Muzej mesta Rovinj - Rovigno

Photo galerija

Nahaja se v baročni palači grofov Califfi iz 17. - 18. stoletja. Zgrajen je bil leta 1954 na pobudo rovinjskih likovnih umetnikov. Njihova ideja je bila, da bi bil Muzej kraj, kjer bi se zbirali predmeti kulturne dediščine in kraj, na katerem bi se odvijale mnoge razstavne aktivnosti.
Prva ravnateljica muzeja je bila umjetnica Zora Matić. Želje ustanoviteljev so določile vsebinsko zasnovo muzeja in njegove aktivnosti vse do današnjih dni. Muzej je za javnost dejaven v dveh vlogah, in sicer kot mestna galerija ter kot stalna muzejska razstava, v okviru katere so razstavljena pomebnejša dela iz bogatega fundusa: arheološka postavitev, pomorstvo, zbirka starih mojstrov, sodobna hrvaška umetnost, soba Alexandra Kircherja. V svojem polstoletnem obstoju so nastale bogate in dragocene zbirke: sodobne umetnosti (okoli 1500), zbirka starih mojstrov, arheoloških najdb, etnologije, knjig, dokumentov in fotografij o delovanju partizanskega bataljona “Pino Budicin” in drugih. Zaradi prostorske omejenosti in bogate galerijske aktivnosti je obiskovalcem danes dostopen le manjši del muzejskega fundusa.