Informacije v zvezi s Covid-19

1. ALI JE VARNO POTOVATI V ROVINJ?

Pri potovanju v Rovinj je treba spoštovati in upoštevati vse trenutno veljavne zdravstvene in varnostne smernice. Med bivanjem v Republiki Hrvaški morajo vsi potniki, ne glede na kategorijo in državo, iz katere prihajajo, upoštevati splošna in posebna priporočila in napotke Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.

Interaktiven zemljevid Hrvaške z označenimi aktivnimi primeri okužbe z boleznijo covid-19 po regijah je možno najti na povezavi https://www.croatiacovid19.info/. Istra se nahaja v skupini z regijo Kvarner (Northern Coast).

Dnevna poročila za Istro o aktivnih primerih okužbe z boleznijo covid-19 je možno prevzeti tukaj:
https://www.istra.hr/hr/business-information/tzi/covid-19/dnevna-izvjesca-za-istru.

Na Hrvaškem poteka cepljenje prebivalstva: prebivalcev domov za ostarele, zdravstvenih delavcev, oseb, starejših od 65 let, in kroničnih bolnikov. Cepljenje splošne populacije pa se bo začelo kmalu.

2. MOŽNOSTI TESTIRANJA NA COVID-19  

Domačini in gosti se lahko v istrski županji testirajo na SARS-CoV-2 (PCR-metoda) v:

Rovinj – Gostje mesta Rovinj lahko tudi v Rovinju opravijo test na COVID-19. Za vsa vprašanja, informacije in rezervacije kontaktirajte domačina ali Turistično skupnost mesta Rovinj – Rovigno po e-pošti: info@rovinj-tourism.hr ali prek telefona na številki: +385 (0)52/811-566. 


Pulj – Izvaja se testiranje v Zavodu za javno zdravje Istrske županije, Nazorova 23, www.zzjziz.hr. Možno je opraviti PCR testiranje ali hitri antigestivni test. Cena metode PCR testiranja je 750 kun. Cena hitrega testa na antigen je 200,00 HRK. Plačilo je možno s kartico (VISA, MAESTRO, MASTERCARD) ali gotovino v hrvaških kunah (HRK). Rezultati so na voljo v roku 24 ur, prispejo pa po e-pošti. Izvid je preveden v angleščino. Testiranje se opravlja vsak dan, razen ob nedeljah, in sicer od 12.00 in 13.00 med tednom in od 8.00 do 9.00 ob sobotah. Obvezno je predhodno naročilo po e-pošti na naslov covidtest@zzjziz.hr ali +385 99 529 8222. Naročilo je treba opraviti pravočasno zaradi omejenega števila dnevnih testiranj. 

3.VARNO OSTANITE V ROVINJU IN HRVAŠKI

Varnost in zdravje naših domačinov in gostov smo postavili na prvo mesto.
Seznanite se s projektom Safe Stay in Croatia, ki je del projekta Safe travels, ki ga izvaja WTTC
(World Tourism Travel Council – Svetovni svet za turizem in potovanja). Oznaka Safe Stay in Croatia
zagotavlja spoštovanje in izvedbo zdravstvenih in varnostnih protokolov pri poslovanju na vseh ravneh turistične dejavnosti s ciljem preprečitve okužbe s covid-19. Turistična skupnost mesta Rovinj – Rovigno je ponosna nosilka oznake Safe Stay in Croatia. Več podrobnosti lahko najdete tukaj:
www.safestayincroatia.hr.

Spletna stran projekta omogoča:
- iskanje vseh turističnih ponudnikov, ki imajo oznako Safe stay in Croatia;
- informacije o zdravstvenih in varnostnih protokolih v 7 osnovnih kategorijah;
- informacije o tem, kako ravnati v primeru suma na covid-19.

4. VSTOP V REPUBLKO HRVAŠKO ZA TUJE DRŽAVLJANE 

Štab civilne zaščite Republike Hrvaške je 31. marca 2021 za zaščito prebivalcev  Republike Hrvaške pred boleznijo COVID-19 sprejel Odločitev o začasni prepovedi in omejevanju prehajanja mejnih prehodov Republike Hrvaške. Odločite je v uporabi do 15. maja 2021.

Potniki, ki potujejo v RH iz ene od držav članic EU/EGP in državljani držav članic Evropske unije (skupaj s hrvaškimi državljani) oziroma držav članic schengenskega območja in držav pridruženih schengenskemu območju, kot tudi člani njihovih družin ter državljani tretjih držav, ki so osebe z rezidentstvom za  daljši čas na podlagi Direktive Sveta 2003/109/EZ, ki prihajajo iz tretjih držav, morajo pri vstopu v Republiko Hrvaško, ne glede na državljanstvo, predložiti: 

