Rovinj je danas ostvario 3 milijunto noćenje

Foto galerija

17.08.2023

S današnjim danom, 17. kolovoza, prvi u Hrvatskoj, Rovinj je ostvario 3 milijunto noćenje, na isti dan kao i prošle godine. Od početka godine do danas broj ostvarenih noćenja je na nivou 2022. godine, a broj dolazaka je veći za 2%.

Najveći broj noćenja u tom periodu ostvarili su Nijemci s 32% učešća, Austrijanci s 15% učešća, Talijani sa 7% učešća te Nizozemci i domaći gosti sa 6% učešća.

Najviše noćenja ostvareno je u kampovima (45%), u privatnom smještaju (23%) zatim u hotelima (19%) i u turističkim naseljima (10%).

Trenutno u našoj destinaciji boravi 37.000 gostiju, što je na prošlogodišnjem nivou, i to najviše gostiju iz Njemačke, Italije i Austrije.