Eko - muzej Hiša o Batani

Photo galerija

Muzej je nastal leta 2004. pod pokroviteljstvom mesta Rovinj in je posvečen tradicionalnemu lesenemu plovilu batàni in spominu rovinjske skupnosti, ki ga je izbrala za svoj simbol. Batàna zrcali kontinuiteto pomorske dediščine in vsakdanjega življenja lokalnega prebivalstva. Temelji na načelih znanj, kulturnega dialoga, interdisciplinarnosti ter multimedijskosti, Ekomuzej daje vrednost rovinjski de- diščini ter krepi identiteto in posebnost Rovinja, kot mesta, kjer je prijetno življenje in je edinstvena destinacija. Je osrednji interpretacijski in dokumentacijski center (s stalno razstavo) Ekomuzeja. Batanina hiša obsega tri galerijske prostore, ki so posvečeni batàni ter polivalentni prostor v nadstropju. Več kot 90 % predmetov so donirali prebivalci.

Razstava je multimedijska: strnjene tekste dopolnjujejo razne vizualne in avdio vsebine. Edinstven primer uporabe novih tehnologij je uporabljen pri dokumentiranju ladjedelniških veščin, rezultat tega pa je projekcija procesa izgradnje nove batàne in popravila najstarejše batane. S pomočjo interaktivnega eksponata lahko izberete želeno stopnjo informacij, spremljate lahko pogovor protagonistov razstave v rovinjskem dialektu ter v ozadju poslušate zvok tipičnih rovinjskih napevov, bitinàd.

Poleti postane manjši trg pred Hišo o batàni prostorom, kjer se proslavlja nematerialno dediščino oziroma gradnje ter popravila batàn, kot kulturno-turistična zanimivost. Samo doživetje je nadgrajeno s kulturnimi programi, med katerimi se vsako sredo in nedeljo, ob gradnji ali popravilu batàne, obiskovalcem ponudi koncerte tradicionalne rovinjske glasbe in domače gastronomske specialitete. Še posebej zanimive so tradicionalne splavitve neposredno iz obale Hiša o batani (z Malega pomola) na novo zgrajenih in popravljenih batàn. Veščina gradnje batàn je bila uvrščena v Register zaščitenih nematerialnih kulturnih dobrin Hrvaške, medtem ko je bil Ekomuzej Batana uvrščen na UNESCO seznam najboljših praks ohranjanja nematerialne kulturne dediščine.