Primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Foto galerija

25.05.2018

S obzirom da će se od 25.05. 2018. godine u Hrvatskoj primjenjivati Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja se primjenjuje u zemljama EU, prema Općoj uredbi ispitanika potrebno je jasno i nedvosmisleno pružiti informaciju o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. Kao što smo već najavili, Hrvatska turistička zajednica je za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

Predmetna obavijest prevedena je na više jezika, a pojedinačne inačice objavljene su na internetskim stranicama https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor.  

Navedena obavijest je informativnog karaktera, a služi svrsi informiranja turista o sljedećem:

(a) svrsi obrade;

(b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;

(c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

(d) predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.  

Molimo vas da gore navedenu pisanu obavijest  sa obrazloženjem,  predočite  gostu prilikom traženja identifikacijske isprave  u cilju unosa njegovih podataka u sustav evisitor.  

Podsjećamo:  Za uvid u osobne podatke s osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta nije Vam potrebna privola turista s obzirom da navedeno radite na temelju pravne obaveze. Međutim, istu osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument ne smijete fotokopirati i pohraniti s svrhom upisa podataka u sustav evisitor ili za  „svaki slučaj“ da imate spremljene podatke ili drugo, jer bi se tada radilo o prekomjernoj obradi osobnih podataka. Prekomjerna obrada osobnih podataka predstavlja kršenje osnovnih načela obrade osobnih podataka i to prvenstveno načelo smanjene količine podataka i  ograničenje pohrane, a za što su predviđene najstrože kazne uredbe GDPR.