U Rovinju je danas svečano otvorena sjeverna luka San Pelagio

Foto galerija

15.09.2021

Povodom Dana Grada i zaštitnice sv. Eufemije danas je svečano otvorena nova komunalna luka San Pelagio.

Sjeverna luka San Pelagio, investicija je vrijedna 53.312.039,53 kn, koju su većim djelom pokrili Grad Rovinj i Lučka uprava, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osiguralo 8,5 milijuna kuna te Istarska županija 1,6 milijuna kuna.

Komunalna luka imat će vezove isključivo za plovila građana za osobne namjene čime će se uvelike pridonijeti rasterećenju gradske luke Andana u samom centru grada. Radi se o kapitalnom komunalnom projektu te o najvećoj investiciji u pomorskoj infrastrukturi na području grada Rovinja-Rovigno.

Nova luka ima ukupno 375 vezova. Većina planiranih vezova namijenjena je plovilima do 6 metara. Manji broj vezova bit će i za plovila do 8 metara dok je 10 vezova predviđeno za brodice do 10 metara. Svaki ponton biti će opremljen ormarićima za opskrbu strujom, vodom i hidrantskom (protupožarnom) mrežom, a cijena korištenja istih biti će paušalna i obračunata kao naknada u računu za vez.

Nova će luka donijeti dodatnu vrijednost sjevernom djelu grada, te od nje neće imati koristi samo vlasnici brodica, već i ostali građani i gosti, budući da je s vanjske strane lukobrana izgrađeno i sunčalište s ulegnućima za ležanje i prostirku te stepenicama za ulaz u more. Uz lukobran je postavljena i javna rasvjeta te zeleno raslinje koje će luku i sunčalište koje već krasi najljepši pogled na starogradsku jezgru, učiniti još atraktivnijim. Kompletna sjeverna luke bit će pod sustavom video-nadzora, a u sklopu iste predviđeno je i parkiralište koje je uvršteno u 4. zonu, odnosno besplatno je za stanovnike.