Frančiškanski samostan

Photo galerija

Frančiškanski samostan in cerkev Sv. Frančiška Asiškega se nahajata v ulici De Amicis 36. Zidava prelepe baročne stavbe se je pričela 1702. Samostan pripada tipu mestnih samostanov z dvoriščem, vendar je glede na njegove osnovne sestavine tradicionalen in prilagojen življenju redovniške ter širše skupnosti, kar pomeni druženje pri delu, oziroma molitvi, z možnostjo stanovanja, hranjenja, ponuja tudi zabavo in v njem se odvijajo razne dejavnosti, pomembne za okolico.
Cerkev je bila dograjena leta 1710 in je posvečena Sv. Frančišku Asiškemu. Samostanska knjižnica hrani zbirko okoli dvanajst tisoč knjig, pretežno teoloških vsebin, od katerih so nekatere iz 16., 17. in 18. st. in so prava redkost. Knjižnica je bila leta 1878 priključena krilu samostana.
Samostan ima samostansko zbirko s preko 250 eksponati, ki predstavljajo raznolika in raznovrstna pričanja o človeškem ustvarjanju, znanju in kreativnosti. Predmeti so izdelani po tradicionalnih umetniških in obrtniških tehnikah ter iz različnih materialov. Od predmetov posebej izpostavljamo: Herbarij iz leta 1756; Relikviarij Sv. Križa in stolpa za bičanje, 18. stoletje; Ikona «Mati Božja z detetom» 16. stoletje in drugi.