 • negativen izvid PCR testa ali hitrega antigenskega testa - BAT na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (upoštevajoč čas odvzema brisa do prihoda na mejni prehod);
 • potrdilo o cepljenju za osebe, ki so pred več kot 14 dnevi prejele drugo dozo cepiva proti COVID-19. Izjemoma, kadar je govora o cepivu, ki se ga prejme v eni dozi, pa potrdilo o prejemu ene doze, če je bila doza prejeta pred več kot 14 dnevi od dneva prehoda državne meje;
 • predložiti potrdilo, ki potrjuje, da je lastnik potrdila prebolel infekcijo z virusom SARS-COV-2, potem ko je bil/a predhodno pozitiven na PCR ali hitrem antigenskem testu, pri čemer je to potrdilo veljavno najprej na enajsti dan od dneva prejema pozitivnega testa ter najdlje do 180-tega dne od dneva prvega pozitivnega testa;
 • ali izvesti PCR testiranje ali hitro antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 takoj po vstopu v Republiko Hrvaško (na lasten strošek), z obvezno samoizolacijo do prejema negativnega rezultata testa. Če testiranje ni izvedljivo, je odrejena samoizolacija v trajanju deset (10) dni.  

V skladu s smernicami pristojnih organov so določene izjeme, in sicer kot sledijo v nadaljevanju:

4.1. Potniki, ki potujejo v Republiko Hrvaško iz ene od držav članic  EU/EGP (ne glede na državljanstvo)

PCR testa na SARS-CoV-2 ne rabijo imeti naslednje kategorije potnikov, ki potujejo iz držav/regij članic EU/EGP, če prihajajo iz področja držav, ki niso del zelenega seznama Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni:

 • delavci ali samozaposlene osebe, ki izvajajo ključna dela, kamor spadajo zaposleni v zdravstvu, obmejni in napoteni delavci ter sezonski delavci;
 • učenci, študenti in stažisti, ki dnevno potujejo v tujino;
 • pomorci in delavci v prometnem sektorju ali ponudniki javnega prevoza, skupaj z vozniki terenskih vozil, ki prevažajo blago za uporabo v državnem območju in tisti, ki so samo v tranzitu;
 • diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki so prejemniki pozivov mednarodnih organizacij in čigar fizična prisotnost je potrebna za funkcioniranje teh organizacija, vojno osebje in policijski uslužbenci ter humanitarni delavci ter osebje civilne zaščite pri izvajanju svojih nalog; osebe, ki potujejo zaradi nujnih družinskih ali poslovnih razlogov in pa tudi novinarji pri izvajanju svojih nalog;
 • potniki v tranzitu, ki morajo zapustiti Republiko Hrvaško v 12 ur od vstopa;
 • pacienti, ki potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov. Določila o obmejnih zaposlenih se na ustrezen način uporabljajo tudi pri drugih kategorijah potnikov, ki morajo zaradi svoje narave dela ali poklica pogosteje prehajati državno mejo (npr. športniki, ki igrajo v klubih iz sosednjih držav).

Potnikom, ki prihajajo neposredno iz držav in/ali regij članic Evropske unije oziroma država in/ali regij članic schengenskega območja in držav, ki so pridružene članice schengenskega območja in se trenutno nahajajo na t.i. zelenem seznamu Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, ne glede na državljanstvo, bo omogočen vstop v Republiko Hrvaško pod enakimi pogoji kot je to bilo pred pojavom bolezni COVID-19, če ne kažejo znakov bolezni ter niso bili v bližnjem kontaktu z bolno osebo. Če so bile predhodno navedene osebe v tranzitu in so prečkale mejni prehod z Republiko Hrvaško zaradi tranzita v druge države/regije in se v državi niso zadrževale, morajo na mejnem prehodu dokazati, da se na področju tranzita niso zadrževale in se v takem primeru od njih ne bo zahtevalo dokazil o testiranju ali potrdila o cepljenju proti bolezni, ki jih povzroča virus SARS-CoV-2 ter potrdila o prebolelosti, poleg tega se jim ne bo odredila samoizolacija. Barvni grafični prikaz držav, ki prikazuje tveganje pred boleznijo COVID-19, lahko najdete na spletnih straneh Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC)

4.2. Državljani držav članic EU/EGP ter njihovi družinski člani, ki potujejo v Republiko Hrvaško iz tretjih držav oziroma držav, ki niso članice EU/EGP

Za predhodno navedene osebe ob vstopu v Republiko Hrvaško na mejnem prehodu ne bo zahtevana predložitev dokazila o testiranju ali potrdilo cepljenju proti boleznim, ki nastajanejo zaradi virusa SARS-CoV-2 ali potrdila o prebolelosti COVID-19, poleg tega jim ne bo odrejena samoizolacija, če gre za: zaposlene ali samozaposlene osebe, ki izvajajo ključna dela, kamor spadajo zaposleni v zdravstvu, obmejni delavci in napoteni delavci ter sezonski delavci; učenci, študenti in stažisti, ki dnevno potujejo v tujino; pomorci in zaposleni v sektorju prometa ali ponudniki prevozniških storitev skupaj z vozniki tovornih vozil, ki prevažajo blago za uporabo na območju države in tisti, ki so samo v tranzitu; diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki so prejele poziv mednarodnih organizacij in čigar fizična prisotnost je potrebna za funkcioniranje teh organizacij ter vojno osebje, policijski uslužbenci, osebje civilne zaščite in humanitarni delavci pri izvajanju svojih dolžnosti; osebe, ki potujejo zaradi nujnih družinskih ali poslovnih razlogov, novinarji pri izvajanju svojih nalog; potniki v tranzitu, ki morajo zapustiti Republiko Hrvaško v roku 12 ur od vstopa; paciente, ki potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov.

