Informacije v zvezi s Covid-19

1. ALI JE VARNO POTOVATI V ROVINJ?

Pri potovanju v Rovinj je treba spoštovati in upoštevati vse trenutno veljavne zdravstvene in varnostne smernice. Med bivanjem v Republiki Hrvaški morajo vsi potniki, ne glede na kategorijo in državo, iz katere prihajajo, upoštevati splošna in posebna priporočila in napotke Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.

Interaktiven zemljevid Hrvaške z označenimi aktivnimi primeri okužbe z boleznijo covid-19 po regijah je možno najti na povezavi https://www.croatiacovid19.info/.

Dnevna poročila za Istro o aktivnih primerih okužbe z boleznijo covid-19 je možno prevzeti tukaj:
https://www.istra.hr/hr/business-information/tzi/covid-19/dnevna-izvjesca-za-istru.

Na Hrvaškem poteka cepljenje prebivalstva. Do zdaj je bilo cepljenih 50% odrasle populacije.

2. MOŽNOSTI TESTIRANJA NA COVID-19  

Domačini in gosti se lahko v istrski županji testirajo na SARS-CoV-2 (PCR-metoda) v:

Rovinj – Gostje mesta Rovinj lahko tudi v Rovinju opravijo test na COVID-19. Za vsa vprašanja, informacije in rezervacije kontaktirajte domačina ali Turistično skupnost mesta Rovinj – Rovigno po e-pošti: info@rovinj-tourism.hr ali prek telefona na številki: +385 (0)52/811-566. 


Pulj – Izvaja se testiranje v Zavodu za javno zdravje Istrske županije, Nazorova 23, www.zzjziz.hr. Možno je opraviti PCR testiranje ali hitri antigestivni test. Cena metode PCR testiranja je 375,00 kun. Cena hitrega testa na antigen je 100,00 HRK. Cena: 75 HRK (hitri antigenski test) za goste, ki so s potrditvijo sistema eVisitor dosegli najmanj 3 nočitve. Plačilo je možno s kartico (VISA, MAESTRO, MASTERCARD) ali gotovino v hrvaških kunah (HRK). Rezultati so na voljo v roku 24 ur, prispejo pa po e-pošti. Izvid je preveden v angleščino. Obvezno je predhodno naročilo po e-pošti na naslov covidtest@zzjziz.hr ali +385 99 529 8222. Naročilo je treba opraviti pravočasno zaradi omejenega števila dnevnih testiranj. 

3. VSTOP V REPUBLKO HRVAŠKO ZA TUJE DRŽAVLJANE 

Skladno z odločitvijo Vlade Republike Slovenije morajo od 5. septembra 2021 naprej potniki v tranzitu za vstop v Slovenijo pokazati potrdilo o cepljenju proti COVID-19 ali potrdilo o prebolelosti ali negativen rezultat testa.

Štab civilne zaščite Republike Hrvaške je za zaščito prebivalcev  Republike Hrvaške pred boleznijo COVID-19 sprejel Odločitev o začasni prepovedi in omejevanju prehajanja mejnih prehodov Republike Hrvaške. 

Potnikom, ki prihajajo neposredno iz držav in / ali regij Evropske unije ali držav in / ali regij schengenskega območja in držav, pridruženih schengenskemu območju, ne glede na državljanstvo, bo dovoljen vstop v Republiko Hrvaško, če bodo imeti veljaven EU digitalni certifikat COVID.

Izjemoma bodo dovoljeni potniki, ki prihajajo neposredno iz držav in / ali regij Evropske unije ali držav in / ali regij schengenskega območja in držav, pridruženih schengenskemu območju, ki še nimajo evropskega digitalnega potrdila COVID. v Republiko Hrvaško vstopiti z:

 • negativen izvid PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur ali hitrega antigenskega testa – BAT na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (kar šteje od trenutka odvzema brisa do prihoda na mejni prehod). BAT-test mora biti z <*download |Skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki jih medsebojno priznavajo članice Evropske unije, ki ga objavi Evropska komisija|550>. Pri izvidih BAT-testa, narejenega v tujini, mora biti razvidno ime proizvajalca testa in/ali komercialni naziv testa. V nasprotnem test ne bo sprejet kot verodostojen za vstop v Republiko Hrvaško.
 • Potrdilo ne starejšu od 270 dnevi o prejetju drugega odmreka cepiva, ki se uporablja v EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ali potrdilo ne starejšu od 270 dnevi če gre za cepljenje s cepivom, ki se ga prejme v enem odmerku (Janssen/Johnson&Johnson) če je minilo 14 dni od prvega odmerka;
 • Potrdilo o prebolevnosti covid-19 in prejetju enega odmerka cepiva v šestih mesecih od začetka bolezni, pri čemer mora biti cepljenje opravljeno pred manj kot 270 dnevi od prihoda na mejni prehod;
 • Potrdilo o prejemu prvega odmerka cepiva Pfizer, Moderna ali Gamaleya, s katerim je možno vstopiti v Republiko Hrvaško v obdobju med 22. in najpozneje 42. dnem po prejemu cepiva oziroma od 22. do najpozneje 84. dne od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca.
 • izvid pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa, ki velja kot potrdilo, da je lastnik tega prebolel infekcijo, povzročeno z virosom SARS-CoV-2, pri čemer je bil ta test opravljen pred 270 dnevi, a je starejši od 11 dni od dne prihoda na mejni prehod, ali ob zdravniškem potrdilu o prebolelosti;
 • ali opraviti PCR-testiranje ali hitro antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 takoj po vstopu v Republiko Hrvaško (na lastne stroške), ob obvezni samoizolaciji do prispetja negativnega izvida. V primeru nezmožnosti testiranja je nujna 10-dnevna samoizolacija.  

