Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa

03.10.2016

Sukladno Zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) članak 32. stavak 11. i Statuta Turističke zajednice grada Rovinja - Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinj - Rovigno  broj 01/10) članak 8. točka 11., dana 03.10.2016. godine Turistička zajednica grada Rovinja - Rovigno objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa
"Potpore manifestacijama u 2017. godini"

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Rovinja - Rovigno za manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda / ponude destinacije Rovinj,
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,
  • povećanju ugostiteljskog i drugog  turističkog prometa, posebice u razdoblju  predsezone  i posezone,
  • stvaranju prepoznatljivog imidža rovinjskog  turizma.

II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to za:

  1. zabavne manifestacije,
  2. sportske manifestacije,
  3. kulturne manifestacije,
  4. gourmet manifestacije,
  5. kongrese,
  6. ostale manifestacije koje mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. ovog  Javnog  poziva.

Dokumentacija za kandidaturu se šalje u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“ na adresu Turističke zajednice grada Rovinja - Rovigno.

Rok za podnošenje kandidature je ponedjeljak 17. listopada 2016. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 17. listopada  2016.).

Javni poziv i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti putem sljedećih poveznica: