U Rovinju ostvareno milijunto noćenje

Foto galerija

17.06.2022

Rovinj je  17.06.2022. godine, prvi u Hrvatskoj ostvario milijunto noćenje, pet dana ranije u odnosu na rekordnu 2019. godinu. U navedenom periodu to je 16% više noćenja u odnosu na 2019. godinu, odnosno 125% više u odnosu na 2021. godinu. Ova su noćenja ostvarena sa ukupno 224.992 dolazaka, što je 6% više u odnosu na 2019. godinu i 129% više u odnosu na 2021. godinu.
Najveći broj noćenja  ostvarili su Nijemci sa 34% učešća, Austrijanci sa 18% učešća, domaći gosti sa 13% učešća, Slovenci sa 9% učešća i Talijani sa 5% učešća. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima (38%), zatim u hotelima (31%), u privatnom smještaju (19%) i u turističkim naseljima (10%). Trenutno u našoj destinaciji boravi više od 29.000 gostiju što je 20% više u odnosu na isti dan u 2019. godini, a najviše je gostiju iz Njemačke (45%), Austrije (25%), Italije (4%).