4.3. Državljani tretjih držav

Državljani tretjih držav, ki niso družinski člani državljanov iz držav članic schengenskega območja in država, pridruženih članic schengenskega območja in ki niso osebe z rezidentstvom za  daljši čas v skladu z Direktivo Sveta 2003/109/EZ z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav z rezidentstvom za daljši čas in o osebah, ki imajo pravico bivanja na podlagi drugih direktiv EU ali nacionalnega prava ali ki imajo nacionalne dolgoročne vize, izvzevši osebe iz I.točke te Odločitve, bo vstop v Republiko Hrvaško odobren samo v primeru nujnega potovanja.  

Izjeme, ki se nanašajo na zgoraj navedena nujna potovanja, so

 • zdravstveni delavci, raziskovalci v zdravstvu in zaposleni, ki delajo na področju skrbi za starejše osebe; obmejni delavci (kot so npr. Športniki in kot je navedeno med izjemamo za potnike znotraj EU/EGP);
 • osebje v prometnem sektorju;
 • diplomati, osebje iz mednarodnih organizacij in osebe, ki prejmejo poziv mednarodnih organizacij in čigar fizična prisotnost je potrebna za dobro funkcioniranje teh organizacij, vojaško in policijsko osebje, humanitarni delavci in osebje civilne zaščite pri izjvajanju svojih dolžnosti;
 • potniki v tranzitu, ki morajo Republiko Hrvaško zapustiti v roku 12 ur od vstopa;
 • osebe, ki potujejo zaradi šolanja;
 • pomorci (če nameravajo bivati v Republiki Hrvaški dlje kot 12 ur, bo vstop v Republiko Hrvaško omogočen samo ob predložitvi negativnega izvoda PCR testa ali hitrega antigenskega testa - BAT na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (upoštevajoč čas od odvzema brisa do prihoda na mejni prehod) in ga je treba, če gre za hitri antigenski test in za bivanje, ki bo v Republiki Hrvaški daljše od 10 dni, mora opraviti ponovno testiranje do desetega dne od datuma izdaje tega testa; predložitev potdila o cepljenju za osebe, ki so pred več kot 14 dnevi prejele drugo dozo cepiva proti COVID-19. Izjemoma, če gre za cepivo, ki se ga prejme v eni dozi, potrdila o prejemu ene doze, če je doza prejeta pred več kot 14 dnevi od dne prehoda državne meje; potrdila, s katerimi se potrjuje, da je lastnik potrdila prebolel infekcijo z virusom SARS-COV-2 potem ko je bil/a predhodno pozitiven/na na PCR ali hitrem antigenskem testu, pri čemer je to potrdilo veljavno najprej na 11. dan od dneva prejema pozitivnega testa ter najdlje do 180. dne od dneva prvega pozitivnega testa; ali pa je obvezno opraviti PCR testiranje ali hitro antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 nemudoma ob vstopu v Republiko Hrvaško (na lasten strošek), z samoizolacijo do prejema negativnega izvida. Če testiranje ni možno, se odredi samoizolacija v trajanju (10) dni);
 • osebe, ki potujejo iz turističnih razlogov in imajo potrdilo o vplačani namestitvi v hotelu, kampu, pri zasebnem ponudniku ali najetem plovilu ali kakšni drugi obliki turistične namestitve ali so lastniki hiš ali plovil v Republiki Hrvaški, bo vstop v Republiko Hrvaško omogočen ob predložitvi negativnega rezultata PCR testa ali hitrega antigenskega testa - BAT na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (upoštevajoč čas odvzema brisa do prihoda na mejni prehod) in je treba, če gre za hitri antigenski test in za bivanje, ki je daljše od 10 dni v Republiki Hrvaški, testiranje izvesti ponovno do desetega dni od dneva izdaje tega testa; predložitev potrdila o cepljenju za osebe, ki so pred več kot 14 dnevi prejele drugo dozo cepiva proti COVID-19. Izjemoma, če gre za cepivo, ki se ga prejme v eni dozi, potrdilo o prejemu ene doze, če je doza prejeta pred več kot 14 dnevi od dneva prehoda državne meje; potrdilo, s katerim se potrjuje, da je lastnik potrdila prebolel infekcijo z virusom SARS-COV-2 potem ko je imel/la pred tem pozitiven PCR ali hitri antigenski test, pri čemer je to potrdilo veljavno najprej enajstega dne od dneva prejema pozitivnega testa ter najdlje do 180. dne od dneva prvega pozitivnega testa;  ali je treba opraviti PCR testiranje ali hitro antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 takoj po prihodu v Republiko Hrvaško (na lasten strošek), s samoizolacijo do prejema negativnega izvida. Če testiranje ni možno, je odrejen ukrep samoizolacije v trajanju desetih(10) dni);
 • osebe, ki potujejo zaradi neodložljivih osebnih/družinskih razlogov, poslovnih razlogov ali ki imajo kakšen drug gospodarski interes (če nameravajo bivati v Republiki Hrvaški dlje kot 12 ur, jim bo vstop v Republiko Hrvaško omogočen ob predložitvi naslednjega: negativnega izvida PCR testa ali hitrega antigenskega testa - BAT na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (upoštevajoč od časa odvzema do prihoda na mejni prehod) in je potrebno, če gre za hitri antigenski test in bivanje, daljše od 10 dni v Republiki Hrvaški, ponoviti testiranje do desetega dne od datuma izdaje tega testa; predložitev potrdila o cepljenju za osebe, ki so pred več kot 14 dnevi prejele drugo dozo cepiva proti COVID-19. Izjemoma, če gre za cepivo, ki se ga prejme v eni dozi, potrdila o prejemu ene doze, če je bila ena doza prejeta pred več kot 14 dnevi od dneva prehoda državne meje; potrdila, ki potrjuje, da je lastnik potrdila prebolel infekcijo z virusom SARS-COV-2 potem, ko je bil predhodno pozitiven/na na PCR ali hitrem antigenskem testu, pri čemu je to potrdilo veljavno najprej na enajsti dan od dneva prejema pozitivnega testa ter najdlje do 180. dne od dne prvega pozitivnega testa; ali pa je obveznost opraviti PCR testiranje ali hitro antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 takoj po prihodu v Republiko Hrvaško (na lasten strošek), ob ukrepu samoizolacije do prejema negativnega izvida. Če testiranje ni možno, se določi ukrep samoizolacije v trajanju desetih (10) dni);
 • osebe, za katere je bila sprejeta pozitivna odločitev pristojnega organa na podlagi njihovega zahtevka za bivanje/delo, skupaj z digitalnimi nomadi.