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v Združenem kraljestvu, Cipru in Ruski Federaciji je kot dodaten ukrep za vse osebe, ki prihajajo iz teh držav, predpisano, da morajo imeti pri vstopu na ozemlje Republike Hrvaške nujen negativen test na SARS-CoV-2, opravljen v matični državi, ne glede na cepilni status ali prebolelost bolezni COVID-19.

V skladu s smernicami pristojnih organov so določene izjeme, in sicer kot sledijo v nadaljevanju:

Veljaven EU digitalni certifikat COVID ne rabijo imeti naslednje kategorije potnikov.

 • delavci ali samozaposlene osebe, ki izvajajo ključna dela, kamor spadajo zaposleni v zdravstvu, obmejni in napoteni delavci ter sezonski delavci;
 • učenci, študenti in stažisti, ki dnevno potujejo v tujino;
 • pomorci in delavci v prometnem sektorju ali ponudniki javnega prevoza, skupaj z vozniki terenskih vozil, ki prevažajo blago za uporabo v državnem območju in tisti, ki so samo v tranzitu;
 • diplomati, osebje mednarodnih organizacij in osebe, ki so prejemniki pozivov mednarodnih organizacij in čigar fizična prisotnost je potrebna za funkcioniranje teh organizacija, vojno osebje in policijski uslužbenci ter humanitarni delavci ter osebje civilne zaščite pri izvajanju svojih nalog; osebe, ki potujejo zaradi nujnih družinskih ali poslovnih razlogov in pa tudi novinarji pri izvajanju svojih nalog;
 • potniki v tranzitu, ki morajo zapustiti Republiko Hrvaško v 12 ur od vstopa;
 • pacienti, ki potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov. Določila o obmejnih zaposlenih se na ustrezen način uporabljajo tudi pri drugih kategorijah potnikov, ki morajo zaradi svoje narave dela ali poklica pogosteje prehajati državno mejo (npr. športniki, ki igrajo v klubih iz sosednjih držav).

3.2. Državljani držav članic EU/EGP ter njihovi družinski člani, ki potujejo v Republiko Hrvaško iz tretjih držav oziroma držav, ki niso članice EU/EGP

Za omenjene osebe bo ob vstopu v Republiko Hrvaško na mejnem prehodu možen vstop v Republiko Hrvaško, če imajo veljaven in veljaven EU digitalni certifikat COVID.

Vsi drugi potniki morajo predložiti:

 • negativen izvid PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur ali hitrega antigenskega testa – BAT na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (kar šteje od trenutka odvzema brisa do prihoda na mejni prehod). BAT-test mora biti z <*download |Skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki jih medsebojno priznavajo članice Evropske unije, ki ga objavi Evropska komisija|550>. Pri izvidih BAT-testa, narejenega v tujini, mora biti razvidno ime proizvajalca testa in/ali komercialni naziv testa. V nasprotnem test ne bo sprejet kot verodostojen za vstop v Republiko Hrvaško.
 • Potrdilo ne starejšu od 270 dnevi o prejetju drugega odmreka cepiva, ki se uporablja v EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ali potrdilo ne starejšu od 270 dnevi če gre za cepljenje s cepivom, ki se ga prejme v enem odmerku (Janssen/Johnson&Johnson) če je minilo 14 dni od prvega odmerka;
 • Potrdilo o prebolevnosti covid-19 in prejetju enega odmerka cepiva v šestih mesecih od začetka bolezni, pri čemer mora biti cepljenje opravljeno pred manj kot 270 dnevi od prihoda na mejni prehod;
 • Potrdilo o prejemu prvega odmerka cepiva Pfizer, Moderna ali Gamaleya, s katerim je možno vstopiti v Republiko Hrvaško v obdobju med 22. in najpozneje 42. dnem po prejemu cepiva oziroma od 22. do najpozneje 84. dne od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca.
 • izvid pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa, ki velja kot potrdilo, da je lastnik tega prebolel infekcijo, povzročeno z virosom SARS-CoV-2, pri čemer je bil ta test opravljen pred 270 dnevi, a je starejši od 11 dni od dne prihoda na mejni prehod, ali ob zdravniškem potrdilu o prebolelosti;
 • ali opraviti PCR-testiranje ali hitro antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 takoj po vstopu v Republiko Hrvaško (na lastne stroške), ob obvezni samoizolaciji do prispetja negativnega izvida. V primeru nezmožnosti testiranja je nujna 10-dnevna samoizolacija.  

3.3. Državljani tretjih držav

Državljani tretjih držav, ki niso družinski člani državljanov iz držav članic schengenskega območja in država, pridruženih članic schengenskega območja in ki niso osebe z rezidentstvom za  daljši čas v skladu z Direktivo Sveta 2003/109/EZ z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav z rezidentstvom za daljši čas in o osebah, ki imajo pravico bivanja na podlagi drugih direktiv EU ali nacionalnega prava ali ki imajo nacionalne dolgoročne vize, izvzevši osebe iz I.točke te Odločitve, bo vstop v Republiko Hrvaško odobren samo v primeru nujnega potovanja.  

