Centar za povijesna istraživanja

Foto galerija

Centar je osnovan 1968.g., a nalazi se u neposrednoj blizini gradske palače. Raspolaže bogatom bibliotekom  (više od 80.000 djela) koja od 1995. g. ima status „Biblioteca depositaria del Consiglio d´Europa“ – biblioteka u kojoj se pohrajuje materijal Europkskog savijeta za pitanja ljudskih prava i prava manjina.
Od 15. – 18. st. u njoj se nalazila javna žitnica Sv. Damjana a potom, 1872. godine prva rovinjska duhanska manufaktura.

www.crsrv.org Trg Mateotti 13 tel. 00385/52/811-133