Potniki, ki predstavljajo eno od predhodno navedenih izjem, morajo ob vstopu v Republiko Hrvaško predložiti verodostojno dokumentacijo z namenom dokazovanja razlogov za izvzetje od obveznosti imetja enega od navedenih testov/določanje ukrepe samoizolacije. Potniki iz držav, ki so zajete v popisu držav Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo v skladu s katerimi se uvajajo posebni epidemiološki ukrepi (Popis država za koje se pri dolasku u Republiku Hrvatsku primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice), morajo predložiti negativen izvid PCR testa, ki ni starejši od 48 ur in se določa obvezen ukrep samoizolacije v trajanju 14 dni. Čas trajanja samoizolacije se lahko skrajša, če oseba najprej na sedmi dan samoizolacije in na svoj strošek opravi PCR testiranje na SARS-CoV-2 v ustanovi, ki je pooblaščena za izvedbo testiranja in če je rezultat testa negativen.

4.4. Odstranitev ukrepa samoizolacije (vnesena na mejnem prehodu) po prejemu negativnega rezultata PCR testa ali po hitrem antigenskem testiranju

V takih primerih se potnikom na mejnem prehodu vroči letak z navodili o postopku po prejemu negativnega izvida molekularnega PCR testa ali hitrega antigenskega testa - BAT (NE priznavajo se serološki testi). Na letaku bo e-naslov mejnega prehoda, na katerem je bil potniku izrečen ukrep samoizolacije in na ta naslov se pošlje negativen izvid enega od predhodno navedenih testov, prejetega od zdravstvene ustanove, v kateri je bilo izvedeno testiranje, katerega namen je odprava (brisanja) vnesenega ukrepa. Navedene osebe se morajo testirati na kraju stalnega prebivališča, kjer ima zagotovljene pogoje za samoizolacijo ter tam počakati na negativen izvid PCR testa ali hitrega antigenskega testa - BAT. Osebe, ki so COVID-19 prebolele pred šestimi (6) meseci, so izvzete iz obveznosti testiranja in samoizolacije. V dokaz, da so preboleli COVID-19, morajo potniki imeti pozitiven izvid PCR ali hitrega antigenskega testa – BAT, ki je starejši od 11 dni in ni starejši od 180 dni od trenutka odvzema vzorca ali potrdilo, da so preboleli COVID-19, ki ga je izdal zdravnik. Osebe, ki so pred več kot 14 dnevi prejele drugo dozo cepiva (za cepivo Johnson&Johnson prvo in edino dozo) proti COVID-19, ki jih aplicirajo države članice, so izvzete iz obveznosti testiranja in samoizolacije. Otroci, ki so mlajši od sedem let in ki potujejo v spremstvu staršev/skrbnikov so izvzeti iz obveznosti preložitve negativnega rezultata testa ali samoizolacije, če so starši/skrbniki negativni na PCR ali hitrem antigenskem - BAT testu oziroma imajo potrdilo o cepljenju ali da so preboleli COVID-19. Od oseb, ki imajo negativen PCR test ali hitri antigenski test – BAT, opravljen v Republiki Hrvaški, zaradi kratkotrajnega potovanja v nam sosednjo ali kakšno drugo državo in se vračajo v Republiko Hrvaško v roku, krajšem od 48 ur od dne opravljenega testiranja oziroma v roku veljavnosti testa, se ne bo zahteval nov PCR test ali hitri antigenski test – BAT iz države, v kateri so bivali kratek čas, temveč jim bo vstop omogočen ob predložitvi testa, ki je bil narejen v Republiki Hrvaški.  