Izjeme, ki se nanašajo na zgoraj navedena nujna potovanja, so

 • zdravstveni delavci, raziskovalci v zdravstvu in zaposleni, ki delajo na področju skrbi za starejše osebe; obmejni delavci (kot so npr. Športniki in kot je navedeno med izjemamo za potnike znotraj EU/EGP);
 • osebje v prometnem sektorju;
 • diplomati, osebje iz mednarodnih organizacij in osebe, ki prejmejo poziv mednarodnih organizacij in čigar fizična prisotnost je potrebna za dobro funkcioniranje teh organizacij, vojaško in policijsko osebje, humanitarni delavci in osebje civilne zaščite pri izjvajanju svojih dolžnosti;
 • potniki v tranzitu, ki morajo Republiko Hrvaško zapustiti v roku 12 ur od vstopa;
 • osebe, ki potujejo zaradi šolanja;
 • pomorci (če nameravajo bivati v Republiki Hrvaški dlje kot 12 ur, bo vstop v Republiko Hrvaško omogočen samo ob predložitvi: negativen izvid PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur ali hitrega antigenskega testa – BAT na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (kar šteje od trenutka odvzema brisa do prihoda na mejni prehod). BAT-test mora biti z <*download |Skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki jih medsebojno priznavajo članice Evropske unije, ki ga objavi Evropska komisija|550>. Pri izvidih BAT-testa, narejenega v tujini, mora biti razvidno ime proizvajalca testa in/ali komercialni naziv testa. V nasprotnem test ne bo sprejet kot verodostojen za vstop v Republiko Hrvaško. Potrdilo ne starejšu od 270 dnevi o prejetju drugega odmreka cepiva, ki se uporablja v EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ali potrdilo ne starejšu od 270 dnevi če gre za cepljenje s cepivom, ki se ga prejme v enem odmerku (Janssen/Johnson&Johnson) če je minilo 14 dni od prvega odmerka; Potrdilo o prebolevnosti covid-19 in prejetju enega odmerka cepiva v šestih mesecih od začetka bolezni, pri čemer mora biti cepljenje opravljeno pred manj kot 270 dnevi od prihoda na mejni prehod; Potrdilo o prejemu prvega odmerka cepiva Pfizer, Moderna ali Gamaleya, s katerim je možno vstopiti v Republiko Hrvaško v obdobju med 22. in najpozneje 42. dnem po prejemu cepiva oziroma od 22. do najpozneje 84. dne od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca. Izvid pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa, ki velja kot potrdilo, da je lastnik tega prebolel infekcijo, povzročeno z virosom SARS-CoV-2, pri čemer je bil ta test opravljen pred 270 dnevi, a je starejši od 11 dni od dne prihoda na mejni prehod, ali ob zdravniškem potrdilu o prebolelosti; ali opraviti PCR-testiranje ali hitro antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 takoj po vstopu v Republiko Hrvaško (na lastne stroške), ob obvezni samoizolaciji do prispetja negativnega izvida. V primeru nezmožnosti testiranja je nujna 10-dnevna samoizolacija.  
 • osebe, ki potujejo iz turističnih razlogov in imajo potrdilo o rezervaciji oli potrdilo o vplačani namestitvi v hotelu, kampu, pri zasebnem ponudniku ali najetem plovilu ali kakšni drugi obliki turistične namestitve ali so lastniki hiš ali plovil v Republiki Hrvaški, bo vstop v Republiko Hrvaško omogočen ob predložitvi negativen izvid PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur ali hitrega antigenskega testa – BAT na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (kar šteje od trenutka odvzema brisa do prihoda na mejni prehod). BAT-test mora biti z <*download |Skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki jih medsebojno priznavajo članice Evropske unije, ki ga objavi Evropska komisija|550>. Pri izvidih BAT-testa, narejenega v tujini, mora biti razvidno ime proizvajalca testa in/ali komercialni naziv testa. V nasprotnem test ne bo sprejet kot verodostojen za vstop v Republiko Hrvaško. Potrdilo ne starejšu od 210 dnevi o prejetju drugega odmreka cepiva, ki se uporablja v EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ali potrdilo ne starejšu od 210 dnevi če gre za cepljenje s cepivom, ki se ga prejme v enem odmerku (Janssen/Johnson&Johnson) če je minilo 14 dni od prvega odmerka; Potrdilo o prebolevnosti covid-19 in prejetju enega odmerka cepiva v šestih mesecih od začetka bolezni, pri čemer mora biti cepljenje opravljeno pred manj kot 210 dnevi od prihoda na mejni prehod; Potrdilo o prejemu prvega odmerka cepiva Pfizer, Moderna ali Gamaleya, s katerim je možno vstopiti v Republiko Hrvaško v obdobju med 22. in najpozneje 42. dnem po prejemu cepiva oziroma od 22. do najpozneje 84. dne od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca. izvid pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa, ki velja kot potrdilo, da je lastnik tega prebolel infekcijo, povzročeno z virosom SARS-CoV-2, pri čemer je bil ta test opravljen pred 210 dnevi, a je starejši od 11 dni od dne prihoda na mejni prehod, ali ob zdravniškem potrdilu o prebolelosti; ali opraviti PCR-testiranje ali hitro antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 takoj po vstopu v Republiko Hrvaško (na lastne stroške), ob obvezni samoizolaciji do prispetja negativnega izvida. V primeru nezmožnosti testiranja je nujna 10-dnevna samoizolacija.  
 • osebe, ki potujejo zaradi neodložljivih osebnih/družinskih razlogov, poslovnih razlogov ali ki imajo kakšen drug gospodarski interes (če nameravajo bivati v Republiki Hrvaški dlje kot 12 ur, jim bo vstop v Republiko Hrvaško omogočen ob predložitvi naslednjega: negativen izvid PCR-testa, ki ni starejši od 72 ur ali hitrega antigenskega testa – BAT na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (kar šteje od trenutka odvzema brisa do prihoda na mejni prehod). BAT-test mora biti z <*download |Skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki jih medsebojno priznavajo članice Evropske unije, ki ga objavi Evropska komisija|550>. Pri izvidih BAT-testa, narejenega v tujini, mora biti razvidno ime proizvajalca testa in/ali komercialni naziv testa. V nasprotnem test ne bo sprejet kot verodostojen za vstop v Republiko Hrvaško. Potrdilo ne starejšu od 210 dnevi o prejetju drugega odmreka cepiva, ki se uporablja v EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm), ali potrdilo ne starejšu od 210 dnevi če gre za cepljenje s cepivom, ki se ga prejme v enem odmerku (Janssen/Johnson&Johnson) če je minilo 14 dni od prvega odmerka; Potrdilo o prebolevnosti covid-19 in prejetju enega odmerka cepiva v šestih mesecih od začetka bolezni, pri čemer mora biti cepljenje opravljeno pred manj kot 270 dnevi od prihoda na mejni prehod; Potrdilo o prejemu prvega odmerka cepiva Pfizer, Moderna ali Gamaleya, s katerim je možno vstopiti v Republiko Hrvaško v obdobju med 22. in najpozneje 42. dnem po prejemu cepiva oziroma od 22. do najpozneje 84. dne od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca. izvid pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa, ki velja kot potrdilo, da je lastnik tega prebolel infekcijo, povzročeno z virosom SARS-CoV-2, pri čemer je bil ta test opravljen pred 270 dnevi, a je starejši od 11 dni od dne prihoda na mejni prehod, ali ob zdravniškem potrdilu o prebolelosti; ali opraviti PCR-testiranje ali hitro antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 takoj po vstopu v Republiko Hrvaško (na lastne stroške), ob obvezni samoizolaciji do prispetja negativnega izvida. V primeru nezmožnosti testiranja je nujna 10-dnevna samoizolacija.  
 • osebe, za katere je bila sprejeta pozitivna odločitev pristojnega organa na podlagi njihovega zahtevka za bivanje/delo, skupaj z digitalnimi nomadi.

