Obavijest za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu - Turistička članarina za 2021. godinu

12.01.2021

Obavijest za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu - Turistička članarina za 2021. godinu

Prema uputama Porezne uprave o načinu obračuna i plaćanja turističke članarine za 2021. godinu, obavještavamo vas o sljedećem:

  • Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni ispunjeni Obrazac TZ2 do 15. siječnja 2021. godine za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021., a sukladno odredbi članka 11. Zakona o članarinama turističkim zajednicama (Godišnji paušalni iznos članarine … je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor u prethodnoj godini utvrđenih rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu … i definiranog iznosa članarine za svaki krevet… 45,00 kuna za osnovni krevet, 22,50 kuna za pomoćni krevet ),
  • pod točkom 17. obrasca TZ2, treba navesti ukupni iznos primitaka iz evidencije prometa za 2020. godinu,
  • godišnji paušalni iznos članarine se prema Zakonu može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Ukoliko još niste platili članarinu za 2020. godinu, obračunati iznos možete pronaći na vašoj početnoj stranici e-visitora pod obavijesti TZ ( sa oznakom i)

Preuzmite obrazac u pdf formatu

U dogovoru sa Poreznom upravom Ispostava Rovinj, ispunjeni obrazac možete dostaviti i mailom na adresu: rovinj_pis@porezna-uprava.hr

Za sve ostale informacije i objašnjenja možete nam se obratiti.