5. ZA VSTOP NA HRVAŠKO JE POTREBNO IZPOLNITI SPLETNI OBRAZEC ZA VSTOP NA HRVAŠKO - ENTERCROATIA

Da bi olajšali prehod meje Republike Hrvaške in goste seznanili z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi na Hrvaškem, je bila ustvarjena spletna stran https://entercroatia.mup.hr.

Na tej strani je spletni obrazec, v katerem potniki vnesejo vse podatke, ki so potrebni v procesu prestopa meje, in s preprosto predložitvijo potnega lista ali osebnega dokumenta policistu na meji, številko ali kodo iz osebne izkaznice. ali potni list se samodejno poveže z vsemi vnaprej vnesenimi podatki na spletu. Na ta način za zagotavljanje potrebnih informacij potnikov na mejnem prehodu ne bo treba zadržati, saj bo mejna policija te podatke že imela v sistemu. Hkrati bodo vsi, ki svoje podatke izpolnijo prek spleta, na svoj elektronski naslov poslali navodila z epidemiološkimi informacijami in veljavnimi ukrepi v Republiki Hrvaški za njihovo varno bivanje na Hrvaškem.

6. OBVEZNI PREVENTIVNI UKREPI, KI JIH MORATE UPOŠTEVATI

Obvezni preventivni ukrepi, ki jih morate upoštevati med bivanjem v RH, so:


1. Fizična oddaljenost najmanj 1,5 metra na vseh področjih življenja in delovanja ljudi:

 • na javnih površinah,
 • v trgovinah, javnih ustanovah, turističnih dejavnostih in ostalih objektih, kjer se ljudje javno zbirajo,
 • na odprtih površinah.


2. Izvajanje okrepljenih higienskih ukrepov v zaprtih in odprtih prostorih, osebne higiene in uporaba dezinfekcijskih sredstev.


3. Obvezno nošenje zaščitnih mask:

 • v vseh javnih ustanovah,
 • med javnim prevozom,
 • v nakupovalnih središčih in trgovinah,
 • priporočeno na odprtih tržnicah.

4. Hrvaški inštitut za javno zdravje izdal je Priporočila za delovanje hotelov in najemodajalcev v času epidemije COVID-19

5. Hrvaški inštitut za javno zdravje izdal je Priporočila za delovanje kampov in marin v času epidemije COVID-19

6. Hrvaški inštitut za javno zdravje izdal je Priporočila za delovanje turističnih agencij v času epidemije koronavirusa (COVID-19)

7. KAJ NAREDITI V PRIMERU SUMA NA BOLEZEN COVID-19

Če se pojavijo simptomi bolezni covid-19, vas prosimo, da naredite tako, kot sledi v nadaljevanju:

 1. Ostanite v namestitveni enoti.
 2. Po telefonu obvestite odgovorno ali pooblaščeno osebo namestitvene enote in jo seznanite s sumom na covid-19.
 3. Če ne morete stopiti v stik z osebo, ki je odgovorna za namestitveno enoto, pokličite zdravnika na številko klicnega centra Istrskih zdravstvenih domov (IDZ) na telefonsko številko +385 953256006.

Lastnik namestitve, pri katerem bivate, je v primeru suma na bolezen covid-19 dolžan:

 1. Obvestiti pristojnega zdravnika na številko klicnega centra Istrskih zdravstvenih domov IDZ: +385 9532560062.
 2. Obvestiti gosta, naj ostane v namestitveni enoti vse, dokler ga ne pregleda zdravnik in ne dobi nadaljnja navodila.  
 3. Gostu zagotoviti zaščitno masko in papirnate robčke.
 4. Med čakanjem rezultatov testiranja na covid-19 gosta informirati o možnosti dostave gotove jedi – brez kontakta. 
 5. Gosta informirati, da med čakanjem rezultatov testiranja na covid-19 sam vzdržuje higieno v prostoru. 
 6. Določiti eno osebo, ki bo komunicirala z gostom, vendar brez vstopanja v namestitveno enoto, ob obvezni uporabi zaščitne maske in zaščitnih rokavic ter ohranjanju fizične oddaljenosti.
 7. Po uporabi zaščitne opreme (maske, rokavice) to odložiti v smetnjak za odpadke s pokrovom, kjer sta vstavljeni dve plastični vrečki za odpadke, ter po tem oprati in razkužiti roke. 
 8. Tiste, ki so v stiku z gostom, seznaniti s sumom na covid-19, tako da tudi ti ostanejo v namestitveni enoti do prispetja rezultatov testiranja. 
 9. Če je test na covid-19 pri gostu pozitiven, o nadaljnjem zdravljenju presojajo pristojni zdravniki (mob. +385 95 3256006) in epidemiolog (mob. +385 99 5294455).