Potniki, ki predstavljajo eno od predhodno navedenih izjem, morajo ob vstopu v Republiko Hrvaško predložiti verodostojno dokumentacijo z namenom dokazovanja razlogov za izvzetje od obveznosti imetja enega od navedenih testov/določanje ukrepe samoizolacije.

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v Združenem kraljestvu, Cipru in Ruski Federaciji je kot dodaten ukrep za vse osebe, ki prihajajo iz teh držav, predpisano, da morajo imeti pri vstopu na ozemlje Republike Hrvaške nujen negativen test na SARS-CoV-2, opravljen v matični državi, ne glede na cepilni status ali prebolelost bolezni COVID-19.

Potniki iz držav, ki so zajete v popisu držav Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo v skladu s katerimi se uvajajo posebni epidemiološki ukrepi (Popis država za koje se pri dolasku u Republiku Hrvatsku primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice), morajo predložiti negativen izvid PCR testa, ki ni starejši od 48 ur in se določa obvezen ukrep samoizolacije v trajanju 14 dni. Čas trajanja samoizolacije se lahko skrajša, če oseba najprej na sedmi dan samoizolacije in na svoj strošek opravi PCR testiranje na SARS-CoV-2 v ustanovi, ki je pooblaščena za izvedbo testiranja in če je rezultat testa negativen.

3.4. Odstranitev ukrepa samoizolacije (vnesena na mejnem prehodu) po prejemu negativnega rezultata PCR testa ali po hitrem antigenskem testiranju

V takih primerih se potnikom na mejnem prehodu vroči letak z navodili o postopku po prejemu negativnega izvida molekularnega PCR testa ali hitrega antigenskega testa - BAT (NE priznavajo se serološki testi). Na letaku bo e-naslov mejnega prehoda, na katerem je bil potniku izrečen ukrep samoizolacije in na ta naslov se pošlje negativen izvid enega od predhodno navedenih testov, prejetega od zdravstvene ustanove, v kateri je bilo izvedeno testiranje, katerega namen je odprava (brisanja) vnesenega ukrepa. Navedene osebe se morajo testirati na kraju stalnega prebivališča, kjer ima zagotovljene pogoje za samoizolacijo ter tam počakati na negativen izvid PCR testa ali hitrega antigenskega testa - BAT. Osebe, ki so COVID-19 prebolele pred šestimi (6) meseci, so izvzete iz obveznosti testiranja in samoizolacije. 

4. ZA VSTOP NA HRVAŠKO JE POTREBNO IZPOLNITI SPLETNI OBRAZEC ZA VSTOP NA HRVAŠKO - ENTERCROATIA

Da bi olajšali prehod meje Republike Hrvaške in goste seznanili z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi na Hrvaškem, je bila ustvarjena spletna stran https://entercroatia.mup.hr.

Na tej strani je spletni obrazec, v katerem potniki vnesejo vse podatke, ki so potrebni v procesu prestopa meje, in s preprosto predložitvijo potnega lista ali osebnega dokumenta policistu na meji, številko ali kodo iz osebne izkaznice. ali potni list se samodejno poveže z vsemi vnaprej vnesenimi podatki na spletu. Na ta način za zagotavljanje potrebnih informacij potnikov na mejnem prehodu ne bo treba zadržati, saj bo mejna policija te podatke že imela v sistemu. Hkrati bodo vsi, ki svoje podatke izpolnijo prek spleta, na svoj elektronski naslov poslali navodila z epidemiološkimi informacijami in veljavnimi ukrepi v Republiki Hrvaški za njihovo varno bivanje na Hrvaškem.

