Obavijest o terminu testiranja kandidata koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto TURISTIČKOG INFORMATORA – RECEPCIONERA

25.04.2018.

Testiranje prijavljenih kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja, održat će se u srijedu, 02. svibnja 2018. godine u 14 sati, u prostorijama Turističke zajednice grada Rovinja – Rovigno, Obala Pina Budicina 12, Rovinj.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.