8. SEZNAM EPIDEMIOLOŠKIH UKREPOV, KI JIH MORAJO UPOŠTEVATI POTNIKI, KI PRIHAJAJO IZ REPUBLIKE HRVAŠKE MED PREHAJANJEM DRŽAVNIH MEJA Z NASLEDNJIMI DRŽAVMI

Avstrija

Ob obvezni karanteni, ki jo je možno preklicati z negativnim testom 5. dan po vstopu v Avstrijo, je za vstop v Avstrijo potreben PCR-test ali antigenski test, ki ni starejši od 72 ur. Če pri vstopu ni možno pokazati testa, se je treba v Avstriji testirati v roku 24 ur. Potovanje v pokrajino Tirolsko je omejeno samo na nujna potovanja. Od 12. februarja morajo imeti vse osebe, ki odhajajo s Tirolske, negativen test na covid-19, ki ni starejši od 48 ur). Veljajo izjeme za otroke, mlajše od 10 let, tranzitna potovanja in potovanja do vzhodne Tirolske, Jungholtza in doline Rißtal. Več informacij je na voljo na povezavi.

Bosna in Hercegovina

Državljani Republike Hrvaške gredo lahko v Bosno in Hercegovino z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico in jim ni treba pokazati negativnega PCR-testa na SARS-CoV-2, ko v Bosno in Hercegovino prihajajo neposredno iz Hrvaške, prav tako njihovi mladoletni otroci in zakonski partnerji, ki so državljani drugih držav. Več informacij najdete na povezavah:  

FBiH – povezava in povezava

Republika Srbska – povezava in povezava

Črna gora

Državljani Republike Hrvaške lahko v Črno goro vstopijo z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico, pri čemer jim ni treba pokazati negativnega PCR-testa na SARS-CoV-2. Prek mejnih prehodov Vuča v smeri Rožaje–Tutin in Metaljka v smeri Pljevlja–Čajniče je možen izstop potnikov iz Črne gore v času med 7.00 in 19.00. Vsi ostali mejni prehodi so odprti. Nošenje zaščitnih mask na odprtem in v zaprtih prostorih je obvezno na celotnem ozemlju Črne gore za vse odrasle in otroke, ki so starejši od pet let. Več informacij si preberite na povezavi.

Češka

Potovanje v Češko zaradi turizma ali obiska prijateljev ni možno, saj je dovoljeno izključno zaradi pomembnih oz. nujnih razlogov. Prepoved ne velja za čezmejne delavce. Pred vstopom v Češko morajo osebe, ki so zadnjih 14 dni preživele dlje kot 12 ur na ozemlju, ki je uvrščeno na „rdeči seznam“ (tudi Hrvaška je v tej skupini, „najtežja“ skupina držav pa je obarvana kot temno rdeča), morajo pokazati negativen test antigenov, ki ni starješi od 24 ur, ali PCR-test, ki ni starejši od 72 ur. Po prihodu na ozemlje Republike Češke (pet dni po prihodu) se morajo vse osebe spet testirati (PCR-test), in sicer na lastne stroške. Samoizolacija je obvezna do prispetja negativnih rezultatov testa. V obdobju 10 dni po vstopu v Češko je obvezna nošnja mask za obraz (FFP2, KN95, N95, P2, DS ali kirurške). Pred vstopom je treba izpolniti obrazec.

Francija

Priporočeno je potovati samo v nujnih primerih. Za potnike, starejše od 11 let, ki prihajajo (po zračni, morski ali kopenski poti) na ozemlje Republike Francije iz Republike Hrvaške, velja, da morajo predočiti negativen PCR-izvid, ki ni starejši od 72 ur. Za vse potnike, ki prihajajo iz EU, velja tudi obvezno izpolnjevanje t. i. „Izjave“, ki se nahaja na spletni strani (v francoščini in angleščini), s katero oseba izjavlja, da nima simptomov covida-19 in da v zadnjih 14 dneh pred potovanjem ni bila v stiku z osebo, pozitivno na covid-19. Maske morajo nositi v vseh vozilih javnega prevoza. Več informacij poiščite na povezavi.

