Georg Hütterott

Photo galerija

Georg Hűtterott, uspešen podjetnik nemškega porekla, je leta 1890 kupil štiri otoke, nato pa je v naslednjih letih na površine na širšem področju današnjega Zlatega rta počasi posadil z sredozemskimi in tudi eksotičnimi rastlinskimi vrstami.  
Leta 1908 je v lastni režiji izdal knjižico ali bolje rečeno »projekt« - kot ga je poimenoval sam, z naslovom "Klimatsko zdravilišče Cap Aureo pri Rovinju - Istra". Z izgradnjo železniške proge, ki je segala vse do Pulja z odcepom iz Kanfanara za Rovinj, je Dunaj oziroma center monarhije, leta 1876 končno postal povezan s svojo južno provinco.
Uredil je otoka Sv. Andrija in Maškin ter tam gostil ugledne goste, nato je Hűtterott javnosti predstavil svoje načrte za Zlati rt. Vpogled na zemljevid, ki je bil del "Projekta", je kazal na njegov ambiciozni načrt izgradnje hotela, vil in kopališča, in sicer vse to na območju, na katerem so že bile vrezane steze, zasajene aleje, urejene livade. Vrhunska oprema v rajskem gozdu naj bi predstavljala moderno klimatsko zdravilišče. Mala rdeča vizionarska knjižica je dvignila vrednost že kupljenega zemljišča na Zlaten rtu, začele so prihajati prve ponudbe za nakup, vendar ni Hűtterott niti pomislil na prodajo. Samo dve leti po tem, ko je objavil knjižico, leta 1910, se je s prezgodnjo smrtjo Georga Hűtterotta za vedno izgubila vizija o videzu Zlatega rta. Realiziran je bil samo del botanične ureditve področja, samo predstavljamo pa si lahko kako bi projekt izgledal, če bi bil dokončan. Če skrbno razmislimo, je manjši delež realiziranega projekta v bistvu še boljši končni izid, saj je skoraj v centru mesta njegova zapuščina zelena nezgrajena oaza miru. Dandanes v času splošne nasičenosti z gradnjami ta oaza v bistvu neprecenljive vrednosti in si v celoti zasluži epitet "zlatega" rta.
Prehod z knjižice "Klimatsko zdravilišče Cap Aureo pri Rovinju - Istra":
»Glede na dobre prednosti Rovinja se načrtuje izgradnja klimatskega zdravilišča. Pri tem so upoštevali več kot 100 jutrov velik polotok, ki se razlega južno od Rovinja v jugozahodno smer, "Cap Aureo". Le-ta ima pahljačasto obliko, ima posebej zaščiteno lego, razlega pa se tik ob morju.
Lastnik tega polotoka je v zadnjih 15-ih letih s tem namenom in vedno s tem v mislih zgradil na podlagi posebnega načrta poti in potke, ga načrtno celega pozelenel in iz polotoka naredil naravni park. Zimzeleni gaji, lepe sveže livade, potke in poti ob obali ter aleje ponujajo prijetne sprehode in vodijo do krasnih razglednih točk, morje pa je povsod čisto blizu. Polotok "Cap Aureo" je od mesta oddaljen 20 minut peš hoje. Tudi od železniške postaje, ki pelje skozi mesto, se ne potuje veliko dlje in vedno ob morju, po lepi cesti s čudovitimi razglednimi točkami.
Pred polotokom se nahaja majhna skupina Cissa-otočja, ki ravno tako v zasebni lasti. Najbolj oddaljeni in najbolj slikovit otok med njimi je "San Giovanni in Pelago", z bogato vegetacijo, grotesknih oblik sten in z lepimi razgledi, krasi pa ga majhna cerkvica s tankim zvonikom. Na morski strani pečina "San Giovanni in Pelago" - Sveti Ivan na Pučini, na kateri se nahaja najbolj oddaljen svetilnik na zahodni istrski obali.
Od treh ožin na polotoku oblikuje tista, ki je Rovinju najbližja, skalnati hribček s starim kamnolomom, od koder so Rim In Benetke v preteklih časih oskrbovali z gradbenim kamnom za gradnjo svojih palač. Ta skalnati rt "Monte Aureo", ki so mu med ljudstvom krajše rekli tudi "Montauro", je "Zlatno brdo", ki se pogosto sveti kot da je prelit z zlatom medtem ko mu v morje potapljajoče se sonce podarja še svoje zadnje žarke. Po "Monte Aureu" so poimenovali tako to ožino kot tudi majhen polotok "Cap Aureo".
Načrtuje se prevzem gradnje tega klimatskega zdravilišča s strani družbe z omejeno odgovornostjo. Tu bi uredili hotele in naselja vil po priloženih načrtih (glej načrt 2.), načrtuje se , da bi se to kmalu tudi uresničilo, ali pa bi se najprej zgradil le en hotel, nadaljnji razvoj pa bi se prepustilo kasnejšemu času.
Prednosti klimatskega zdravilišča "Cap Aureo" pri Rovinju so združene v nadaljevanju:
Veliko sončnega vremena – zaščitena lega  - zdrava, blaga klima - bujna, zimzelena vegetacija — popolna zaščitenost pred prahom glede na to, da mimo »Cap Aurea« ne vodijo prometne poti - dobre železniške povezave. Živahen ladijski promet - dobri, celo dunajski zdravniki - neposredna bližina mesta in železnice - lepe sprehajalne poti s čudovitimi razglednimi točkami - prijetni izleti po morju in kopnem - lepa kopališča – možnost širitve očarljive obale v južna prostranstva.
Zdravilišče ni zamišljeno luksuzno. Zgradbe bi morale biti narejene v skladu z najbolj modernimi higienskimi standardi, morale bi biti zračne in svetle ter enostavno vendar všečno opremljene. To zdravilišče ni namenjeno bolnim in ljudem s težavami. Tisti pa, ki iščejo mir in počitek, daleč od mestnega vrveža, od profesionalnega in družabnega življenja, bodo radi in z zagotovljenim uspehom prišli na "Cap Aureo", na sončno istrsko obalo, na "COSTA DEL SOLE".«