Rovinj i dalje najposjećenija destinacija u Hrvatskoj

Foto galerija

02.11.2021

Rovinj je i ove godine najposjećenija destinacija u Hrvatskoj. Od početka godine do 31.10.2021., sa 39.157 registriranih kreveta, ostvareno je 3.462.069 noćenja što je 89% više u odnosu na 2020. i 12% manje u odnosu na 2019. godinu. Ova su noćenja ostvarena sa ukupno 534.250 dolazaka, što je 85% više u odnosu na 2020. i 23% manje u odnosu na 2019. godinu.

Najveći broj noćenja od početka godine do danas ostvarili su (TOP 5) gosti iz Njemačke sa 39% učešća, Austrijanci sa 14% učešća, domaći gosti sa 6% učešća, gosti iz Nizozemske sa 6% učešća i Italije sa 5% učešća.

S obzirom na vrstu smještajnih kapaciteta, najviše noćenja do sada ostvareno je u kampovima (47%), u privatnom smještaju (21%), u hotelima (14%) te u turističkim naseljima (10%).

Trenutno u našoj destinaciji boravi oko 3.000 gostiju, što je u odnosu na 2020. više za 200%, a u odnosu na 2019. 25% više gostiju.