Italija

Skladno z odločitvijo Vlade Republike Italije, ki je začela veljati 8. oktobra 2020, je podaljšana odločitev o izrednem kriznem stanju na nacionalnem ozemlju Italija do 30. aprila 2021. Hrvaški državljani in vse osebe, ki prihajajo v Italijo, morajo pokazati negativen PCR-test ali antigenski test, ki ni starejši od 48 ur. Izjeme, za katere ta pravila ne veljajo, se nanašajo na gibanja, ki so upravičena zaradi nujnih službenih obveznosti, nujnih zdravstvenih potreb ali vračanja na mesto prebivališča oziroma prebivališče, tranzit do 72 ur ter za nujni vstop v državo do 120 ur. Obvezno je treba izpolniti obrazec, ki vsebuje izjavo, s katero oseba izjavlja, da ni okužena s koronavirusom, podatke o potovanju in stike. Več informacij o obrazcu najdete na povezavi. Pred odhodom na potovanje je priporočeno preveriti vse dodatne uredbe izbranih regij, in sicer z neposredno z vzpostavitvijo stika ali prek uradnih strani posameznih regij, ki jih lahko najdete na povezavi. Trenutno velja ukrep, ki določa obvezno nošenje mask na odprtem in prepoveduje gibanje po celi državi med 22.00 in 5.00. Obvezno nošenje mask se nanaša tako na odprte kot tudi na zaprte prostore, pri čemer obstajajo določene izjeme. Smučališča, bazeni, kina in gledališča ostajajo še naprej zaprta. 

Madžarska

Z uredbo Vlade od 1. septembra je prepovedan vstop v Madžarsko za vse tuje državljanje, torej tudi za državljane Republike Hrvaške, ki nimajo urejenega stalnega ali začasnega bivališča na Madžarskem. Tuji državljani, ki imajo urejeno bivališče na Madžarskem, morajo pri vrnitvi iz tujine v samoizolacijo/karanteno za 10 dni. Slednjo se lahko prekliče v primeru dveh negativnih PCR-testov na SARS-COV-2, opravljenih v Madžarski, in sicer na lastne stroške ter v roku petih dni, z razmikom najmanj 48 ur. Državljani Republike Hrvaške, ki živijo v obmejnem pasu do 30 km, lahko prihajajo na ozemlje Madžarske ob enkratnem zadrževanju v obsegu največ 24 ur. Več informacij poiščite na povezavi.

Nemčija

Od dne 8. novembra 2020 vsi potniki, ki so v časovnem obdobju 10 dni pred vstopom v ZR Nemčijo bivali na Hrvaškem ali v neki drugi državi, ki je skladno z Robert Koch Inštutitom in Ministrstvom za zunanje zadeve ZR Nemčije klasificirana kot tvegana država, morajo po vstopu v ZR Nemčijo takoj oditi v 10-dnevno samoizolacijo ter se obvezno oglasiti pristojnemu uradu za zdravstvo. Pred potovanjem je treba izpolniti digitalno prijavo vstopa v ZR Nemčijo, ki je na voljo v hrvaščini. Karantena se zaključi najhitreje v petih dneh po vstopu v ZR Nemčijo, če oseba prejme negativen test na SARS-CoV-2, testiranje pa je možno opraviti najhitreje peti dan po vstopu v ZR Nemčijo. Od 11. aprila 2021 morajo vsi potniki s Hrvaške predložiti negativni rezultat PCR ali antigeni test za prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur po vstopu v Nemčijo.

Skladno z odločitvijo Vlade ZR Nemčije z dne 30. 3. 2021 morajo vsi potniki, ki po zračni poti pridejo v ZR Nemčijo, ne glede na to, ali prihajajo s tveganih območij, visoko tveganih območij, območij z mutiranimi variantami virusa COVID-19 ali območij, ki niso kvalificirana kot tvegana, morajo pred vkrcanjem na letalo pokazati negativen test PCR, LAMP, TMA ali antigenski test za neposredno dokazovanje virusa korona SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (velja od trenutka odvzema brisa). Otroci, stari do 6 (šest) let, so izjema, za katero ta ukrep ne velja. Ta ukrep je veljaven do 12. maja 2021. Prav tako je pomembno vedeti, da nemške zvezne države sprejemajo posamezne uredbe in lahko posledično obstajajo vsebinske razlike med sprejetimi uredbami. Več informacij najdete na povezavi

Poljska

Potniki, ki v Poljsko prispejo z letalom, avtobusom ali drugimi sredstvi javnega prevoza, morajo v 10-dnevno karanteno, kar se šteje od dne, ki sledi po dnevu prihoda oz. vstopa v državo. Od 23. januarja 2021 potnikom, ki imajo negativni test na SARS-CoV-2, ni treba biti v karanteni. Test ne sme biti starejši od 48 ur od vstopa v Poljsko. Potniki, ki so cepljeni proti covidu-19, so izvzeti v smislu obvezne karantene (potrebujejo le potrdilo o cepljenju).