5. VARNO OSTANITE V ROVINJU IN HRVAŠKI

Varnost in zdravje naših domačinov in gostov smo postavili na prvo mesto.
Seznanite se s projektom Safe Stay in Croatia, ki je del projekta Safe travels, ki ga izvaja WTTC
(World Tourism Travel Council – Svetovni svet za turizem in potovanja). Oznaka Safe Stay in Croatia
zagotavlja spoštovanje in izvedbo zdravstvenih in varnostnih protokolov pri poslovanju na vseh ravneh turistične dejavnosti s ciljem preprečitve okužbe s covid-19. Turistična skupnost mesta Rovinj – Rovigno je ponosna nosilka oznake Safe Stay in Croatia. Več podrobnosti lahko najdete tukaj:
www.safestayincroatia.hr.

Spletna stran projekta omogoča:
- iskanje vseh turističnih ponudnikov, ki imajo oznako Safe stay in Croatia;
- informacije o zdravstvenih in varnostnih protokolih v 7 osnovnih kategorijah;
- informacije o tem, kako ravnati v primeru suma na covid-19.

6. OBVEZNI PREVENTIVNI UKREPI, KI JIH MORATE UPOŠTEVATI

Obvezni preventivni ukrepi, ki jih morate upoštevati med bivanjem v RH, so:

1. Fizična oddaljenost najmanj 1,5 metra na vseh področjih življenja in delovanja ljudi:

 • na javnih površinah,
 • v trgovinah, javnih ustanovah, turističnih dejavnostih in ostalih objektih, kjer se ljudje javno zbirajo,
 • na odprtih površinah.

2. Izvajanje okrepljenih higienskih ukrepov v zaprtih in odprtih prostorih, osebne higiene in uporaba dezinfekcijskih sredstev.

3. Obvezno nošenje zaščitnih mask:

 • v vseh javnih ustanovah,
 • med javnim prevozom,
 • v nakupovalnih središčih in trgovinah,
 • priporočeno na odprtih tržnicah.

4. Hrvaški inštitut za javno zdravje izdal je Priporočila za delovanje hotelov in najemodajalcev v času epidemije COVID-19

5. Hrvaški inštitut za javno zdravje izdal je Priporočila za delovanje kampov in marin v času epidemije COVID-19

6. Hrvaški inštitut za javno zdravje izdal je Priporočila za delovanje turističnih agencij v času epidemije koronavirusa (COVID-19)

7. Omejevanje zbiranja in drugi nujni epidemiološki ukrepi ter priporočila  

Štab civilne zaščite Republike Hrvaške je sprejel Odlok o nujnih epidemioloških ukrepih, s katerimi se omejujejo zbiranja in sprejemajo nujni epidemiološki ukrepi ter priporočila zaradi preprečitve prenosa bolezni COVID-19 prek zbiranj. Glede na epidemiološko situacijo in možen prenos bolezni COVID-19 morajo vse osebe na območju Republike Hrvaške upoštevati stroge ukrepe fizične distance, vse predpisane ukrepe proti epidemiji, posebna priporočila in navodila Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo ter nujne epidemiološke ukrepe, prepisane s tem Odlokom. Nujni epidemiološki ukrepi, ki veljajo s tem Odlokom, so:

 • prepoved izvajanja vseh javnih dogodkov in zbiranj, na katerih je prisotnih več kot 100 oseb na enem mestu;
 • javni dogodki ter zbiranja in svečanosti vseh vrst lahko trajajo najdlje do 24.00;
 • na pogrebih, ob zadnjem slovesu in postavitvi žar se sožalja svojcem ne sme izraziti s tesnim stikom, uprave na pokopališčih pa so dolžne nadzorovati upoštevanje ukrepov za zajezitev epidemije;
 • omejitev delovnega časa za pekarne in trgovine s kruhom in pekovskimi izdelki do 24.00;
 • prepoved prodaje alkoholnih pijač med 24.00 in 6.00;
 • omejitev dela gostinskih objektov in družinskih kmetij, ki lahko goste poslužujejo na odprtem, delovni čas pa je lahko med 6.00 in 24.00;
 • prekinitev izvajanja poročnih svečanosti, pri čemer so izjema svečanosti z največ 120 udeleženci, če so vse osebe, so prisotne na poroki: pred več kot 14 dnevi prejele drugi odmerek cepitva proti COVID-19 oziroma če gre za cepivo, ki se ga prejme v enkratnem odmerku, da so en odmerek prejele pred več kot 14 dnevi ali prebolele bolezen COVID-19, da pa od dne prebolelosti ni minilo več kot 180 dni, ali prebolele bolezen COVID-19 in se cepile vsaj z enim odmerkom cepiva ali bile zadnjih 48 ur negativne pri testiranju s PCR-testom ali s hitrim antigenskim testom na SARS-CoV-2;
 • strogo upoštevanje protiepidemioloških ukrepov v fitnesih in telovadnicah;
 • strogo upoštevanje protiepidemioloških ukrepov med vzdrževanjem delavnic, otroških igralnic in izvajanja zabavnih in relaksacijskih storitev v zaprtih prostorih;
 • prenehanje izvajanja sejmov in drugih oblik gospodarskih in turističnih dogodkov ali prireditev, kjer se prodajajo, razstavljajo ali predstavljajo izdelki v zaprtih prostorih;
 • obvezna uporaba mask za obraz ali medicinskih mask na sejmih in drugih oblikah gospodarskih in turističnih dogodkov ali prireditvah, kjer se prodajajo, razstavljajo ali predstavljajo izdelki na odprtem;
 • športni dogodki in treningi, ki so dovoljeni, se lahko izvajajo le brez publike, šole tujih jezikov pa morajo svojo dejavnost opravljati tako, da strogo upoštevajo predpisane epidemiološke ukrepe;
 • priporoča se, da se verski obredi, kadar je to možno, prenašajo po radiu, TV-programu ali na drug način, ki bo vernikom omogočil, da so prisotni pri verskem obredu brez vstopa v verske objekte.

