testiranje najranije petog dana od određivanja karantene, a ako je rezultat testiranja negativan karantena se prekida. Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči:

 • negativan PCR test na prisutnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 48 sati od uzimanja brisa;
 • potvrdu o pozitivnom PCR testu na SARS-CoV-2 koja je starija od 21 dan, ali ne više od 6 mjeseci ili potvrdu liječnika da je osoba preboljela COVID-19 i da od početka simptoma nije prošlo više od 6 mjeseci;
 • potvrdu o cijepljenju protiv COVID-a 19, kojom osoba dokazuje da je od primitka druge doze cjepiva proizvođača Biontech/Pfizer prošlo najmanje 7, MODERNA 14 i AstraZeneca 21 dan.

Srbija

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritorij Republike Srbije, od 14. siječnja 2021. godine, osobe koja dolaze u Republiku Srbiju iz svih država svijeta, uz neke izuzetke, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako posjeduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati, izdat od strane provjerenog laboratorija države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju. Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika, već je posljedica neočekivanog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (kašnjenje/odgoda leta, polaska autobusa i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju. Više informacija pročitajte na poveznici

Švicarska

Hrvatska se od 21. siječnja 2021. više ne nalazi na švicarskom popisu zemalja s velikim rizikom od zaraze koronavirusom pa za osobe koje u Švicarsku Konfederaciju dolaze iz Republike Hrvatske više nema obaveze samoizolacije. Dodatno, za ulazak u Švicarku Konfederaciju nije potrebno predočiti negativan PCR test, osim u slučaju putovanja zrakoplovom. Tako od 8. veljače 2021. svi putnici koji u Švicarsku dolaze zrakoplovom, pa i oni koji dolaze s područja koja nisu na švicarskom popisu područja s visokim rizikom od zaraze koronavirusom, obavezno pri ukrcaju na zrakoplov moraju predočiti negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Također, sve osobe koje u Švicarsku dolaze zrakoplovom, autobusom, vlakom ili brodom obavezne su ispuniti on-line obrazac koji je dostupan ovdje.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Putnici koji ulaze u Englesku iz RH moraju (1) obaviti testiranje na COVID-19 u periodu od tri dana prije puta i dobiti negativan rezultat, što je preduvjet za polazak na put; (2) naručiti i platiti tzv. travel test package (po cijeni od 210 GBP) koji sadrži dva testa na COVID-19 koje treba obaviti tijekom samoizolacije; (3) ispuniti tzv. passenger locator form u kojem se, između ostaloga, navode detalji o adresi gdje će se provesti desetodnevna samoizolacija, kao i reference number za kupljeni travel test package; (4) otići na lokaciju gdje će se izvršiti samoizolacija te obaviti jedan test na COVID-19 drugog dana samoizolacije (ili prije toga) te osmog dana samoizolacije (ili nakon toga). Škotska, Wales i Sjeverna Irska imaju vlastita pravila vezano uz putovanja, te upućujemo sve osobe koje putuju u te regije da detaljno prouče informacije na njihovim službenim stranicama.

 

Dodatne informacije možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Reopen Europa.