Slovaška

Vsi potniki, ki v Slovaško vstopajo prek kopnega ali z letalom, bodo morali po vstopu v državo v 14-dnevno karanteno, ki se bo zaključila najhitreje po osmih dneh, če bo potnik negativen na covid-19. Otroci, mlajši od 10 let, bodo morali ostati v izolaciji, dokler so ostali člani iz njihovega skupnega gospodinjstva v karanteni. Izjeme, za katere ne velja predpisana karantena, veljajo za vse potnike, ki delajo v sosednjih državah, študente, negovalce, ljudi, zaposlene v kulturnem sektorju, medijih ipd. ter diplomate in pripadnike mednarodnih organizacij, ki imajo diplomatsko imuniteto. Vse zgoraj navedene skupine morajo imeti negativen rezultat antigenskega ali PCR-testa, ki ni starejši od 7 dni, in sicer vsakič, ko vstopajo v Slovaško.

Slovenija

Skladno z odločitvijo slovenske Vlade, ki je veljavna od 6. marca 2021, je za osebe, ki vstopajo v Slovenijo iz držav ali regij, ki so na rdečem seznamu, obvezna 10-dnevna karantena. V času trajanja karantene je možno narediti testiranje najhitreje peti dan po odreditvi karantene, če pa je rezultat testiranja negativen, se karanteno prekliče.  Karantena ne bo dana, če oseba na mejnem prehodu predoči:

 • negativen PCR-test na prisotnost SARS-CoV-2 (covid-19), ki ni starejši od 48 ur od trenutka odvzema brisa;
 • potrdilo o pozitivnem PCR-testu na SARS-CoV-2, ki je starejše od 21 dni, ne pa več kot 6 mesecev, ali potrdilo od zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba prebolela covid-19 in da od začetka pojava simptomov ni minilo več kot 6 mesecev;
 • potrdilo o cepljenju proti covidu-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema druge doze cepiva, proizvajalca Biontech/Pfizer minilo vsaj 7 dni, MODERNA 14 dni in AstraZeneca 21 dni.

Srbija

Zaradi zaščite pred vnosom kužnih bolezni na ozemlje Republike Srbije je od 14. januarja 2021 osebam, ki prihajajo v Republiko Srbijo iz vseh držav sveta, ob določenih izjemah, dovoljen vstop v Republiko Srbijo samo, če imajo negativen RT-PCR test, ki kaže, da oseba ni okužena s koronavirusom, ta pa ne sme biti starejši od 48 ur in mora ga izdati preverjeni laboratorij iz države, od koder prihaja, oziroma iz katere vstopa v Republiko Srbijo. Če obstaja zamuda pri vstopu v Republiko Srbijo, ki je ni moč pripisati krivdi potnika, temveč je posledica nepričakovanega dogodka, ki ga se ga ni dalo predvideti ali se mu izogniti (zamuda/odpoved leta, odhod avtobusa ipd.), potem test ne sme biti starejši od 72 ur pri vstopu v Republiko Srbijo. Več informacij najdete na povezavi.

Švica

Hrvaška se od 21. januarja 2021 več ne nahaja na švicarskem seznamu držav z visokim tveganjem pred okužbo s koronavirusom, zato za osebe, ki prihajajo v Švicarsko konfederacijo iz Republike Hrvaške samoizolacija več ni obvezna. Dodatno ob vstopu v Švicarsko konferedracijo ni treba pokazati negativnega PCR-testa, razen v primeru potovanja z letalom. Tako morajo od 8. februarja 2021 vsi potniki, ki v Švico prihajajo z letalom, pa tudi tisti, ki prihajajo s področja, ki ni na švicarskem seznamu področij, ki so visokotvegana v smislu okužbe s koronavirusom, pri vkrcanju na letalo pokazati negativen PCR-test, ki ni starejši od 72 ur. Prav tako morajo vse osebe, ki prihajajo v Švico z letalom, avtobusom, vlakom ali ladjo obvezno izpolniti spletni obrazec, ki je dostopen tukaj.

Združeno kraljevstvo

Potniki, ki prihajajo v Anglijo iz RH, morajo: 1. opraviti testiranje na covid-19 v obdobju treh dni pred potjo in pridobiti negativen izvid, kar je predpogoj za potovanje; 2. naročiti in plačati t. i. „travel test package“ (po ceni 210 GBP), ki vsebuje dva testa na covid-19, ki ju je treba opraviti v času samoizolacije; 3. izpolniti t. i. passenger locator form, v katerem se – med drugim – navajajo podrobnosti o naslovu, kje bo oseba prežival desetdnevno samoizolacijo, pa tudi referenčna številka za kupljeni travel test package; 4. oditi na lokacijo, kjer bo potekala samoizolacija ter opraviti en test na covid-19 drugi dan trajanja samoizolacije (ali pred tem) ter osmi dan samoizolacije (ali po tem). Škotska, Wales in Severna Irska imajo lastna pravila, ki se navezujejo na potovanja, zato naprošamo vse osebe, ki potujejo v te regije, da podrobno preučijo informacije na njihovih uradnih straneh. 

 

Dodatne informacije lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva zunanjih in evropskih zadev ter Reopen Europa.