Turistički informator - recepcioner

18.04.2016

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno
Obala Pina Budicin 12., Rovinj

raspisuje natječaj za radno mjesto

TURISTIČKI INFORMATOR - RECEPCIONER
za rad u Uredu Turističke zajednice na određeno vrijeme

Posao podrazumijeva obavljanje poslova pružanja informacija gostima, distribucije informativnih materijala i publikacija, prijavu i odjavu gostiju putem e-visitora,  naplatu boravišne pristojbe, vođenje  statistike, kao i ostale administrativno-tehničke poslove sukladno odlukama tijela, planovima i programima Zajednice po nalogu direktora.

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće  uvjete:

  • najmanje završena gimnazija ili druga srednja škola (četverogodišnja) društvenog smjera,
  • aktivno znanje dva svjetska jezika (prednost njemački i talijanski jezik)
  • poznavanje rada na računalu,
  • poznavanje kulturne i turističke ponude grada Rovinja
  • posjedovanje komunikacijskih sposobnosti

Kandidat/kinja koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Životopis
  • Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
  • Presliku diplome o stručnoj spremi
  • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke ( ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu)

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu:

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno, Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj
sa naznakom – za natječaj

zaključno do 02. svibnja 2016. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na testiranje znanja stranih jezika (njemački i talijanski jezik). Obavijest o mjestu i vremenu testiranja biti će objavljena na web stranici www.tzgrovinj.hr, a najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Nakon provedenog postupka provjere formalnih uvjeta, testiranja i ocjene u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, kandidati koji u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima radnog mjesta, biti će pozvani na razgovor (intervju).

Ugovorom o radu na određeno vrijeme predviđen je probni period rada od 15 dana.