Affreschi senza confini – Freske bez granica

Affreschi senza confini – Freske bez granica Foto galerija

Međunarodna dvojezična izložba

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinj-Rovigno u ponedjeljak, 19. listopada 2020. godine, u 18 sati u Multimedijalnom centru  otvara se međunarodna dvojezična izložba „Affreschi senza confini – Freske bez granica“. Rezultat je to suradnje između Istarske županije i regije Friuli-Venezia Giulia, u kojoj je sudjelovao Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria sa svojim odjelom Kuća fresaka u Draguću – Casa degli affreschi a Draguccio, a sve na poziv udruženja za promicanje kulture Ad Undecimum kao glavnih pokretača projekta. 

Koncept izložbe temelji se na ideji da se dvije prijateljske regije predstave svaka s po deset manje poznatih crkvica s freskama, iako znamo da je tih crkvica na oba područja mnogostruko više. U predstavljanju istarskih lokaliteta korištena su istraživanja iz projekta REVITAS,  ali i nova saznanja i terenska istraživanja suradnika i voditeljice Kuće fresaka, dok su freske su na terenu dokumentirala čak četvorica fotografa.

Izložba će ostati otvorena do 30. listopada 2020. Izložba se može razgledati svakodnevno od 10-12.00 i 18-20.00 sati (nedjeljom zatvoreno).  

Natrag