Protiepidemiološki ukrepi se ne nanašajo na: profesionalne umetniške izvedbe in programe, ki ne vključujejo petja v zboru; kino projekcije, razstave v prostorih muzejev, galerij in drugih razstavnih prostorih; izvajanje verskih obredov; seje političnih teles.

Na teh zbiranjih se število prisotnih oseb omeji glede na velikost prostora, in sicer na način, da mora biti za vsako prisotno osebo zagotovljeno najmanj 4 m2 neto površine. Organizatorji zbiranja morajo nujno zagotoviti redno prezračevanje prostorov, kjer poteka zbiranje, da na zbiranju ni prisotnih več ljudi, kot je dovoljeno, in da vsi prisotni upoštevajo vse predpisane epidemiološke ukrepe in posebna priporočila ter navodila Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.

Delodajalci morajo:  

 • prepovedati prihod na delovna mesta delavcem, ki imajo povišano telesno temperaturo in težave z dihali, še posebej suh kašelj in kratko sapo;
 • zmanjšati fizični stik med zaposlenimi, ko je to možno;
 • omogočiti delo od doma, ko je to možno, odvisno od narave dela;
 • uvesti fleksibilni delovni čas, kjer je to možno;
 • organizirati delo v izmenah oziroma skupinah, kjer je to mogoče;
 • zmanjšati število fizičnih sestankov, kolikor se le da;
 • redno prezračevati prostore, v katerih delavci bivajo in se zadržujejo.

Nadzor izvedbe tega Odloka bodo izvajali uslužbenci Ravnateljstvo civilne zaščite, inšpektorji Državnega inšpektorata, policijski uslužbenci in civilna zaščita. 

7. KAJ NAREDITI V PRIMERU SUMA NA BOLEZEN COVID-19

Če se pojavijo simptomi bolezni covid-19, vas prosimo, da naredite tako, kot sledi v nadaljevanju:

 1. Ostanite v namestitveni enoti.
 2. Po telefonu obvestite odgovorno ali pooblaščeno osebo namestitvene enote in jo seznanite s sumom na covid-19.
 3. Če ne morete stopiti v stik z osebo, ki je odgovorna za namestitveno enoto, pokličite pokličite epidemiologa - tel: +385(0)995294455.

Lastnik namestitve, pri katerem bivate, je v primeru suma na bolezen covid-19 dolžan:

 1. Obvestiti epidemiologa - tel: +385(0)995294455.
 2. Obvestiti gosta, naj ostane v namestitveni enoti vse, dokler ga ne pregleda zdravnik in ne dobi nadaljnja navodila.  
 3. Gostu zagotoviti zaščitno masko in papirnate robčke.
 4. Med čakanjem rezultatov testiranja na covid-19 gosta informirati o možnosti dostave gotove jedi – brez kontakta. 
 5. Gosta informirati, da med čakanjem rezultatov testiranja na covid-19 sam vzdržuje higieno v prostoru. 
 6. Določiti eno osebo, ki bo komunicirala z gostom, vendar brez vstopanja v namestitveno enoto, ob obvezni uporabi zaščitne maske in zaščitnih rokavic ter ohranjanju fizične oddaljenosti.
 7. Po uporabi zaščitne opreme (maske, rokavice) to odložiti v smetnjak za odpadke s pokrovom, kjer sta vstavljeni dve plastični vrečki za odpadke, ter po tem oprati in razkužiti roke. 
 8. Tiste, ki so v stiku z gostom, seznaniti s sumom na covid-19, tako da tudi ti ostanejo v namestitveni enoti do prispetja rezultatov testiranja. 
 9. Če je test na covid-19 pri gostu pozitiven, o nadaljnjem zdravljenju presoja epidemiolog (mob. +385(0)995294455).

8. SEZNAM EPIDEMIOLOŠKIH UKREPOV, KI JIH MORAJO UPOŠTEVATI POTNIKI, KI PRIHAJAJO IZ REPUBLIKE HRVAŠKE MED PREHAJANJEM DRŽAVNIH MEJA Z NASLEDNJIMI DRŽAVMI

Avstrija

Od 19. maja 2021 naprej lahko osebe, ki so cepljene ali so prebolele COVID-19, vstopijo v Avstrijo brez obvezne karantene. Potrdila o cepljenju ali preboleli bolezni morajo biti v nemščini ali angleščini. Pri cepljenih osebah mora od prejema prvega odmerka cepiva ali enkratnega cepiva miniti vsaj 22 dni do največ 3 mesecev, po prejetju drugega odmerka pa največ 9 mesecev. Če je bil prvi odmerek prejet 21. dan po preboleli bolezni, se lahko potuje po prejetju prvega odmerka. Pri prebolevnikih je potrebno dokazilo, da so bolezen preboleli v zadnjih 6 mesecih, ali pa izvid antiteles, ki ni starejši od 3 mesecev. Za ostale potnike velja obvezna karantena, ki jo je možno preklicati z negativnim testom 5. dan po vstopu v Avstrijo, za vstop pa je potreben tudi PCR (ne starejši od 72 ur) ali antigenski hitri test (ne starejši od 48 ur). Če se pri vstopu ne predoči testa, se je treba testirati v Avstriji v roku 24 ur. Negativen test niti v tem primeru ne pomeni preklica 10-dnevne karantene; to se lahko prekliče z novim negativnim testom peti dan po dnevu vstopa (dan vstopa velja kot ničti dan). Še naprej je vstop v Avstrijo praviloma možen samo ob predhodni spletni registraciji ali, če registracija po elektronski poti ni možna, prek obrazca, ki ga je treba imeti s seboj pri vstopu v Avstrijo. Več informacij je na voljo na povezavi.

