Natječaj za radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR - RECEPCIONER

Foto galerija

2.4.2024

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno
Trg na mostu 2, Rovinj

Rovinj, 2. travnja 2024.

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 52/19, 42/20), te članka 39. Statuta Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno 8/2020), direktor Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno

raspisuje natječaj za radno mjesto

TURISTIČKI INFORMATOR - RECEPCIONER

za rad u Turističkoj zajednici grada Rovinja-Rovigno na određeno vrijeme

Posao podrazumijeva pružanje informacija, distribuciju promotivnih i informativnih materijala i publikacija na info punktu, rad na jedinstvenom sustavu za prijavu gostiju eVisitor, naplatu turističke pristojbe, izradu izvještaja, kao i ostale administrativno-tehničke poslove sukladno odlukama tijela, planovima i programima Zajednice po nalogu direktora.

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
• završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
• najmanje jedna godina radnog iskustva,
• aktivno znanje jednog stranog jezika,
• znanje rada na osobnom računalu.

Dodatna poželjna znanja i kompetencije:
• aktivno znanje još jednog stranog jezika,
• poznavanje kulturne i turističke ponude grada Rovinja,
• posjedovanje komunikacijskih sposobnosti.

Kandidat/kinja koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:
• Vlastoručno potpisanu prijavu
• Životopis, vlastoručno potpisan
• Presliku osobne iskaznice
• Presliku svjedodžbe ili diplome o stručnoj spremi
• Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
• Dokaz o poznavanju stranih jezika, preslika svjedodžbe i/ili diplome o položenom tečaju

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu).

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu (osobno ili poštom):

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno, Trg na mostu 2, 52210 Rovinj

sa naznakom – za natječaj

zaključno do 2. svibnja 2024. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Nakon provedenog postupka provjere formalnih uvjeta, ocjene prema prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, kandidati koji u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima radnog mjesta, biti će pozvani na razgovor (intervju). Ukoliko se procijeni potrebnim, kandidati mogu biti podvrgnuti testiranju znanja stranih jezika (pismeno i usmeno). Ugovorom o radu na određeno vrijeme predviđen je probni period rada od 15 dana. Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata/kinju, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno