Klimatsko zdravilišče Maria Theresia Seehospitz

Photo galerija

Zdravilišče je bilo odprto leta 1888 in ta letnica se smatra kot uradni začetek turizma v Rovinju. Sem so na zdravljenje in okrevanje prihajali otroci iz cele Avstro-Ogrske, Nemčije, Rusije in iz drugih držav. Do kraja, kjer so pričeli z izgradnjo zdravilišča, so prišli po skrbno premišljenih študijah lokacije, podnebja, flore in favne. Raziskave so pokazale, da ima Rovinj najboljšo mikroklimo, vendar je bilo odločujoče dejstvo to, da ga ni prizadela epidemija malarije, ki je v drugi polovici 19. stoletja pustošila po Pulju in otočju Brioni.

Kot lokacijo za izgradnjo so izbrali še nedotaknjen prostor polotoka Muccia, ob katerem se je nahajala velika peščena plaža, ki jo še danes uporabljajo za zdravljenje. Konec leta 1885 je bila ustanovljena družba za izgradnjo in ureditev tega zdravilišča, na Silvestrovo pa se je nadvojvodinja Maria Theresia von Österreich lotila dela in sprejela upravljanje in vodenja iniciative za izgradnjo.
Zelo kmalu so pričeli z akcijo za zbiranje sredstev. V akcijo se je vključila tako državna uprava, kot tudi številne osebnosti iz dunajske aristokracije in nato so naročili izvedbeni projekt zgradbe. Že od leta 1888 je na Mucciji zgrajeno zdravilišče s 210 ležišči in sem so na zdravljenje začeli prihajati na bolni otroci iz vseh krajev monarhije.