Rovinj od 19. stoletja do danes

Leta 1816 je bila uvedena javna razsvetljava, od 1819 do 1840 - stara šola, leta 1847 so gradili parni mlin za proizvodnjo testenin, leta 1850 je bila ustanovljena Trgovsko-obrtniška komora za Istro, leta 1853 je bil zgrajen svetilnik na Otoku sv. Ivana, od leta 1854 do 1865 - gledališče, leta 1852- obrat za izdelavo cementa, leta 1859 – veliko pristanišče, leta 1872 – tobačna tovarna, leta 1878 – tovarna voska, leta 1882 – tovarna stekla in sardin, leta 1888 - bolnica, leta 1891- inštitut za biologijo morja. Rovinj so povezali z železnico. Prvi vlak je prispel iz Kanfanarja leta 1876. Razširi se pristanišče Valdibora, leta 1905 - mestna plinska razsvetljava, leta 1906 pa vpeljejo mestni telefon.
Z razpadom Avstro-ogrske monarhije je prišel Rovinj pod italijansko oblast, ki je trajala do kapitulacije Italije septembra leta 1943. Rovinj je tako ostal pod nemško okupacijo do konca II. Svetovne vojne.
S Pariško mirovno pogodbo so ga leta 1947 skupaj z ostalimi istrskimi mesti in kvarnerskimi otoki priključili Hrvaški v okviru države Jugoslavije. Leta 1990 se je pričel boj za samostojnost in odcepitev od komunistične Jugoslavije.
25. junija 1991 je bila z Ustavno odločitvijo o suverenosti in samostojnosti RH in Deklaracijo o vzpostavitvi suverene in samostojne Republike Hrvaške, Republika Hrvaška razglašena kot suverena in samostojna.
V viharju demokratičnih sprememb današnjega politično - strankarskega življenja je Rovinj usmerjen k ustvarjanju dobrih gospodarsko - urbanih pogojev za boljše bivanje svojih someščanov in vseh, ki se v Rovinju znajdejo namerno ali slučajno.

Uporabljene knjige: Rovigno d`Istria (izdajatelj Famia ruvignisa, 1997) in Rovinj-Rovigno (izdajatelj Garmond, 1994)