Bosna in Hercegovina

Državljani Republike Hrvaške gredo lahko v Bosno in Hercegovino z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico in jim ni treba pokazati negativnega PCR-testa na SARS-CoV-2, ko v Bosno in Hercegovino prihajajo neposredno iz Hrvaške, prav tako njihovi mladoletni otroci in zakonski partnerji, ki so državljani drugih držav. Več informacij najdete na povezavah:  

FBiH – povezava in povezava

Republika Srbska – povezava in povezava

Črna gora

Državljani Republike Hrvaške lahko v Črno goro vstopijo z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico, pri čemer jim ni treba pokazati negativnega PCR-testa na SARS-CoV-2. Prek mejnih prehodov Vuča v smeri Rožaje–Tutin in Metaljka v smeri Pljevlja–Čajniče je možen izstop potnikov iz Črne gore v času med 7.00 in 19.00. Vsi ostali mejni prehodi so odprti. Nošenje zaščitnih mask na odprtem in v zaprtih prostorih je obvezno na celotnem ozemlju Črne gore za vse odrasle in otroke, ki so starejši od pet let. Več informacij si preberite na povezavi.

Češka

Potniki iz držav z majhnim tveganjem („zelena območja“) morajo pred potovanjem izpolniti spletni obrazec www.prijezdovyformular.cz in pri vstopu predložiti:

 • nacionalni certifikat o zaključenem cepljenju, ki je bil izdan v državi članici EU, če je preteklo najmanj 14 dni od prejema druge doze oziroma od prejema doze cepiva, ki se ga prejme v eni sami dozi, ali
 • certifikat o prebolelosti COVID-19, pri čemer ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni COVID-19, ali
 • pisno potrdilo, da so preboleli COVID-19, zdravnika v državi članici EU, izdano v angleškem ali  češkem jeziku, z navedbo telefonske številke zdravnika, s pečatom in identifikacijskimi podatki zdravnika in da ne kažejo kliničnih znakov bolezni COVID-19, da so preboleli COVID-19, da so bili po pozitivnem PCR testu v samoizolaciji ustrezno predpisan čas v skladu z ukrepi države članice EU-a v kateri so zboleli in da je od datuma prvega pozitivnega PCR testa minilo najmanj 11 dni in največ 180 dni ali
 • negativen rezultat antigenskega testa na COVID-19, narejen pri akreditiranem ponudniku zdravstvenih storitev in ki ni starejši od 48 ur od datuma testiranja ali
 • negativen rezultat PCR testa na COVID-19, narejen pri akreditiranem laboratoriju in ki ni starejši od 72 ur od datuma testiranja.

Francija

Vsi državljani Republike Hrvaške in drugih držav iz t. i. „zelene cone“, ki so prejeli eno od cepiv proti virusu COVID-19, ki ga je odobrila Evropska agencija za zdravila – torej Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson – lahko od 9. junija brez omejitev potujejo v Francijo, in sicer dva tedna po prejetju drugega odmerka cepiv, ki so dvofazna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), štiri tedne prejemu enofaznega cepiva (Johnson&Johnson) ter dva tedna po prejemu ene doze cepa za osebe, ki so razvile antitelesa in potrebujejo le eno dozo cepiva, pri čemer je treba pokazati ustrezno potrdilo o cepljenju. Za osebe, ki niso cepljene, še naprej velja, da je nujno imeti negativen rezultat PCR-testa ali antigenskega testiranja, ki ni starejši od 72 ur. Nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi na prostem in v vseh javnih zaprtih prostorih ter v celotnem javnem mestnem in medkrajevnim prevozom. Potovanje se priporoča samo v nujnih primerih. Več informacij poiščite na povezavi.

Italija

Od 21. junija 2021 vsi potniki iz držav članic EU, schengenskih držav, Izraela, Kanade, Japonske in ZDA vstopijo v Italijo brez samoizolacije ali obveznosti v karanteni pod naslednjimi potrditvenimi pogoji: negativni test za COVID-19 (hitri antigenski test oli PCR test), ki ni starejši od 48 uri od trenutka vzorčenja za potnike, starejše od 6 let; potrditev drugega prejetega odmerka cepiva 14 dni pred vstopom v Italijo; potrdilo o okrevanju od virusa COVID-19. Čas od okrevanja ne sme biti daljši od 6 mesecev. Pred odhodom na potovanje je priporočeno preveriti vse dodatne uredbe izbranih regij, in sicer z neposredno z vzpostavitvijo stika ali prek uradnih strani posameznih regij, ki jih lahko najdete na povezavi.

Madžarska

Z odlokom Madžarske vlade so bile z dnem 23. junija 2021 odpravljene vse omejitve za vstop na Madžarsko iz Republike Hrvaške, Republike Avstrije, Romunije, Republike Srbije, Slovaške Republike in Republike Slovenije, razen v primerih potovanja s civilnimi letali. Podrobnejše informacije o pogojih za vstop na Madžarsko so dostopne na spletnih straneh madžarske državne policije. 

Nemčija

Od 1. 8. 2021 morajo vsi potniki, starejši od 12 let, pri vstopu v Nemčijo, ne glede na način prihoda in področje, od koder prihajajo, pokazati potrdilo o popolnem cepljenju, dokaz o prebolelosti koronavirusa ali negativen rezultat PCR-testa ali antigenskega testa. Negativen PCR-test, ki ni starejši od 72 ur (kar šteje od trenutka odvzema brisa), ali antigenski test za neposredno dokazovanje koronavirusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur (kar šteje od trenuta odvzema brisa), narejen v pooblaščeni zdravstveni ustanovi ter je v nemščini, angleščini ali francoščini.

Poljska

Potniki, ki v Poljsko prispejo z letalom, avtobusom ali drugimi sredstvi javnega prevoza, morajo v 10-dnevno karanteno, kar se šteje od dne, ki sledi po dnevu prihoda oz. vstopa v državo. Od 23. januarja 2021 potnikom, ki imajo negativni test na SARS-CoV-2, ni treba biti v karanteni. Test ne sme biti starejši od 48 ur od vstopa v Poljsko. Potniki, ki so cepljeni proti covidu-19, so izvzeti v smislu obvezne karantene (potrebujejo le potrdilo o cepljenju).

Slovaška

Vsi potniki, ki v Slovaško vstopajo prek kopnega ali z letalom, bodo morali po vstopu v državo v 14-dnevno karanteno, ki se bo zaključila najhitreje po osmih dneh, če bo potnik negativen na covid-19. Otroci, mlajši od 10 let, bodo morali ostati v izolaciji, dokler so ostali člani iz njihovega skupnega gospodinjstva v karanteni. Izjeme, za katere ne velja predpisana karantena, veljajo za vse potnike, ki delajo v sosednjih državah, študente, negovalce, ljudi, zaposlene v kulturnem sektorju, medijih ipd. ter diplomate in pripadnike mednarodnih organizacij, ki imajo diplomatsko imuniteto. Vse zgoraj navedene skupine morajo imeti negativen rezultat antigenskega ali PCR-testa, ki ni starejši od 7 dni, in sicer vsakič, ko vstopajo v Slovaško.

Slovenija

Od 15. julija 2021 dalje so ukinjeni zeleni, oranžen in rdeči seznam držav ter administrativnih enote, vstop v Republiko Slovenijo pa je brez napotitve v karanteno dovoljen osebi, ki predloži:

 • Negativen rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa;
 • Negativen rezultat hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni razen kadar zdravnik odloči drugače, vendar ni starejše od šestih mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od prvih simptomov ni preteklo več kot šest mesecev;
 • Dokazilo o cepljenju proti COVID-1;
 • Potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je v obdobju največ osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepljenja z eno dozo cepiva iz predhodne točke pri čemer je zaščita vzpostavljena z dnem cepljenja (v nadaljevanju: potrdilo o cepljenju za osebe, ki so prebolele COVID-19);
 • Evropsko digitalno COVID potrdilo v digitalni ali fizični obliki, ki ima QR kodo s podatki o negativnem rezultatu PCR ali hitrega antigenskega testa, potrdilom o cepljenju, potrdilom o prebolelosti ali potrdilom o cepljenju za osebe, ki so prebolele COVID-19 (v nadaljevanju EU DCP);
 • Digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali fizični obliki, ki vsebuje QR kodo z istimi podatki kot tudi EU DCP in ki ga je pristojni  zdravstveni organ tretje države izdal v angleščini.

Osebi, ki je v tranzitu skozi Republiko Slovenijo in bo Republiko Slovenijo zapustila najmanj 12 ur po vstopu, se odobri vstop brez predložitve zgoraj navedenega.  

Srbija

Zaradi zaščite pred vnosom kužnih bolezni na ozemlje Republike Srbije je od 14. januarja 2021 osebam, ki prihajajo v Republiko Srbijo iz vseh držav sveta, ob določenih izjemah, dovoljen vstop v Republiko Srbijo samo, če imajo negativen RT-PCR test, ki kaže, da oseba ni okužena s koronavirusom, ta pa ne sme biti starejši od 48 ur in mora ga izdati preverjeni laboratorij iz države, od koder prihaja, oziroma iz katere vstopa v Republiko Srbijo. Če obstaja zamuda pri vstopu v Republiko Srbijo, ki je ni moč pripisati krivdi potnika, temveč je posledica nepričakovanega dogodka, ki ga se ga ni dalo predvideti ali se mu izogniti (zamuda/odpoved leta, odhod avtobusa ipd.), potem test ne sme biti starejši od 72 ur pri vstopu v Republiko Srbijo. Več informacij najdete na povezavi.

Švica

Hrvaška se od 21. januarja 2021 več ne nahaja na švicarskem seznamu držav z visokim tveganjem pred okužbo s koronavirusom, zato za osebe, ki prihajajo v Švicarsko konfederacijo iz Republike Hrvaške samoizolacija več ni obvezna. Dodatno ob vstopu v Švicarsko konferedracijo ni treba pokazati negativnega PCR-testa, razen v primeru potovanja z letalom. Tako morajo od 8. februarja 2021 vsi potniki, ki v Švico prihajajo z letalom, pa tudi tisti, ki prihajajo s področja, ki ni na švicarskem seznamu področij, ki so visokotvegana v smislu okužbe s koronavirusom, pri vkrcanju na letalo pokazati negativen PCR-test, ki ni starejši od 72 ur. Prav tako morajo vse osebe, ki prihajajo v Švico z letalom, avtobusom, vlakom ali ladjo obvezno izpolniti spletni obrazec, ki je dostopen tukaj.

Združeno kraljevstvo

Škotska, Wales in Severna Irska imajo lastna pravila, ki se navezujejo na potovanja, zato naprošamo vse osebe, ki potujejo v te regije, da podrobno preučijo informacije na njihovih uradnih straneh. 

 

Dodatne informacije lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva zunanjih in evropskih zadev ter Reopen Europa.